Terrorisme: nieuwe databases zijn geen oplossing

De Kamercommissie Terreurbestrijding kwam op dinsdag 29 maart samen. Ministers van Justitie, Koen Geens (CD&V) en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) waren aanwezig. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ook. Hoewel de PVDA niet kon stemmen, wil hij wel duidelijk maken dat hij zich niet achter het wetsvoorstel schaart dat door alle andere partijen gesteund werd.


Het wetsvoorstel van Geens en Jambon was voornamelijk gebaseerd op de oprichting van nieuwe databases. Marco hekelde deze kip-zonder-kop-aanpak, waarbij wetten in spoed gestemd worden. De tientallen blunders in de strijd tegen het terrorisme, die zowat dagelijks aan het licht komen, vloeien immers niet voort uit een gebrekkige wetgeving, maar uit het niet toepassen van de bestaande wetten. (zie het opiniestuk van Peter Mertens: 37 precieze vragen aan de regering. Of is het allemaal de schuld van de verbindingsofficier?).

Die tekortkomingen zijn onder meer te wijten aan het feit dat men de hele bevolking wil bespioneren, in plaats van gericht op terroristen te focussen. Er is nu al een gebrek aan personeel voor het analyseren van alle mogelijke gegevens. Zoals minister Geens het vorige vrijdag zelf aangaf in de commissie: "de diensten worden met informatie overspoeld".

Met dit wetsontwerp zal dat enkel erger worden, want in de voorziene databases (hoeveel weet men nog niet precies) zouden niet enkel terroristen opgenomen worden, maar ook iedereen die “extremistische opvattingen heeft, die tot terrorisme kunnen leiden”. Dit is natuurlijk een bijzonder vage omschrijving, die ook van de commissie voor privacybescherming kritiek krijgt.

Die uitbreiding leidt tot een minder doeltreffende terreurbestrijding en is tegelijk een bedreiging voor onze democratische rechten. Dat kan in de toekomst leiden tot criminalisering van militanten van vakbonden en verenigingen. Geens antwoordde: "De geviseerde personen worden enkel opgenomen in de database, ze worden niet vervolgd, niks ernstigs dus. Vertrouw ons ". Oh ja? Het is dus niet erg om 30 jaar (de voorziene maximale duur) lang geregistreerd te staan als “extremist die tot terrorisme kan leiden”, geen toegang te hebben tot jobs, lastig gevallen te worden bij politiecontroles enzovoort? En moeten we werkelijk vertrouwen hebben in deze regering, die al zo vaak haar onbekwaamheid heeft getoond in de strijd tegen het terrorisme en die vooral de sociale beweging wil breken?

Kortom, de PVDA dringt nog steeds aan op een grondige verandering in de gedachtegang die de regering vandaag volgt. ‪#WijPlooienNiet