Tien redenen waarom Maggie De Block fout zit met haar kritiek op het kiwimodel

auteur: 

Sofie Merckx

Met het kiwimodel kunnen geneesmiddelen een pak goedkoper worden. Zowel voor de patiënt als de overheid. Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block veegt het voorstel steevast van tafel. Dokters Dirk Van Duppen en Sofie Merckx van Geneeskunde voor het Volk weerleggen haar kritiek. Punt per punt. 

In een studie toonden we aan dat de ziekteverzekering 480 miljoen euro kan besparen als de overheid het kiwimodel toepast op de 25 geneesmiddelen die de overheid het meest kosten. Maar minster De Block reageerde in de media als door een wesp gestoken op ons voorstel om het kiwimodel in te voeren. Hieronder weerleggen we al haar opmerkingen.

Teken hier de petitie voor de invoering van het kiwimodel.

Tien stellingen van Maggie De Block weerlegd:
1. “Er is een gevaar voor stockbreuken”
2. “De prijs zal later verhogen”
3. “Als het geneesmiddel uit patent gaat, daalt de prijs al”
4. “Het werkt alleen voor vaccins”
5. “Goedkope geneesmiddelen zetten aan tot overconsumptie”
6. “Het is niet aan de arts om te zorgen voor goedkope geneesmiddelen”
7. “Als we de prijs verhogen, gaan mensen wel beter nadenken”
8. “Het is al eens geprobeerd, en mislukt”
9. “Onze wetgeving laat het niet toe”
10. Waarom De Block antibiotica van terugbetalingscategorie veranderde

1. Maggie De Block: “Als er maar één geneesmiddel wordt terugbetaald, is de kans dat er stockbreuken optreden met aanbestedingen, zoals in Nederland, gigantisch. Dan kunnen de patiënten geen beroep meer doen op hun vertrouwde medicijnen.”

Antwoord. Het is niet zo dat er in Nederland maar één merk van een bepaald geneesmiddel wordt terugbetaald. Voor eenzelfde geneesmiddel zijn er meerdere firma’s die hun prijs tot binnen de 5% van het goedkoopste merk laten zakken, waardoor men bij stockbreuk kan overschakelen van het ene merk naar het andere.

In Nederland wordt bovendien de generische benaming van het product in het groot op de verpakking afgedrukt, en de merknaam, zoals Sandoz of Apotex, in het klein. Dan is er ook geen verwarring bij de patiënt wanneer voor eenzelfde geneesmiddel wordt overgeschakeld naar een ander merk.

In België heeft de CM (Christelijke Mutualiteiten) een verfijnde vorm van kiwimodel uitgewerkt, dat zij het ‘sluismodel’ noemen. Het is geïnspireerd op de ervaring in Duitsland, waar de non-profitziekenfondsen ook een vorm van het kiwimodel toepassen, eveneens met gigantische prijsdalingen en met garanties voor de continuïteit van de levering. Meerdere firma’s die eenzelfde geneesmiddel op de markt brengen, kunnen hun prijs nog bijstellen tot op het niveau van de referentieprijs, plus een beperkte marge. Zij worden dan ook terugbetaald. Zo is er geen monopolie voor wie de openbare aanbesteding binnenhaalt. Dat is een goede methode om de stockbreuken tegen te gaan.

Het Nederlandse model is nog niet de ideale vorm van het kiwimodel. De aanbestedingen worden er per private zorgverzekeraar of per cluster van zorgverzekeraars georganiseerd. Farmaceutische bedrijven kunnen de zorgverzekeraars dan ook tegen elkaar uitspelen en bewust medicijnenleveringen inhouden om stockbreuken uit te lokken. In ons voorstel is dat niet mogelijk. Wij pleiten voor een openbare aanbesteding voor heel België. De onderhandelingskracht van de overheid is veel sterker en er kunnen ook garanties voor de continuïteit van de levering worden opgenomen in het contract. Wij steunen ook het verfijnd uitgewerkte ‘sluismodel’ van de CM.

