Tien rijkste families van België zitten tot over hun oren in de belastingparadijzen

Uit een nieuwe studie van de PVDA-studiedienst blijkt dat de rijkste families van ons land vlot de weg vinden naar belastingparadijzen. “Het blijkt dat ze allemaal – zonder onderscheid - betrokken zijn in belastingparadijzen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens over deze MiljardairLeaks. “Dat is op dat niveau dus niet de uitzondering, maar de regel.”

Lees hier de volledige studie.

De studiedienst van de PVDA onderzocht in welke mate de tien grootste Belgische vermogens belangen hebben in belastingparadijzen. PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De tien onderzochte families zijn allemaal miljardairs. Het blijkt dat ze allemaal - zonder onderscheid - betrokken zijn in belastingparadijzen. Dat is op dat niveau dus niet de uitzondering, maar de regel.”

Wij willen dat er dringend een nultolerantiebeleid komt voor dit soort systematisch asociaal gedrag

In totaal bezitten de tien rijkste families van ons land samen niet minder dan 266 dochterondernemingen in belastingparadijzen. Bovendien duiken een aantal onder hen ook steeds opnieuw op in schandalen zoals LuxLeaks, SwissLeaks en Panamapapers. Zo loopt ons land miljarden euro’s mis.

“Ondertussen kreunen rusthuizen, ziekenhuizen, kindercrèches en scholen in ons land wel onder een gebrek aan middelen en personeel”, zegt Peter Mertens. “Die tegenstelling is niet langer houdbaar. Wij hebben als samenleving de plicht om die maatschappelijke rijkdom te activeren, en om ervoor te zorgen dat iedereen zijn fair share aan belastingen betaalt. Wij willen dat er dringend een vermogenskadaster komt, dat er een specifieke onderzoekscel komt die zich exclusief met grote vermogens bezig houdt, en dat onze overheid een nultolerantiebeleid uitwerkt voor dit soort systematisch asociaal gedrag.”

De top-10

1 De families de Spoelberch, de Mévius, Vandamme

Deze families zijn de historische Belgische aandeelhouders van AB Inbev en bezitten het grootste vermogen van België, 25 miljard euro. Deze families bekleden ook de eerste plaats als het aankomt op betrokkenheid bij schandalen in verband met belastingparadijzen (namelijk LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama Papers, zonder nog rekening te houden met fiscale geschillen in België, met name in verband met de “excess profit ruling” die uitvoerig in de media is geweest). Hun betrokkenheid is zelfs zo groot dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Brugge een fiscaal onderzoek naar de familie is gestart.

2 De familie (van Albert) Frère

Albert Frère uit Charleroi is een grote speler in de Belgische financiële wereld. Hij heeft meerderheidsparticipaties in grote Franse groepen via zijn holdings GBL (genoteerd op de Brusselse beurs) en CNP. Hij is de op een na rijkste Belg en heeft een vermogen van 6,2 miljard euro. Zijn holding heeft niet alleen dochterondernemingen in belastingparadijzen, het vermogen van Albert Frère en zijn familie omvat ook kunstwerken in Zwitserland en Panama. Hij is ook betrokken bij LuxLeaks.

3 De familie Colruyt

De familie Colruyt vervolledigt het podium met een vermogen van 3,9 miljard euro. De familie is vooral bekend om zijn gelijknamige warenhuisketen. De groep wordt momenteel geleid door twee leden van de derde generatie: baron Jef Colruyt en zijn neef Frans Colruyt. Hun megabedrijf heeft dochterondernemingen in belastingparadijzen en profiteert van voordelige akkoorden met de Luxemburgse belastingadministratie.

4 De familie Emsens

Een vermogen van 3,6 miljard euro, adellijke titels en duizenden doden: dat is de balans van een eeuw ondernemerschap door een familie die Eternit gecommercialiseerd heeft, goed wetend welke schade de stof asbest in dat product kon aanrichten. Vandaag omvat het imperium van de familie Emsens drie multinationals: Etex (ex-Eternit), Aliaxis en SCR-Sibelco. Alle drie die multinationals hebben dochterondernemingen in belastingparadijzen.

5 De familie Lhoist-Berghmans

De familie Lhoist heeft een geschat vermogen van 2,9 miljard euro en leidt de Lhoist Groep, wereldleider op het vlak van kalkproductie. De huidige voorzitter van de raad van bestuur (en voormalig gedelegeerd bestuurder) is baron Jean-Pierre Berghmans, lid van de vierde generatie van deze aandeelhoudersfamilie. De Lhoist Groep heeft dochterondernemingen in belastingparadijzen en bedrijven van de groep hebben ook geprofiteerd van rulings in Luxemburg (LuxLeaks).

