Top 50: VBO toont zich slechte verliezer

Peter Mertens werd op Radio 1 uitgenodigd om in De Ochtend te komen praten over de Top 50 van belastingontwijking die de PVDA uitbracht. Het VBO was “not amused”.

In de achtste editie van de Top 50 van ondernemingen die geen of nauwelijks belastingen betalen maakte de PVDA bekend dat de gemiddelde aanslagvoet van de 50 grootbedrijven nauwelijks 1 procent bedraagt. De overheid loopt op die manier 9,1 miljard euro belastinginkomsten mis.

Het Verbond van Vlaamse Ondernemers (VBO) verwijt de PVDA in de studie appelen met peren te vergelijken en beweert dat dochterondernemingen van de geviseerde multinationals ongeveer 25 procent belastingen betalen. Daarnaast vinden ze de PVDA schizofreen, want “ze willen geen multinationals, maar als ze weglopen, roepen ze moord en brand.” Peter Mertens weerlegt de kritiek in vier puntjes.

  1. Wij bekijken de belastingen in België, niet in het buitenland. Dat is wat ons interesseert. En dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat de bedrijven van de top 50, slechts 1% belasting betalen en dat gewone stervelingen een heel pak meer betalen. Om het met een boutade te zeggen: 'de kuisvrouw van een multinational als AB InBev betaalt meer belastingen dan de multinational zelf'. Het VBO toont zich in deze een heel slechte verliezer. Jaar na jaar herhalen ze hun kritiek en jaar na jaar wordt die weerlegd. Onder andere door de factcheck van de VRT. {zie: http://bit.ly/2hRm7LR}
  2. Onze studie gaat over een hele reeks achterpoortjes die de grote bedrijven gebruiken: notionele interestaftrek, vrijstelling meerwaarde op aandelen, en definitief belastbaar inkomen. Dat zijn fiscale constructies die een gewone sterveling niet kan gebruiken. Het gaat om een geheel systeem. Bijvoorbeeld: als Albert Frère, een van de rijkste mensen van ons land, door verkoop van aandelen 2 miljard euro winst maakt, betaalt hij zo goed als geen belasting omwille van het systeem van "vrijstelling op meerwaarde van aandelen". Dat is volstrekt onrechtvaardig en daar antwoordt het VBO helemaal niet op.
  3. Wat betreft het argument dat het geld "al belast is": ten eerste geldt dat niet voor gewone stervelingen. Wij betalen ook én belastingen én accijnzen én btw. Ten tweede klopt het ook niet. Het gaat om dochterondernemingen van holdings die in het buitenland al belast zouden zijn. De vraag is: tegen welk tarief? Als dat bijvoorbeeld tegen 5 procent is, ligt dat nog steeds een pak lager dan de 33,99 procent die ze hier zouden moeten betalen. Meer nog: vaak opereren die dochters ook vanuit fiscale paradijzen waar ze geen cent belastingen betalen. Dan is dat geld dubbel onbelast in plaats van dubbel belast. Ook de OESO heeft ons land al streng bekritiseerd voor dit systeem. Wij stellen voor het Belgisch belastingtarief toe te passen en hen dan toe te laten de te betalen belasting te verminderen met de reeds betaalde belasting in het buitenland.
  4. Tot slot wat betreft de kritiek van het VBO dat de PVDA "schizofreen" zou zijn. "Ze willen geen multinationals en als ze weg gaan schreeuwen ze moord en brand", roept het hysterische VBO. Ons punt is net dat iedereen gelijk moet zijn voor de wet. Multinationals maken gebruiken van onze infrastructuur: onze wegen, onze havens, onze onderwijssystemen die voor opgeleide werknemers zorgen, ons gezondheidssysteem dat voor gezonde werknemers zorgt. Dat kost allemaal handenvol geld. Destijds heeft de wetgever gezegd dat bedrijven gerust veel winst mogen maken, maar dat ze een deel terug moeten afdragen aan de samenleving door de vennootschapsbelasting. Dat is niet meer dan logisch. Volgens de wetgever moeten ze 33,99 procent vennootschapsbelasting betalen. In de realiteit betalen de Top 50 grootbedrijven slechts 1 procent. Dat kan je niet goedpraten. Zo lopen wij allemaal samen 9,1 miljard euro belastinginkomsten mis. Dat geld hebben we absoluut nodig om de pensioenen leefbaar te maken en om in de openbare dienstverlening te investeren.