En over die stockbreuken … Minister De Block zegt dat ze bezorgd is dat een geneesmiddel niet meer voorradig zal zijn. Maar onlangs was er in België een stockbreuk voor de inspuitbare reumamedicatie Ledertrexaat van farmareus Pfizer. Patiënten zaten maanden zonder dit essentiële geneesmiddel. Professor reumatologie Westhovens (KU Leuven) belde met het Riziv en het kabinet van De Block om iets te doen, maar de overheid reageerde niet. Dankzij een juridische ingebrekestelling door een groep patiënten met de steun van Geneeskunde voor het volk moest Pfizer binnen de 24 uren weer leveren.

Op dit moment is er een stockbreuk voor het pneumovax-23 vaccin die mogelijk nog maanden kan duren. Dat is een vaccin voor patiënten met verhoogd risico van pneumokokkeninfecties (o.a. patiënten met immunodepressie) tegen de pneumokokkenmicrobe. Er is volkomen onduidelijkheid waarom producent MSD niet meer levert. Dit vaccin kost 32 euro en er wordt niets van terugbetaald. Nochtans wordt door de Hoge Gezondheidsraad het vaccin aangeraden voor bepaalde hoog risicopatiënten. Dit is een van de weinige vaccins waarop het kiwimodel, bijvoorbeeld onder de vorm van prijs-volume afspraken, juist niet is toegepast. We hebben Maggie De Block daarover nog niet horen tussenkomen.

Vandaag zijn er vaak 10 à 15 merken van hetzelfde medicijn op de markt in België en het gebeurt dagelijks dat er met een bepaald merk stockproblemen zijn. Dat lijdt effectief soms tot verwarring, vooral bij oudere patiënten. Om dit op te lossen kunnen we het best het aantal merken per geneesmiddel beperken en op de verpakking de stofnaam in het groot afdrukken.

2. Maggie De Block: “Je kunt met een aanbesteding eenmalig een sterke prijsdaling bekomen, maar het is niet zeker dat je die bij volgende aanbestedingen nog bekomt”, en “Je kunt misschien het eerste jaar veel geld besparen met een aanbesteding. Maar eens de bedrijven zeker zijn van hun klanten, verhoogt de prijs opnieuw.”

Antwoord. Het Nederlands voorbeeld is sprekend. Indien een medicijn uit patent is kan je in één keer soms tot 95% prijsdaling bekomen met een aanbesteding. Dat is veel meer dan de verschillende lichte prijsdalingen in België. En gezien er dan zoveel producenten zijn van datzelfde geneesmiddel kun je die lage prijs behouden. Dat bewijst Nederland ook. Hun kiwimodel, het zogenaamde preferentieel terugbetalingssysteem, werkt er al tien jaar en de prijzen blijven laag. Voor paracetamol is het al tientallen jaren zo dat je voor de prijs van één doosje in België zes tot acht doosjes kunt komen in Nederland.

3. Maggie De Block: “Er is de patent cliff, dat betekent dat zodra een geneesmiddel niet meer onder patent staat, de prijs daalt. Dan verplichten wij artsen om het goedkoopste medicijn voor te schrijven.”

Antwoord. Maar die prijs van dat zogenaamd goedkoopste medicijn in België is nog altijd vijf tot tien keer of meer keer duurder dan eenzelfde geneesmiddel in Nederland. Omeprazole van Sandoz wordt in België als goedkoopste medicijn verkocht aan 40 euro, dankzij de patent cliff, en in Nederland aan 2,50 euro, dankzij het kiwimodel.

4. Maggie De Block: “Op vaccins werken aanbestedingen goed, omdat je van vaccins weet hoeveel je ervan nodig hebt, dat kun je voorzien.”

Antwoord. Het gebruik van alle medicatie die het Riziv terugbetaalt, wordt gemonitord. We kennen dus perfect de hoeveelheden cholesterolverlagers, bloeddrukmedicatie of antibiotica die verbruikt worden in België. Er moet natuurlijk wel een marge op zitten en het voorschrijfgedrag moet goed gemonitord worden. Dat is via de informatisering ook steeds gemakkelijker.

5. Maggie De Block: “Geneeskunde voor het Volk zet mensen aan tot overconsumptie door een busreis naar Nederland te organiseren, en mensen riskeren nevenwerkingen.”

