Foto Solidair

TTIP: Handelscommissie Europees Parlement stemt tegen democratie

auteur: 

Marc Botenga

De Commissie voor internationale handel van het Europees Parlement stemde op 28 mei een resolutie waarin het niet enkel het vrijhandelsverdrag TTIP, maar ook het principe van privé-rechtbanken aanvaardt. Alleen consequent-links (GUE/NGL) en de Groenen stemden tegen.

Het vrijhandelsverdrag dat momenteel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandeld wordt zal heel nare gevolgen hebben voor onze democratie en onze levenskwaliteit. Niet toevallig ondertekenden al bijna twee miljoen Europeanen een oproep tegen het verdrag. Maar dat kon de brede alliantie van Europese socialisten, liberalen en christendemocraten in de Commissie niet deren. Ze stemden vrolijk voor een resolutie die noch vraagt de TTIP-onderhandelingen te stoppen, noch ze op te schorten. Ze negeren daarmee de eisen van een massa sociale bewegingen en milieuorganisaties doorheen Europa. 

Privébelang voor algemeen belang

Erger nog, zelfs het principe van investeerder-staatarbitrage (ISDS) wordt niet afgewezen. Dergelijke ISDS geven multinationals het recht om zware financiële compensaties te eisen van landen die maatregelen nemen ter bescherming van bijvoorbeeld de volksgezondheid en zo bedrijfswinsten zouden kunnen beperken. Onder meer 11.11.11 reageert "geschokt". Over de houding van de sociaaldemocratie, die tot voor kort beweerde tegen ISDS te zijn, schrijft 11.11.11: "De ontgoocheling bij hun achterban zal ongetwijfeld groot zijn." ISDS geeft multinationals de mogelijkheid om overheden aan te klagen en daarmee deregulering van de normen over sociale bescherming, openbare diensten, milieu, gezondheid, tewerkstelling, voedselveiligheid, gegevensbescherming, privacy af te dwingen. 

De resolutie van de Commissie Internationale Handel vraagt heel voorzichtig wat voorzorgsmaatregelen inzake onder meer arbeidsnormen en openbare diensten. Maar dat zijn niet meer dan cosmetische ingrepen. Een monster met een iets mooiere T-shirt aan blijft een monster. En het TTIP is en blijft een monster. Het DNA ervan is zeer duidelijk: het overdragen van de beslissingsmacht naar multinationals en de deregulering van sociale, gezondheids- en milieunormen ten voordele van diezelfde multinationals. Een “regelgevende samenwerkingsraad” zou de verschillen tussen wetten en regulering in de VS en de EU moeten aanpakken. Deze – niet verkozen – raad zou zelfs de macht krijgen om wetten af te blokken of af te zwakken die tot doel hebben de bedrijfs- of financiële wereld te reguleren. 

Nu druk zetten voor verandering

“Het is ongelooflijk dat men zelfs maar overweegt om ons chloorkippen of schaliegasontginning – waarvan we weten dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu – in naam van ‘handel’ door de strot te duwen”, verklaarde PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. 

De linkse GUE-NGL groep belooft op 10 juni, wanneer de resolutie van de Commissie in plenaire zitting van het Europees Parlement besproken wordt, weer fundamentele amendementen in te dienen. Maar het is duidelijk dat enkel druk van onderuit, van sociale bewegingen, er voor kan zorgen dat de Europarlementairen dit verdrag naar de prullenbak verwijzen. Mobilisatie zal essentieel zijn om dit TTIP tegen te houden.