Foto Solidair, Dieter Boone.

Trump bombardeerde Syrië zonder enig bewijs, zo zegt tussentijds verslag over “chemische aanval”

Ter herinnering: op 7 april kreeg de hele wereld amateurbeelden te zien van mensen, van wie de makers beweerden dat ze slachtoffers waren van chemische aanvallen in de Syrische stad Doema. De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk gebruikten deze beelden als voorwendsel om Syrië onmiddellijk te bombarderen. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft nu een tussentijds verslag over haar onderzoek klaar. Ze stelt dat er in ieder geval op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden.

In die tijd belegerden het Syrische en Russische leger de stad Doema, het vroegere rebellenbastion in de Ghouta-vallei. Tussen de 40 en 70 mensen stierven bij die gevechten.
De ongeziene media-aanval en de beschuldigingen dat het Syrische leger een chemische aanval had gepleegd (dat dit altijd fel heeft ontkend en zelf de OPCW uitnodigde om een onderzoek in te stellen) waren op dat moment het voorwendsel voor Donald Trump, Theresia May en Emmanuel Macron om een grootschalige aanval tegen Syrië uit te voeren. In de nacht van 13 op 14 april vuurden de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk meer dan 110 raketten op de Syrische kust af, wat een brutale schending van het internationaal recht was.
Om tot dit tussentijdse rapport te komen heeft de OPCW in de dagen na de zogenaamde chemische aanval een veldonderzoek uitgevoerd. Je las of hoorde toen vaak dat de Russen en Syriërs de missie van OPCW-experten op alle mogelijke manieren tegenwerkten en dat ze daarvoor veiligheidsredenen inriepen.
De OPCW haalde die nochtans zelf ook aan. Ze beschrijft bijvoorbeeld dat de delegatie tijdens haar eerste missie naar Doema op 18 april tegenover een vijandige menigte kwam te staan en dat er op haar werd geschoten en zelfs een granaat werd gegooid. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Eén persoon raakte gewond. De OPCW rapporteert over de uiterst gevoelige veiligheidssituatie en dat er draconische maatregelen nodig waren om de veiligheid van de experten na dit incident te waarborgen.

OPCW-onderzoek

De negen OPCW-experten verzamelden met de hulp van hun twee tolken meer dan 100 monsters op verschillende plaatsen in de stad Doema. Zogenaamde milieustalen maar ook bloedstalen van vermeende slachtoffers. Deze monsters werden geanalyseerd in gespecialiseerde laboratoria buiten Syrië.
Er is geen spoor van een organofosfaat, sarinegas of ander zenuwgas gevonden. De experten vonden wel sporen van chloor op twee cilinders op daken van gebouwen in Doema, dat schade zou hebben toegebracht aan structuren van gewapend beton. De OPCW verricht verder onderzoek om te achterhalen hoe die cilinders daar zijn gekomen en vanwaar ze kwamen. De experts interviewden ook 34 mensen. Tot op heden is er geen bewijs dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden en zo ja, wie deze heeft uitgevoerd.

Eerst bombarderen, dan onderzoeken

Het verslag werpt in ieder geval heel wat vragen op. Waarom kunnen Trump, Macron en May nog altijd geen tastbaar bewijs leveren van wat ze destijds vertelden? Ze beweerden toen onmiddellijk dat ze bewijzen hadden dat het Syrische leger een chemische aanval had gelanceerd. Waar is dat bewijs? Waarom waren de werkomstandigheden van de experten in Ghouta zo moeilijk? Wat is daar precies gebeurd?

Er komt nog een eindverslag, maar drie maanden na de feiten kunnen we al veel vragen stellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Verenigde Staten de waarheid verdraaien of bewijzen verzinnen om een ingrijpen te rechtvaardigen. We weten ook dat de vertegenwoordigers van het Amerikaanse imperialisme allesbehalve blij zijn met de overwinning van Bashar Al-Assad en Rusland in Syrië en dat het Midden-Oosten een cruciale regio blijft waar de Amerikaanse overheersing koste wat het kost moet worden gehandhaafd. Daarom ook wordt het nucleair akkoord met Iran ter discussie gesteld.

Lees het rapport (in Engels).