Top 1000 van de winsten | 50,2 % van de winst gaat naar de aandeelhouders, 6,7 % naar de gemeenschap

In haar jaarlijkse top 1000 van de winsten toont de PVDA aan dat de grote bedrijven in België zeer weinig belastingen betalen op hun winsten. Ze delen meer dan de helft daarvan wel uit aan de aandeelhouders.

De verdeling belastingen/dividenden

De duizend meest winstgevende Belgische bedrijven van 2013 hebben samen 48 miljard euro winst voor belasting gerealiseerd. Van die winstmassa gaat nauwelijks 3 miljard (6,7 %) naar de gemeenschap in de vorm van bedrijfsbelasting. 24 miljard (50,2 %) wordt als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Deze ongelijke verdeling tussen belastingen en dividenden lijkt paradoksaal, maar is in feite een logisch proces: de fiscale cadeaus dikken de winsten aan en dit hemels manna gaat vooral naar de aandeelhouders, veel meer dan naar investeringen. Dat toont dat de regering-Michel-De Wever met haar politiek om de inkomsten van het (groot) kapitaal te doen toenemen, geen relance zal bewerkstelligen. Integendeel, ze doet de ongelijkheid toenemen, wat elk perspectief op een economisch herstel blokkeert doordat de koopkracht van de gezinnen wordt aangetast.

De stelling van de Duitse sociaaldemocraat Helmut Schmidt van de jaren 1980 - "De winsten van vandaag zijn de investeringen en de werkgelegenheid van overmorgen"- die vandaag weer opduikt bij de regeringspartijen (onder andere uit de mond van Eric Van Rompuy, voorzitter van de commissie Financiën van de Kamer) wordt hiermee onderuit gehaald. Dertig jaar besparingen en offers aan het kapitaal zoals de neoliberale theorieën van Milton Friedman (idool van de huidige minister van Financiën Johan Van Overtveldt) voorschrijven, hebben een veel frappanter verband: de winsten van vandaag zijn de dividenden van vandaag.

Bovendien is hiermee het alibi voor de notionele-interestaftrek - het versterken van het eigen vermogen van de ondernemingen- duidelijk weerlegd. In werkelijkheid doet het massaal uitdelen van dividenden het eigen vermogen verminderen.

De top 20 van de dividenden

Uit de top 1000 van de winsten hebben we de 20 bedrijven geselecteerd die de meeste dividenden uitbetalen. Verrassing: het totaalbedrag van die dividenden (14,6 miljard euro) is veel hoger dan de winst (8,7 miljard), het kapitaalsuitkeringspercentage ligt op 168 %! Het gaat dus ook over winsten uit voorgaande jaren.

Toegegeven, de selectie focust op de grote dividenden. Maar deze gelddouche die over de aandeelhouders wordt uitgestort is indrukwekkend. Ook indrukwekkend is dat de grootste Belgische fortuinen bijzonder goed worden bediend. Zeven superrijke families verdelen onder elkaar zo'n 6,5 miljard aan dividenden.

 • Familie de Spoelberch en consorten (1ste Belgisch fortuin): AB-InBev (nr. 2).
 • Familie Frère (2de Belgisch fortuin): Carolorégienne de participation (nr. 5) en GBL (nr. 9).
 • Familie Lhoist (7de Belgisch fortuin): Lhoist (nr. 7) en Dolomies de Marche-Les-Dames (nr. 10).
 • Familie Cigrang (12de Belgisch fortuin): Cobelfret (nr. 16)
 • Familie Boël (14de Belgisch fortuin): Danone (nr. 18), via Sofina.
 • Familie Janssen (21ste Belgisch fortuin): Solvay (nr. 15) en UCB (nr. 19).
 • Familie Mulliez (1ste of 2de Frans fortuin, waarvan vele leden in België wonen): Damburg (nr. 20).

Het verrijkingstraject van die grote fortuinen doorloopt verschillende stadia waarbij ze telkens kunnen rekenen op de steun van de regering:

 1. de uitbuiting van arbeid – die de rijkdom voortbrengt - met zo min mogelijk kosten (loonmatiging, indexsprong,enz.)
 2. de lage belasting op de bedrijfswinsten (dankzij notionele-interestaftrek, vrijstelling van meerwaarde op aandelen en andere fiscale belastingverminderingen).
 3. de verdeling van de dividenden (vrijgesteld dankzij het mechanisme van de definitief belaste inkomsten).
 4. de accumulatie van vermogen even gigantisch als niet belast (geen vermogensbelasting).

Volgens de PVDA is een totaal ander beleid voor de verschillende stadia dringend nodig. En toont een nieuwe peiling, net als verschillende voorgaande, niet aan dat 85 % van de bevolking voorstander is van een vermogensbelasting?

Commentaar toevoegen

Reacties

Verhelderend overzicht! Maar het is me niet geheel duidelijk of het bruto- dan wel netto-dividenduitkering betreft. Maw of er op die dividenden roerende voorheffing betaald werd?
Waarom hebben de vorige regeringen , met steeds de PS erbij , daar niet eerder werk van gemaakt ?
Inderdaad een zeer heldere analyse. Maar toch wel voorspelbaar door wat de PVDA al jaren zegt. Dat er belastingen zouden worden betaald op die dividendenuitkering lijkt me niet meer dan normaal maar die zal nooit zo hoog zijn als die op inkomen uit arbeid. En de PVDA zegt ook al jaren dat de PS mede verantwoordelijk is voor de wanverhoudingen
Vermogensbelasting is een goed idee om meer rechtvaardigheid te bekomen. Kunnen we ook niet meer inzetten op een BASIS-INKOMEN voor iedereen? Ik denk dat hier meer publiciteit moet rond gemaakt worden. De berekening dat het werkelijk kan (ook in België) is reeds gemaakt. Mensen moeten hiervan op de hoogte gebracht worden zodat er meer bewustwording komt. Ze zullen op die manier een mogelijkheid zien om een andere levensstijl aan te nemen en hiervoor actie ondernemen. De energie moet van onderuit komen en dat kan alleen als iedereen zich meer en meer bewust wordt. Promoten en publiciteit is de boodschap die nu reeds kan gestart worden. Mensen zullen vanuit een basisgevoel (door een basisinkomen) gelukkiger zijn en vanuit een werkelijk talent of passie hun beroep maken. Met een basisinkomen van 1500€ kan iedereen gelukkig leven.
jawadde ze hbben een boeksken gelezen van voor den oorlog en dan gaan ze nu toepassen, praktijken die de mensheid ten gronde hebben gericht, kinderarbeid, uitbuiting, vrouwonterende arbeid, overuren voor niks , zoals nog altijd inde chique maritieme wereld in Antwerpen, zwijgen of buiten , zoals in de den tijd van de jeansindustrie, die een winstmarge namen van 600% en er toch niet in slaagden van te overleven, knoeimanagement. hoe kun je nog een produkt kopen met een woekerwinst met een minimum loon???? wat is kostprijs van een LIter Jupiler en wat kost dat aan de konsument ???
Deze analyse maakt voldoende duidelijk hoe rijkdom in België wordt verdeeld. Zelfs als op dividendenuitkering belasting wordt betaald zal die nooit zo hoog zijn als die op personenbelasting en blijft de discrepantie hoog. En dat de regeringen met de PS er ook niets hebben aan gedaan, klopt uiteraard ook. Maar dat zegt de PVDA al jaren. Dat vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting wat in zicht komt is vooral dank zij de PVDA, met dank aan vakbonden die het ook op de agenda hebben gezet