Stop TTIP en CETA: PVDA zal commissaris Malmström interpelleren en roept op om te manifesteren

auteur: 

Webredactie

De steeds talrijkere lekken van onderhandelingsdocumenten van het TTIP-verdrag spreken eerdere verklaringen van de Europese leiders tegen dat het akkoord "de mogelijkheden van staten om wetten uit te vaardigen niet zal beperken". Ook de reeds afgeronde tekst van het CETA wijst op het tegenovergestelde. De PVDA vroeg en verkreeg daarom een nieuwe hoorzitting in het federale parlement met eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. De hoorzitting vindt morgen plaats in de commissie Buitenlandse Zaken.

 

De PVDA zal er pleiten voor het stopzetten van de TTIP-onderhandelingen en de verwerping van het CETA. De partij roept ook op om deel te nemen aan de grote manifestatie op dinsdag 20 september om 17u in Brussel.

De PVDA vraagt commissaris Malmström TTIP en CETA te verwerpen en roept op om te manifesteren

Eurocommissaris Malmström beweerde in mei 2015 in het Belgische parlement dat ze in het kader van de TTIP-onderhandelingen "ervoor zal zorgen dat niets in het akkoord de mogelijkheden van de Europese staten zal beperken in de toekomst wetten uit te vaardigen”, dat het akkoord tot doel heeft "hoge internationale normen" vast te leggen en dat "het voorzorgsbeginsel dat de basis vormt voor het Europese beleid, niet in vraag zal worden gesteld."(1) Maar uit de documenten die Greenpeace in mei 2016 openbaar maakte, blijkt het tegenovergestelde. Experts toonden aan dat het door de EU-voorgestelde hoofdstuk ‘Energie’ elementen bevat die - als ze aangenomen worden – zullen verhinderen dat noodzakelijke en bindende maatregelen genomen worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook de openbare diensten en de gezondheidszorg staan onder druk. Bovendien wordt het voorzorgsbeginsel niet eens vermeld in de 258 pagina's onthuld door Greenpeace. Nochtans maakten de Verenigde Staten er tijdens de onderhandelingen een prioriteit van om het beginsel te verwijderen.

"Telkens er meer informatie vrijkomt over deze vrijhandels- en investeringsverdragen, worden meer gevaren onthuld die onze verworvenheden op het gebied van sociale, milieu-, gezondheids- en democratische regelgeving onder druk zullen zetten”, waarschuwt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “De vakbonden van Caterpillar hebben gelijk wanneer ze de verwerping van deze akkoorden vragen. Want die zullen slechts meer macht geven aan de aandeelhouders. Ze zijn op het lijf geschreven van de grote Europese, Amerikaanse en Canadese multinationals. Voor ons zijn ze gewoonweg niet te slikken: laat ons het TTIP en CETA in de vuilnisbak gooien."

De PVDA zal morgenochtend commissaris Malmström interpelleren. De partij zal eveneens oproepen om deel te nemen aan de grote manifestatie tegen het TTIP en CETA in de Wetstraat om 17u. De manifestatie wordt georganiseerd door het collectief stopTTIP.be.