Antwoord. De mensen gaan ofwel voorschriftvrije medicatie als paracetamol kopen in Nederland. Ofwel kopen ze een medicijn dat op voorschrift is en dus door hun arts voorgeschreven omdat ze het nodig hebben. De apothekers in Nederland registreren van alle patiënten ook de hele lijst chronische medicatie om eventuele interacties te vermijden. De kans op neveneffecten of foute doseringen is zo veel kleiner. Het idee van De Block dat door medicatie goedkoper te maken het verbruik zal toenemen, of omgekeerd door ze duurder te maken dat het verbruik zal dalen klopt niet zoals we verderop in punt 7 uitleggen.

6. Maggie De Block. “Het is niet aan een arts om een busreis te organiseren en medicatie in te kopen.”

Antwoord. Als Geneeskunde voor het Volk komen we op voor de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen. De prijs van de medicamenten is een reële drempel in de toegang tot de zorg. De jongste besparingsmaatregelen van De Block op de kap van de patiënt maken de prijs voor de patiënt nog hoger. We organiseren deze busreis om aan te tonen en met eigen ogen te zien dat een ander beleid mogelijk is. Als artsen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. 

7. Maggie De Block: “Belgen slikken driemaal zoveel antibiotica dan Nederlanders. Door te prijs te verhogen gaat de patiënt wel twee keer nadenken vooraleer ze die gaat nemen.”

Antwoord. Ook om deze onwaarheid te weerleggen is het Nederlandse voorbeeld interessant. In Nederland betaalt de patiënt geen remgeld en daar ligt het geneesmiddelenverbruik stukken lager dan in België. Het is ook logisch dat de prijs geen invloed heeft op het geneesmiddelenverbruik: het is de arts die voorschrijft en het is dan ook op de eerste plaats de voorschrijver die je moet beïnvloeden.

Daar komt bij dat voor de grote meerderheid van de mensen gezondheid geen prijs heeft. Er is weinig prijselasticiteit. Patiënten zijn bereid veel geld te betalen als ze geloven dat het hun gezondheid ten goede komt. Enkel de meest kwetsbare patiënten zullen om financiële redenen hun antibiotica niet afhalen. Net bij hen zal een gecompliceerde bronchitis dan leiden tot een longontsteking, en die kost de samenleving staan we verder van huis.

8. Maggie De Block: “Rudy Demotte (PS) heeft ooit geprobeerd om het kiwimodel hier te lanceren, en het is mislukt.”

Antwoord. Inderdaad, Rudy Demotte stelde op 22 maart 2005 een wetsontwerp voor toepassing van het kiwimodel voor in de Kamer. Bedoeling was toen al om zo 504 miljoen euro te sparen. In de nacht van 22 op 23 maart 2005 zette de farmaceutische industrie toen naar eigen zeggen ‘de grootste lobbymachine ooit’ in om het wetsvoorstel te torpederen. Yolande Avontroodt (Open Vld) diende met de steun van Maggie De Block, destijds Kamerlid van Open Vld, amendementen in, zeer eigenaardig, op een wetsontwerp van haar eigen meerderheid. Die amendementen “herleidden de kiwi tot kiwimoes”, zo schreef journalist Tom Cochez toen als commentaar in De Morgen. In ruil voor het wegamenderen van het kiwiwetsvoorstel van Demotte bood de farmaceutische industrie dezelfde nacht via amendementen Van Avontroodt en De Block voor 64 miljoen euro prijsdalingen aan en stelden ze zelf voor om via een omzetheffing 23 miljoen euro meer belastingen te betalen! Nooit gezien.

Zo droeg Maggie De Block zelf, in opdracht van de farmaceutische lobby, actief bij om ervoor te zorgen dat het kiwimodel er niet zou komen. Het resultaat was uiteindelijk een lightversie van het kiwimodel.

Maar de farmaceutische industrie was nog niet tevreden. Ze organiseerde een ware juridische veldslag toen Demotte de kiwi-lightversie probeerde toe te passen op de cholesterolverlager simvastatine en de bloeddrukverlager amlodipine. Demotte gooide uiteindelijk de handdoek in de ring. De juridische veldslag van Big Pharma tegen de kiwi-light van Demotte staat in detail beschreven in een studie van CMS De Backer in opdracht van toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx in 2009.