6 en 10 De families Janssen en Boël

We nemen de families Janssen (6de rijkste familie van België met een vermogen van 2,8 miljard euro) en Boël (10de met 1,5 miljard) samen omdat ze door huwelijken en hun vermogen zo sterk met elkaar verweven zijn. Door huwelijken: de families Janssen en Boël zijn allebei verwant met de familie Solvay en ook tussen beide families zijn er huwelijken gesloten. Zo is de moeder van baron Daniel Janssen, gewezen voorzitter van het VBO, een kleindochter van Gustave Boël, de stichter van het gelijknamige imperium, en is de oudste zoon van Janssen getrouwd met een Goblet d'Alviella, eveneens een afstammelinge van Gustave Boël. Via hun vermogen: beide families hebben een vinger in de pap in de drie grote bedrijven, UCB, Sofina en Solvay, waarbij dat laatste geleid wordt door graaf Nicolas Boël, een kleinzoon van Yvonne Solvay. De drie bedrijven hebben dochterondernemingen in belastingparadijzen en verschillende leden van de families worden genoemd in Swissleaks en in de Panama Papers.

7 De familie De Nul

De groep Jan De Nul is niet beursgenoteerd, maar al sinds 1951 actief als baggeraar. Sinds die tijd heeft De Nul zich opgewerkt tot de 7de rijkste familie van België met een vermogen van 2,6 miljard euro. Het belangrijkste Belgische bedrijf is Jan De Nul NV, maar dat bedrijf staat niet aan het hoofd van de groep, dat is het Luxemburgse bedrijf Sofidra. Dat controleert de andere Belgische bedrijven. Sofidra heeft ook dochterondernemingen in verschillende belastingparadijzen en Jan De Nul zelf is bestuurder van Panamese bedrijven en wordt genoemd in Bahamas Leaks.

8 De families Ackermans-Bertrand & van Haaren

De families Ackermans, Bertrand en van Haaren staan aan het hoofd van de familieholding Ackermans & van Haaren, vooral actief in de baggersector – via het bedrijf DEME – een activiteit waarmee het al in de 19de eeuw is begonnen. Met een vermogen van 1,6 miljard euro bekleden deze families de achtste plaats op de lijst van rijkste Belgen. Deze holding staat symbool voor het Belgische kapitalisme en wordt geleid door baron Luc Bertrand, de echtgenoot van Fabienne Ackermans. Hun dochter, Alexia Bertrand, een juriste gespecialiseerd in financieel recht en bedrijfsrecht, is lid van de raad van bestuur van A&vH. Tegelijkertijd is ze ook kabinetschef van vicepremier Didier Reynders (MR). De holding Ackermans & van Haaren heeft 22 dochterbedrijven in belastingparadijzen. En ook bij de controleketen van A&vH kan men vragen stellen. Van de Nederlandse stichting “Het Torentje”, dat de ultieme controle heeft, tot het beursgenoteerde bedrijf Ackermans & van Haaren zijn er liefst zeven tussenschakels, en verschillende daarvan bevinden zich in belastingparadijzen die in dit soort constructies gespecialiseerd zijn: Luxemburg, Nederland en de Nederlandse Antillen.

9 De familie Huts

Fernand Huts is voorzitter van de havengroep Katoen Natie, een bedrijf dat in 1854 werd opgericht. Met een vermogen van 1,5 miljard euro staat hij op plaats 9 in de top 10 van de rijkste Belgen. Hij gaat er graag prat op dat hij de grote man is van de haven van Antwerpen, maar hij staat ook bekend als degene die vorstelijke subsidies ontvangt voor zijn zonnepanelenparken, waarvoor de Vlaamse gezinnen betalen via de “Turteltaks”, een jaarlijkse energiebelasting van 100 euro. De moedermaatschappij van de groep Katoen Natie bevindt zich in Luxemburg en de groep heeft ook verschillende dochterondernemingen in belastingparadijzen. Fernand Huts wordt bij naam genoemd in Bahamas Leaks en in de Panama Papers.

Zeg maar MiljardairLeaks

“De tien onderzochte families zitten zo diep verankerd in die belastingparadijzen dat we gerust kunnen spreken van MiljardairLeaks”, zegt Peter Mertens. Bij die superrijken is het gebruik van offshoreconstructies geen ongelukje, maar de gangbare manier van werken om hun bezittingen te beheren.

Het contrast is schrijnend. Aan de ene kant sluizen de rijken miljarden euro’s weg waarop ze geen belastingen betalen, en aan de andere kant krijgt de bevolking steeds zwaardere besparingsmaatregelen opgelegd.

