(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Terreurcommissie: als een kip zonder kop hetzelfde beleid volgen in strijd tegen terrorisme?

De regering wil de terreurcommissie komende dinsdag in zeven haasten nieuwe maatregelen doen goedkeuren. Voor de PVDA is dat zeker niet de goede manier van werken. De grote vraag na de verschrikkelijke aanslagen van de voorbije week is: waarom hebben de bestaande methoden en procedures die de regering op punt had gezet, de bevolking niet kunnen beschermen?

Er komen steeds meer fouten en gevallen van slecht functioneren boven in de Belgische antiterreurpolitiek. Die roepen zeer ernstige vragen op. De PVDA vindt dat die eerst een antwoord moeten krijgen, vooraleer blind door te gaan.

Volgens de PVDA werpen de recentelijk opgedoken elementen op twee domeinen vragen op:

  • over het tekort aan structurele coördinatie tussen de federale politie, de inlichtingendiensten en de lokale politie. Dat blijkt uit de fouten die België heeft gemaakt toen Turkije Ibrahim El Bakraoui, een van de zelfmoordterroristen van de aanslagen in Brussel, arresteerde en het land uitzette. Dat blijkt ook uit de fouten die aan de basis lagen van het niet doorgeven van belangrijke informatie over Salah Abdeslam door de Mechelse politie.
  • over de manier waarop de regering in de strijd tegen terrorisme meer kiest voor algemene surveillance dan voor doelgerichte maatregelen. Het komt alsmaar meer vast te staan dat de daders van de aanslagen gekend waren en dat tal van informatie over hen niet kon worden verwerkt door de grote toevloed van informatie. Dat blijkt uit het rapport van het Comité P, dat onthult dat de centrale afdeling van de federale politie er niet in slaagt al de ingezamelde informatie te verwerken. Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erkende dat probleem tijdens de bijeenkomst van de commissie vorige vrijdag.

Voor de PVDA is dit een essentieel debat. We moeten de tijd nemen voor een grondige analyse van al wat er is misgelopen bij de toepassing van de bestaande wetten en structuren en we moeten daar de nodige lessen uit trekken. Als we lezen hoe bepaalde tekortkomingen ertoe hebben geleid dat Ibrahim El Bakraoui kon ontsnappen, moeten we dan bijvoorbeeld niet de conclusie trekken dat er in Turkije een tweede verbindingsofficier moet komen die Belgische en Europese jihadisten die op weg zijn naar Syrië, veel dichter op de voet kan volgen?

Het zou onverantwoord zijn mocht de regering als een kip zonder kop hetzelfde beleid volgen. Vooral omdat nog helemaal niet duidelijk is hoe een verlenging van de administratieve aanhouding tot 72 uur, de mogelijkheid om dag en nacht huiszoekingen uit te voeren of het goedkeuren van PNR (verzamelen van inlichtingen van alle vliegtuigpassagiers) … de aanslagen hadden kunnen tegenhouden. Integendeel, als er bijvoorbeeld nog meer gegevens moeten worden ingewonnen, riskeert dit te leiden tot een overbelasting van de diensten waardoor die minder in staat zijn om de al geficheerde personen nauwgezet te volgen.

Daarom zal de PVDA tijdens de commissievergadering van komende dinsdag pleiten voor een uitstel van de stemming over de nieuwe maatregelen en voor een spoedig debat over de fouten in de globale aanpak van de strijd tegen het terrorisme.

Bekijk hier het voorstel van resolutie van de PVDA voor een effectieve en democratische strijd tegen terrorisme.

Persdienst PVDA