9. Maggie De Block: “Onze wetgeving laat het niet toe.”

Antwoord. In 2009 bestelde minister Onkelinkx bij het prestigieuze advocatenkantoor CMS De Backer een studie over de juridische haalbaarheid van het kiwimodel in België. Deze studie werd nooit overgemaakt aan de leden van de Kamer. Het weekblad Knack kon de studie wel inkijken (“Kiwimodel is juridisch perfect mogelijk”, Knack, 26 juli 2009). Deze studie concludeert onomwonden dat het kiwimodel ook in ons land juridisch perfect mogelijk is. De PVDA-volksvertegenwoordigers werken momenteel aan een wetsvoorstel om het kiwimodel ook in België toe te passen.

10. Professor sociaal recht Freek Louckx van de VUB zegt dat België gebonden is door Europese verdragen om het remgeld op essentiële geneesmiddelen nooit hoger te maken dan 25 procent van de kostprijs. Maar volgens minister De Block in De Morgen geldt die code niet voor geneesmiddelen van terugbetalingscategorie C, waar antibiotica nu onder vallen.

Antwoord. Dit is helemaal de wereld op zijn kop. Alle antibiotica staan op de lijst voor essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Gaat huisarts De Block nu beweren dat antibiotica geen essentiële geneesmiddelen zijn?

Het is nu zonneklaar geworden waarom ze deze geneesmiddelen verandert van terugbetalingscategorie B, dat zijn de noodzakelijke geneesmiddelen, naar categorie C wat geldt voor wat men noemt comfortgeneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld slijmverdunners. Daardoor zal niet alleen het remgeld – wat de patiënt uit eigen zak moet betalen – voor gewoon verzekerden verdubbelen van 25 naar 50 procent en voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming verdrievoudigen, van 15 naar 50 procent. Door de verandering van terugbetalingscategorie wil ze blijkbaar ook de Europese verdragen omzeilen. Dat is wraakroepend. Temeer omdat de minister door de logica van de terugbetalingscategorieën niet meer te respecteren een belangrijk precedent creëert, dat verdere forse besparingen op kap van de patiënt kan toelaten.