Lees hier onze studie over de top 50

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Blijf er op hameren en ontkracht hun beweringen. Doe zo voort
Enkele commentaren ivm de studie van de PVDA ivm het quasi niet betalen van belastingen van multinationals : 1. Ik weet zelf niet hoeveel werknemers er werken bij die 50 bedrijven, het zullen er alleszins vrij veel zijn. Dus qua werkgelegenheid zijn ze zeker een goede zaak. Dit nog los van de bedrijven die afhangen van die grote, de kleinere kmo's, die ook heel wat werkgelegenheid genereren. Neem die 50 bedrijven weg, en je krijgt gegarandeerd een sociaal kerkhof, nog los van de economische verliezen. 2. Die bedrijven betalen voor al die werknemers wel bedrijfsvoorheffing, wat ook een belasting is. Dus beweren dat ze geen belastingen betalen klopt gewoon niet. 3. Stel dat we inderdaad aan al die grote bedrijven de normale vennootschapsbelasting opleggen, wat zal het resultaat dan zijn ? Het antwoord kent U. De context is nu eenmaal dat we opereren in een Europese en wereldruimte waar er veel concurrentie is. Landen vechten om grote bedrijven binnen te halen, of om hoofdkwartieren van grote bedrijven te kunnen huisvesten. 4. Je kunt je inderdaad vragen stellen bij de ethiek van dit alles. Als je van de gewone man vraagt dat hij zijn belastingen correct betaalt, waarom dan niet voor grote bedrijven ?
Beste van den abeele, Zoals u aanhaalt is werkgelegenheid uiteraard van groot belang. Maar... moeten wij ons in naam van die werkgelegenheid laten chanteren door die grote bedrijven? Want daar komt het in feite op neer. Wat u aanhaalt i.v.m. de bedrijfsvoorheffing klopt helemaal niet. De BV is geen belasting die opgelegd wordt aan de bedrijven, het is een inhouding (voorafbetaling) op het brutoloon van de werknemers. De bedrijven dienen enkel als doorgeefluik naar de fiscus. En dan nog... sommige bedrijven kunnen aanspraak maken op tijdelijke niet-betaling ervan, dus gewoon een gratis lening op de kap van werknemers.
Die bedrijven betalen voor al die werknemers wel bedrijfsvoorheffing, dat is wel de inkomsten belasting die de werknemers moeten betalen niet wat het bedrijf moet betalen slimmerik de kleinere kmo's, kunnen wel niet van die achterpootjes gebruik maken en betalen wel de volle pot een dief geeft ook het gestolen geld uit dat dan weer werkgelegenheid creëert die zullen we dan ook maar laten doen
Het VBO zegt dat de PVDA " schizofreen " is , zou het niet eerder andersom zijn? Maar ja zoiets mag natuurlijk niet gezegd worden. En het is waar wat in dit artikel geschreven wordt , de helft van ons loon is al belast , dat is gemiddeld 50% , met die overige 50% gaan we iets kopen en daar betalen we ook meestal 21% op behalve voeding om nog te zwijgen over andere belastingen en accijnzen zoals brandstof (ongeveer 68%!!) , BIV om een wagen in te schrijven , uw personenbelasting en dan op het einde van de rit als men sterft moeten de nabestaanden nog eens successierechten betalen. M.a.w. veel blijft er niet meer over. Wanneer gaat het Europese beleid daar nu eindelijk eens werk van maken dat er in elk land een evenredig en eerlijk belastingsysteem komt voor IEDEREEN? Ik vrees dat dit nooit zal gebeuren. In de week was er nog een programma over Apple en Steve Jobs , ook zei betalen nauwelijks belastingen en laten hun producten in China maken maar als je een iPhone wil moet je wel 800€ neertellen!!! Het programma was zeer laat , misschien mochten niet teveel mensen het zien want als het om 20 uur uitgezonden zou worden zou het veel meer mensen bereiken. Ik was al blij dat men zulke reportage durft uitzenden , mensen zouden meer naar zoiets moeten zien want hun ogen zijn nog bijlange niet voldoende geopend. Dat is ook het probleem met een mens : dagelijks maken we multinationals rijker en daar hebben we geen probleem mee ( Jupiler , Coca-Cola , Nutella , wasproducten van Procter &Gamble, Henkel enzv....) maar als een gewone sterveling zijn kost wil verdienen of goed verdiend zijn we dikwijls jaloers of gunnen we het hem of haar niet. Daarom mensen : WORDT WAKKER!!! We zijn samen als gewone mensen met velen en als we de handen in elkaar slagen vormen we een zéér sterke macht!!! , Want de strategie van de groten en de overheid is er één van verdeel en heers , de mensen tegen mekaar opzetten en uitspelen , momenteel zijn ze al goed daar mee bezig. LATEN WE NIET IN DIE VAL TRAPPEN voor het te laat is!!
Ik vind dat dit een grote schande is, voor onze samenleving! Toch ben ik benieuwt of we dat met de volgende verkiezingen zullen merken en zien in de uitslag! Ik heb sterk mijn twijfels, de kiezer volhard in de boosheid! Op mijn stem kunt in ieder geval rekenen om het tij proberen te keren!
Ondertussen 200 kantoren bedreigd bij AXA bank. Bron : De Morgen. En wie zal de dupe worden,denkt U ? Zeker niet de CEO of de aandeelhouders. En de Baronnen en hun vazallen in de ontelbare parlementen / regeringen zagen dat het goed was. Wakker worden mensen, wakker worden.
We hebben niet veel keus er rest ons nog maar één partij die geen verleden heeft qua corruptie en die op en top Belgisch is. Een partij die ik vertrouw en daarom ben ik er lid van. Hierbij zou ik een oproep willen doen aan elkeen met een beetje lef, maakt u lid van de PVDA/PTB. Onlangs zat ik op de trein en mijn reisgenoot hadt op zijn revers een pin gespeld van de PVDA/PTB. Een gelijkgezinde waarmee ik een geanimeerd en vruchtbaar gesprek heb kunnen voeren. PVDA leden maakt u herkenbaar in de maatschappij en draag die pin zodat we de partij overal zichtbaar kunnen maken. Hiermee kunnen we de warmte van onze overtuiging, streven naar een betere, vredevolle en eerlijke wereld, duidelijk maken.