Daarom moeten we de verschillende vormen van belastingontwijking aanpakken. Die grootschalige fraude kunnen we aanpakken via een nationale en internationale strijd tegen belastingparadijzen, maar ook door een vermogenskadaster op te richten. Dat instrument is niet alleen handig om een eventuele miljonairstaks te kunnen heffen (een voorstel van de PVDA), het maakt ook een vergelijkende controle van inkomsten en vermogens mogelijk, en dat is dan weer een manier om fraude op de inkomstenbelasting in te dijken, maar ook om btw-fraude, fraude bij erfenisrechten en het witwassen van geld aan te pakken.

Maar de meest specifieke conclusie van deze “MiljardairLeaks” is waarschijnlijk dat de fiscus dringend een speciale cel moet oprichten die zich met de grote vermogens gaat bezighouden. “Tot nu toe”, zegt Peter Mertens, “is de Dienst Voorafgaande Beslissingen, die zich bezighoudt met fiscale rulings – de Belgische tegenhanger van LuxLeaks, zeg maar – de enige dienst van de FOD Financiën die zich richt op de superrijken. Maar die lijkt tot dusver alleen tot taak te hebben de fiscale constructies van de superrijken te legaliseren.”

De PVDA-voorzitter vindt dat we ons net op die grote vermogens moeten richten, omdat daar ook de grootste fiscale fraude zit. “En daar is ook het meeste geld te vangen”, aldus Peter Mertens. “Die vermogens controleren zal veel meer opbrengen dan een louter symbolisch bedrag.” De som van de vermogens van de families in deze studie bedraagt liefst 77 miljard euro.

Ook kabinetschef van vicepremier Reynders betrokken in belastingparadijzen

Een van de onthullingen in de studie van de PVDA-studiedienst gaat over een familie die de voorbije dagen al vaker de kranten haalde. Het gaat meer bepaald over een telg uit de familie Bertrand, die aan het hoofd staat van de holding Ackermans & van Haaren (AvH).

Alexia Bertrand, bestuurster bij AvH en dochter van AvH-voorzitter Luc Bertrand, is kabinetschef van vicepremier Didier Reynders. Eerder werd in verschillende media gewezen op het belangenconflict dat door haar positie speelt in het dossier van de windmolens op zee. Grootste begunstigde van het dossier is Deme, een 100% dochteronderneming van AvH.

Onlangs onthulden de media een nieuw belangenconflict: Deme heeft haar oog laten vallen op de modernisering van de haveninfrastructuur van Saoedi-Arabië. Het zou verklaren waarom minister Reynders het vooral had over de belangen van de wapenindustrie en niet over de algemene economische banden met het land (waaronder baggeractiviteiten), toen hij uitlegde waarom België had gestemd voor de toetreding van Saoedi-Arabië tot de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

Als op een dag CuraçaoLeaks uitbreekt, dan komen we daarin zeker de kabinetschef van Reynders tegen

Nu voegt de PVDA een derde element toe aan het dossier Alexia Bertrand: als op een dag CuraçaoLeaks uitbreekt, dan komen we daarin zeker de naam van de kabinetschef van minister Reynders tegen. De familie Bertrand heeft als hoofdaandeelhouder van AvH namelijk een controleketen geïnstalleerd, met zeven tussenschakels, en verschillende daarvan bevinden zich in belastingparadijzen die in dit soort constructies gespecialiseerd zijn: Luxemburg, Nederland en de Nederlandse Antillen. Onze studie toont de constructie in detail.

PVDA-voorzitter Peter Mertens vraagt zich af hoe dat mogelijk is: “Hoe valt het te vatten dat een kabinetschef van een vicepremier haar familiefortuin beheert vanuit maatschappijen die gevestigd zijn in belastingparadijzen, terwijl de hele wereld nog geschoffeerd is daar de enorme omvang van de schandalen die net draaien rond belastingontwijking via dat soort offshorebedrijven? Vooral omdat alle politieke dossiers – ook die inzake fiscaliteit – door de handen gaan van Alexia Bertrand in haar functie op het kabinet van vicepremier Reynders.”

Bovendien is het ook Didier Reynders die als minister van Buitenlandse Zaken fiscale overeenkomsten met andere landen voorlegt aan het parlement. Zo was er heel wat te doen rond de deal met de Seychellen – een notoir belastingparadijs – die de Kamer in 2015 goedkeurde. Later bleek dat een van de redenen waarom de deal zo snel door het parlement moest gejaagd worden, de aanwezigheid van dochterondernemingen van baggerbedrijven Jan De Nul en Deme in het land was.