Commentaar toevoegen

Reacties

Persoonlijk vind ik dat het kiwi model er moet komen.
De Block als minister die de gezondheid en het welzijn van het volk moet bevorderen. Laat me niet (groen) lachen. Ze is blijkbaar meer geïnteresseerd in het welzijn van de pharma industrie, wat zou daar de reden van zijn? Wat ik denk, en velen met mij, mag ik spijtig genoeg (zonder bewijzen) niet openbaar verklaren !!
Wraakroepend Maggie De Block haar argumenten. Het erge is dat ze perfect weet wat ze doet en enkel haar eigen wil wilt doordrukken. Het heeft gewoon niets met gezondheid te maken. Schandalig. Ze is geen enkele post waardig en maakt haar eigen en haar partij zo totaal ongeloofwaardig.
Had die discussie al wat gevolgd op TV en Internet. Het leek al heel onlogisch wat De Block aan het uitkramen was. Als je dit dan leest kan je maar tot 1 conclusie komen. Heel die bende is corrupt maar zoals steeds is er geen vuiltje aan de lucht en doet deze oplichtersbende lustig verder. De gewone mensen zijn eens te meer het slachtoffer van een bewust wanbeleid. Elke dag hoor je wel zo een soort verhaal. Schaamte is een woord dat deze mensen niet kennen.
Ik vind het heel erg dat juist deze medicamenten zo duur worden. In het algemeen zijn dit de medicamenten waar van mensen heel veel gebruik maken. Omdat deze de best werkende medicijnen zijn. Bedankt mevrouw de Block je zet heel veel mensen in de kou door dat de dure medicamenten niet meer betaal baar zijn voor bepaalde mensen in de categorie van armoede. Moeten we dan allemaal zieker worden zodat je snel van ons af bent. Want zieke en zwakke mensen kan je toch niets mee beginnen. Is dit misschien jullie gedachte gang. We krijgen een peulschil van inkomen en dan komt u nog eens onze zakken zitten. Zeg niet dat je zakken dicht genaaid zijn. Er zijn andere mogelijkheden om u begroting te kort aan te vullen. Ele'onora
Ik ben conische pijn patiënt en intussen ook invalide voor nog andere problemen en heb per maand veel geld nodig voor mijn medicijnen. Ik leef van een pensioen en woon in een service flat. Als het mij moeilijk is sla ik somsin medicijnen over om te besparen.
als minister van volksgezondheid is het je plicht dat de burgers zo weinig mogelijk betalen voor geneesmiddelen anders worden ze zieker door de hoge kosten (dit is echt vraak roepend
Misschien/dringend een medicijn voor het gezond verstand van "Maggie" uitvinden en door haarzelf laten betalen en niet door de gemeenschap/overheid?
En met wat gaat men dan de begrotingstekort aanvullen ? Aha !
Het is niet moeilijk om te begrijpen, er zouden veel minder btw ontvangsten zijn als de prijzen van de geneesmiddelen zouden dalen op een niveau zoals Nederland. Magie Deblock wil het geld van de Belgen uit hun zakken laten rollen en dit is de oorzaak, In België is de geneesmiddel verkoop zoals het nu is een zeer mooie vorm van inkomsten wat betreft btw. Het is schandalig dat ze zo inzit met de brave belasting betalers.
Misschien zouden de (super)rijken eens kunnen bijspringen. U weet wel, Panama en zo ....
Misschien moeten de brave belasting betalers die leefden anno 1789 maar eens gekloond worden.
Na alle strapatsen dat ze al uitgehaald heeft is het nu toch overduidelijk dat ze haar verantwoordelijkheid steeds op een ander probeert af te wentelen ... Mijn besluit: ze is geen sikkepit waard, ze is een evenbeeld van velen van haar partijgenoten : egotrippers die zich verrijken op de kap van anderen...
ik ben afhankelijk van een zuurremmer sinds vele jaren,en kan ook niet zonder;en daarenboven een achttal pillen per dag...........40 euro vr een zuurteremmertje !! nou moe SCHANDALIG mevr. de minister,heeft u soms aandelen in de farma industrie ...sorry maar de onwil ligt er te dik op
Typisch voor deze regering.Als het ten koste van Jan modaal gaat, dan verwijzen ze naar Nederland en Duitsland . Als diezelfde man met de pet, er eens voordeel uit kan halen, dan hanteren ze volgens deze minister een achterlijk systeem. Natuurlijk de farmacie moet de bankrekening van de aandeelhouders kinnen spijzen. Hypocriet tot de macht oneindig..
Er kan hier moeilijk nog sprake zijn van onwetendheid, of ben ik helemaal "een haartje betoeterd" zoals ze in Nederland zeggen. Maar in Nederland kunnen ze wel het Kiwimodel toepassen, en in Duitsland hebben ze een aangepast light versie van het Kiwimodel. Maaaaaaar, bij ons KAN dat niet, volgens ons Maggie. (...) Maar ter zake : ik ga toch stilaan denken dat zowel de apothekers als de huisartsen een dikke percent krijgen op de voorgeschreven medicatie. En dat kan gemakkelijk hè. Als een geneesmiddel maar € 5,00 euro KOST en als patiënt moet je € 40,00 betalen, dan moet je hier eerst de helft van het verschil aftrekken voor de heren en dames aandeelhouders, en dan heb je nog heel veel over om te verdelen. Heeft eigenlijk ooit al iemand eens bekeken hoe de belastingaangifte van dergelijke pharmareuzen eruit zien. Dat zou ons toch ook een goed inzicht geven wat er met die winsten wordt gedaan of waar ze naartoe gaan !! Het KIWI-model MOET er komen. Met of zonder MAGGIE !! Desnoods moet er eens een algemene protestmars gehouden worden, en dan MOETEN WE ERVOOR ZORGEN DAT VEEL MENSEN IN ROLSTOEL, ENZ.. OOK KUNNEN AANWEZIG ZIJN. In veel gevallen zijn chronisch pijnpatiënten ook ROLSTOEL GEBRUIKERS... En er wordt aan ons ook aardig wat centen verdiend !!