Foto Flickr / singapor3

SwissLeaks: de PVDA pleit voor een vermogenskadaster om de grote fiscale fraude in te dijken

Na de OffshoreLeaks en de LuxLeaks is het vandaag de beurt aan de SwissLeaks. Het zoveelste bewijs van de omvang van de internationaal georganiseerde fiscale fraude. Deze financiële criminaliteit wordt niet gepleegd door boefjes aan de rand van onze samenleving. Het gaat over de grote banken en de allerrijksten, de fine fleur van steenrijke mensen die meestal met alle egards behandeld worden.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees wijst op “het schreeuwend contrast tussen die stroom van miljarden waar geen cent belasting op wordt betaald en het beleid dat steeds zwaardere besparingen oplegt aan de bevolking. In landen als Griekenland en Spanje bijvoorbeeld, maar ook bij ons.”

Alleen al voor ons land telt SwissLeaks 6,2 miljard euro. Een slordige 3.000 klanten brachten dat sommetje bij elkaar. Per klant gemiddeld twee miljoen euro. Dus niet bepaald kleine fiscale fraude.

“Zo ijverig als de regering Michel is om zware bezuinigingen door te voeren in alles wat met sociale uitgaven te maken heeft, zo laks – het lijkt wel opzettelijk laks - is deze regering in het bestrijden van de fiscale fraude, merkt Marco Van Hees op. De enige concrete maatregel die staatssecretaris voor Fraudebestrijding Elke Sleurs voorziet, is… het bedrag dat cash in geld betaald mag worden te verhogen van 3.000 naar 7.000 euro.”

En amper een week geleden werd bekend dat de fiscus een soort van “spook– Eenmalige Bevrijdende Aangifte” toepast, een fiscale regularisatie zonder enig wettelijk kader, met boetes die een flink stuk lager liggen dan die voorzien in de wet op de inkomstenbelasting en haar uitvoeringsbesluiten.

En als we afgaan op de verklaringen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, gaat het met de beloofde tax shift ook de verkeerde kant op. Sommigen zagen in zo’n tax shift een instrument voor sociale herverdeling. Als het van de minister afhangt zal die tax shift vooral neerkomen op een btw-verhoging. En dat is iets wat het sociaal ongelijke karakter van ons belastingstelsel nog versterkt.

Marco Van Hees: “De PVDA is van mening dat het de hoogste tijd is om de strijd tegen de grote fraude kordaat aan te pakken en dat tegelijk met een programma voor fiscale rechtvaardigheid. Voor het overgrote deel zijn het immers de allerrijksten die profiteren van de fraude, net zoals van de hele fiscale wetgeving (notionele interesten, vrijstelling van de meerwaarden op aandelen...) en paralegale rulingtechnieken.”

In deze context stelt de volksvertegenwoordiger het volgende voor: “Het beste instrument ter bestrijding van de grote fiscale fraude is het opstellen van een vermogenskadaster. Dat maakt niet alleen de toepassing van een miljonairstaks mogelijk zoals de PVDA die voorstelt, maar het laat ook toe een vergelijkende controle uit te oefenen op inkomens en vermogens. En dit maakt het mogelijk om de fraude in te dijken bij de inkomstenbelasting, de btw-fraude, de fraude op successierechten en witwaspraktijken. Volgens de gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, stelt het verzamelen van deze gegevens geen onoverkomelijke technische problemen.”

Commentaar toevoegen