Stem vrijdag tegen CETA: zet jouw lokale parlementsleden onder druk

auteur: 

Webteam PVDA

Veel beloftes, weinig garanties. Veel is er aan het CETA-akkoord niet gewijzigd, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. Hij roept alle parlementsleden op om het nieuwe ultimatum te verwerpen en het CETA-akkoord vrijdag niét goed te keuren. Help de politici onder druk zetten: wij hebben deze e-mail voor jou klaarstaan.

Stap 1: kies jouw parlementslid

Het e-mailadres van jouw lokale parlementsleden vind je hier:

Stap 2: speak out!

Zet jouw ongezouten mening op papier. Of knip en plak onderstaande voorbeeldbrief in je e-mail-programma.

VOORBEELDBRIEF (copypaste deze in je mail)

PS: zet webteam@pvda.be in BCC

Fair trade, geen free trade! Stem vrijdag tegen CETA

Beste politicus,

Met deze brief wil ik U oproepen om vrijdag het nieuwe CETA-ultimatum te verwerpen en het CETA-akkoord niet goed te keuren. Of U nu voor- of tegenstander van het CETA-akkoord bent: het is uw democratische plicht om dit nieuwe ultimatum te verwerpen.

Kies voor democratie

Democratische plicht, dat betekent dat men luistert naar de stem van de burgers, en dat men luistert naar de stem van de middenveldorganisaties waarin miljoenen Belgen georganiseerd zijn. Met name: mutualiteiten, consumentenorganisaties, vakbonden, milieuverenigingen, boerenorganisaties en burgerbewegingen. Zij vragen een breed democratisch debat over de gevolgen van dit soort vrijhandelsverdragen, en zij hebben daar ook recht op. Laat dit debat toe, laat democratie toe en neem de tijd om grondig te discuteren. Daar hebben zowel voor- als tegenstanders baat bij.

Veel beloftes, weinig garanties

Er zijn een aantal kleine wijzigingen aangebracht aan het CETA-akkoord, maar wat nu voorligt lijkt vooral uit te blinken in veel beloftes en weinig garanties. Het principe van de bijzondere rechtbanken blijft, maar de Europese Commissie beloofde om die bijzondere rechtbanken ‘te verbeteren’. Een belofte zonder staalharde garanties. Er is ook een belofte om meer bescherming te bieden voor landbouwers. Dat zijn kleine wijzigingen die er zijn gekomen dankzij de brede weerstand en het maatschappelijk debat, maar fundamenteel is het akkoord niet gewijzigd. Bovendien blijft het zo alle beloftes uit de hoofdstukken over milieu en sociale zaken in het CETA gewoon juridisch niet afdwingbaar zijn.

Plooi niet voor de druk

We begrijpen dat de druk enorm is. Zowel vanuit de lobbycratie van het grootbedrijf, vanuit de Europese elite en vanuit grote delen van de Europese sociaaldemocratie. Dat is trouwens niet de eerste keer, we hebben hetzelfde gezien toen het Verdrag van Lissabon werd doorgeduwd, terwijl de inhoud door de Franse en Nederlandse bevolking verworpen werd. En we hebben gezien hoeveel druk vorig jaar op de Griekse regering werd uitgeoefend. Dat zijn heel moeilijke omstandigheden, maar precies onder druk van ultimatums en chantagepolitiek lijkt het ons beter om de rug recht te houden en een breed democratisch debat mogelijk te maken.

Fair Trade, geen Free Trade

Wij zijn voor fair trade, niet voor free trade. De vergroting van de Europese markt naar het oosten, in 2004 en 2007, heeft voor een golf van sociale dumping gezorgd. De vergroting van de Canadese markt naar de Verenigde Staten en Mexico, door het zogenaamde NAFTA-akkoord, heeft miljoenen jobs gekost. Het zorgde voor sociale dumping én voor ecologische dumping. Dit soort vrijhandelsakkoorden is schadelijk voor de democratie. En iedereen weet: als men nu het akkoord met Canada doordrukt, zal men dat als precedent gebruiken voor het grote vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten, het zogenaamde TTIP. Wij willen een ander soort handelsverdragen, met eerlijke handel, juiste prijzen, staalharde garanties voor sociale en ecologische vooruitgang, en respect voor de nationale democratische rechtspraak.

De brede samenleving heeft het recht op dit debat. Daarom vragen wij U om vrijdag CETA niét goed te keuren.

Met de meeste hoogachting,

[voornaam] [naam]