Tom De Meester: “PVDA+ voor behoud van brugpensioen”

auteur: 

Frank Sonck

In de aanloop naar de verkiezingen laat Radio 2 luisteraars hun vragen rechtstreeks aan politici stellen. Eric Steeman en Jeffrey Van Walle, beiden werknemers van Arcelor Mittal in Gent, zijn bezorgd over de kwestie van de pensioenleeftijd. Tom Demeester lichtte het standpunt van de PVDA+ toe.

Tom De Meester: “Alle andere partijen willen dat het brugpensioen afgebouwd wordt en willen dat wij langer werken. Het standpunt van mijn partij is zeer duidelijk: wij willen dat het brugpensioen behouden blijft voor de zware beroepen op 56 jaar en dat het voor de andere werknemers mogelijk blijft op 58 jaar. Terwijl andere partijen willen dat wij 2 tot 4 jaar langer werken. Brugpensioen is voor ons zeer belangrijk. Wij verbinden daar ook twee zaken aan. Ten eerste: wij vinden het heel belangrijk dat een bruggepensioneerde die vertrekt, vervangen wordt - verplicht - door een jongere. Want de jeugdwerkloosheid is zeer groot en door het brugpensioen creëren we zo ook kansen voor jongeren. En ten tweede: wij vinden het ook zeer belangrijk dat de werkgever voor bruggepensioneerden een bijleg geeft zodanig dat het inkomen ook aanvaardbaar blijft voor die mensen. Werknemers hebben heel hun leven hard gewerkt en het is niet meer dan normaal dat zij ook een beetje van hun pensioen kunnen genieten. Brugpensioen is ook zeer belangrijk omdat oudere werknemers - dat stellen wij zelf vast in onze groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk - op oudere leeftijd dikwijls al versleten zijn.” (Radio2, uitzending 19 mei 2014)

Herbeluister het radiofragment

Commentaar toevoegen