Top 50: Marco Van Hees (PVDA) antwoordt aan KBC en VBO

Het dossier van de PVDA over de top 50 van de grootste fiscale kortingen waarvan de multinationals in België profiteren is de patroonsorganisatie VBO  en de KBC bank, die de lijst aanvoert, niet bevallen. Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger en fiscaal expert van de PVDA, antwoordt.

De woordvoerster van de KBC, verwijt de studie van de PVDA ervan enkel rekening te houden met het belastingtarief van slecht één maatschappij uit de bankengroep (namelijk de KBC Groep, het moederbedrijf, dat 0,3% belastingen betaalde) en niet het geheel van de vennootschappen. Ze voegt eraan toe dat de geconsolideerde belastinggrondslag, dat wil zeggen het tarief dat rekening houdt met de belastingen die door alle bedrijven van de KBC, overal in de wereld, wordt betaald, 16,3% bedraagt.

Het is effectief zo dat de Top 50 van de PVDA nooit rekening houdt met de geconsolideerde belastinggrondslag omdat die de belastingen die buitenlandse filialen betalen, meerekent. Het doel van onze Top 50 is immers om de Belgische fiscale realiteit te analyseren. De KBC bezit talloze filialen, zowel in fiscale paradijzen (Singapore, Hongkong, Luxemburg, Monaco, Zwitserland ...) als in landen, waar daarentegen de vennootschapsbelasting geen fiscale achterpoortjes omvat zoals we die in België kennen. Bovendien is het belastingtarief van 16,3% dat de woordvoerster naar voor schuift behoorlijk onthullend want dat is nog niet de helft van de officiële vennootschapsbelasting in België (33,9%).

Het lage belastingtarief dat betaald wordt door KBC Groep weerspiegelt een reëel probleem (dat in de studie van de PVDA bijzondere aandacht krijgt) in onze fiscale wetgeving: het systeem van de definitief belaste inkomsten (DBI),  dat dividenden die door bepaalde vennootschappen worden ontvangen, vrijstelt, bestaat officieel om dubbele belasting te voorkomen. Het systeem houdt echter geen rekening met hoeveel belastingen filialen, die dividenden uitkeren, hebben betaald. Dat leidt tot situaties van dubbele niet-belasting van de winsten.

Wat het VBO betreft, elk jaar, bij het verschijnen van de Top 50 van de PVDA, komen ze met hetzelfde groteske argument: je moet niet alleen kijken naar de belastingen van de bedrijven maar ook naar wat de bedrijven betalen aan sociale bijdragen en aan roerende voorheffing. Maar die bijdragen en voorheffing worden natuurlijk afgetrokken van het loon van de werknemers, niet van inkomsten van de werkgevers. Het VBO versterkt dus eigenlijk de stelling van de PVDA: België is een fiscaal paradijs voor de multinationals en een fiscale hel voor de werknemers. En dan hebben we het nog niet over het feit dat de werkgevers een deel van de bijdragen en voorheffing, die ze aftrekken aan de bron om ze normaal te storten aan de sociale zekerheid en de fiscus, in kas kunnen houden.

Dit jaar komt het VBO met nog een argument: de PVDA zegt niet waar ze haar gegevens heeft gevonden. Nochtans is de bron van de Top 50 nooit veranderd: alle gegevens komen van de bedrijven zelf, aangezien ze hun jaarrekeningen indienen bij de Nationale Bank, die ze op haar beurt publiceert op haar website. De patroonsorganisatie heeft het duidelijk moeilijk om argumenten te vinden, als ze met zo'n flagrante leugen moet aankomen, die geen seconde de analyse doorstaat.

Commentaar toevoegen

Reacties

Wat een onvoorstelbare nonsens. 90% van de winst van KBC Groep wordt gemaakt voor KBC Bank, dat gewoon in België gedomicilieerd is en daar ook zijn winst maakt. De belasting die KBC Bank België betaalt niet meerekenen, zoals Marco Van Hees hier deed, is gewoon een flagrante fout. De winst die de KBC dochters in het buitenland maken is verwaarloosbaar - misschien met uitzondering van CSOB in Tsjechië - tov de winst van KBC Bank België