Foto Solidair, Salim Hellalet

Speech Raoul Hedebouw op de ProtestParade: “Wij zullen uw rechtse maatregelen tegenhouden”

"We zijn vandaag met 7.000 om neen te zeggen tegen de rechtse maatregelen van de regering Michel-De Wever! Wij zijn hier om ons te verzetten tegen de rechtse maatregelen van de regering, die een aanval pleegt op onze rechten en onze sociale verworvenheden”, zo stak Raoul Hedebouw van wal in zijn speech na afloop van de ProtestParade.

"Beste vrienden, beste kameraden, 

We zijn vandaag met 7.000 om neen te zeggen tegen de rechtse maatregelen van de regering Michel-De Wever! Wij zijn hier om ons te verzetten tegen de rechtse maatregelen van de regering, die een aanval pleegt op onze rechten en onze sociale verworvenhedenen.

De eerste aanval hebben jullie gehoord: de regering Michel-De Wever wil ons doen werken tot 67 jaar. Zij hanteert een dogma dat jullie vast al gehoord hebben: aangezien we langer leven, moeten we ook langer werken. Meneer Michel, je snapt er niets van. Het is omdat op een dag beslist werd dat we minder lang zouden gaan werken, dat we langer leven! 

De tweede aanval is die op onze lonen, op de index. De index die ons loon aanpast aan de levensduurte. Ze willen een indexsprong, en dus de lonen verlagen. We horen dat heel vaak, de regering en het patronaat blijven het herhalen, dat de lonen het probleem zijn. Maar de Michels en de De Wevers hebben er niets van begrepen: de lonen zijn niet het probleem, maar de oplossing! 

De derde aanval is bijna niet te geloven, ik weet niet of jullie er al over gehoord hebben. Vandaag, in 2014, leven we in een zogenaamd "ontwikkeld" land. We hebben wegen, ziekenhuizen, machines... Kortom, een "ontwikkeld" land. Welnu, in dat "ontwikkeld" land horen we dat ze er niet zeker van zijn dat we deze winter licht zullen hebben, kameraden. Voor ons als linkse partij is dat onaanvaardbaar. Het is onaanvaardbaar dat de productie van energie in handen blijft van Elactrabel. En dus zullen we met al onze krachten strijden tegen de nucleaire lobby, tegen de lobby die kost kast winst wil maken op onze energie. 

De vierde aanval gaat ons zeer ter harte: het is de aanval op de vakbonden, met de minimumdienst en de criminalisering van onze vakbondsorganisaties. Het is logisch dat de rechtse regering de vakbonden aanvalt, omdat zij in ons land de motor zijn van het verzet van de werkende mensen. We zeggen het met fierheid, dat we de strijd zullen voeren samen met de vakbonden tegen de criminalisering, tegen de minimumdienst en voor de syndicale rechten in ons land. 

Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, maar het is nu al een jaar dat de PVDA tegen het patronaat zegt dat wij, de werkende mensen, de rijkdom produceren. En het is nu al een jaar dat het patronaat ons antwoordt:"maar nee, dat is niet waar, het zijn de patroons die de risico's nemen" Maar, heren en dames van het VBO, als het niet de werkende mensen zijn die de rijkdom produceren, waarom gaan jullie dan telkens zo te keer als er een staking is? 

Ik wil nog even het woord richten tot Charles Mischel en compagnie. Zij zijn niet ver van hier, hé. Zo'n 300 meter, in de Wetstraat. En ik zou willen dat jullie genoeg lawaai maken zodat ze jullie kunnen horen in de Wetstraat, kameraden! 

Charles Michel, als je ons hoort, daar in de Wetstraat, dan hoor je de werkende mensen die van je rechtse maatregelen niet willen weten. Hoor je ze, Charles Michel? 

Bart De Wever, hoor je ons, wij allen samen, Vlamingen, Brusselaars, Walen, hier allen samen om onze rechten te verdedigen? Hoor je het Bart De Wever? 

Tous ensemble, allemaal samen !

Beste kameraden, vandaag is pas het begin. Als linkse partij willen wij onze verantwoordelijkheid op ons nemen. In de komende weken zullen we ons verzetten tegen het geheel van rechtse maatregelen die de regering wil opleggen. Als partij willen we onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Vandaag hielden we een partijmanifestatie, en ik geloof dat dat toch echt uniek is in de voorbije 20 jaar, dat een politieke partij de burgers oproept om zich te mobiliseren op straat. En dat is wat de PVDA doet. 

Ik heb het gezegd tegen Charles Michel. Ik was donderdag in het parlement tot 4 u 's morgens. Hij was erin geslaagd een tussenkomst van de PVDA uit te stellen tot 4 u 's morgens. En ik heb hem gezegd:"Charles, wij zijn voor het ogenblik maar met twee vertegenwoordigers in het parlement. Maar zeker is dat we met ons tweeën in het federaal parlement, met onze twee gekozenen in het Waals parlement die hier vandaag aanwezig zijn, met onze vier gekozenen in het Brussels parlement, die hier ook aanwezig zijn, wij zullen die krachtsverhoudingen vertalen, die energie, dat sociaal verzet vertalen naar de parlementen. En we zeggen klaar en duidelijk aan al die ministers, aan al die parlementsleden: "Wij zullen het verschil maken, wij zullen uw rechtse maatregelen tegenhouden!" 

En om dat te doen, en daarmee wil ik eindigen, zullen we doorgaan met deze belangrijke oproep tot sociaal verzet. Dit is een oproep, in al onze verscheidenheid, voor de herovering van onze sociale verworvenheden, met alle werkende mensen, met het middenveld, met de vakbonden. Samen gaan we naar een herovering van onze sociale verworvenheden, wij moeten ons voorbereiden met alle linksen, wij moeten ons verzetten. Het is maar een begin, wij gaan door met de strijd!"