#TTIPLeaks: loog eurocommissaris Malmström in het parlement?

auteur: 

Marc Botenga

Greenpeace Nederland maakte vandaag 248 pagina’s vertrouwelijke documenten openbaar die als basis dienen voor de 13de onderhandelingsronde over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU. Volgens de PVDA gaan de documenten in tegen de officiële beloftes die Europees commissaris Cecilia Malmström vorig jaar deed in het Belgische parlement. De linkse partij eist de stopzetting van de onderhandelingen en een nieuwe hoorzitting van Malmström voor de Kamer.

De 248 pagina’s bevestigen voor een groot deel de angsten van de sociale organisaties en bewegingen. Een wettelijk mechanisme voor samenwerking zou ertoe kunnen leiden dat multinationals rechtstreeks in het wetgevingsproces kunnen ingrijpen. De uittreksels maken gewag van Amerikaanse eisen inzake ggo’s en de afschaffing van het voorzorgsbeginsel. Dat principe moet voorkomen dat er toxische producten op de Europese markt komen. Uit de gelekte documenten blijkt bovendien dat de Verenigde Staten niet zullen instemmen met de heel bescheiden hervorming van de mechanismen van de privérechtbanken zoals voorgesteld door de Europese Commissie onder de naam Investment Court System. In de huidige vorm wordt dit hervormingsvoorstel door het Europese middenveld als absoluut onvoldoende bestempeld.

Om te voldoen aan de Amerikaanse eisen wordt in de 248 pagina’s zelfs niet gesproken over het voorzorgsbeginsel. De Europese onderhandelaars hebben misschien nog niet alle Amerikaanse eisen aanvaard, alternatieve voorstellen hebben ze in elk geval ook amper gedaan.

De PVDA wijst er ook op dat de documenten in tegenspraak zijn met de uitspraken van Europees commissaris voor Handel Malmström tijdens haar hoorzitting in de Kamer op 12 mei 2015. Zij had toen verklaard dat TTIP “op geen enkele wijze zou leiden tot het afzwakken van de Europese regelgeving, ongeacht of het nu over rundvlees met hormonen of over genetisch gemanipuleerde organismes gaat. Geen enkele beschikking in het akkoord zal de Europese lidstaten in de toekomst tegenhouden regels op te stellen”. Malmström heeft ook verklaard dat “het voorzorgsbeginsel, dat het fundament is van het Europese beleid, niet ter discussie kan staan”. Voor de PVDA volstaan deze foutieve verklaringen om een nieuwe hoorzitting van Malmström voor de Kamer te eisen. Op 3 mei zal Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger en woordvoerder van de PVDA, de eerste minister daarover interpelleren.

“Deze documenten bevestigen dat het verdrag waarover de Amerikaanse overheid en de Europese Commissie momenteel onderhandelen, een verdrag op maat van de multinationals is,” zegt Marco Van Hees, PVDA-volksvertegenwoordiger. “Een van de belangrijkste doelstellingen van het verdrag is te vermijden dat er milieuwetten of nieuwe sociale wetten op het vlak van gezondheid zouden worden gestemd die de winst van de grote bedrijven in de weg zouden staan. Het verdrag zal de winst nog meer boven de behoeften van de bevolking plaatsen.”

Volgens de PVDA misleiden de Europese leiders bewust de bevolking, wat de gebrekkige transparantie van de onderhandelingen zou kunnen verklaren. Ofwel gaapt er een enorme kloof tussen de Europese eisen en die van de Amerikanen. In beide gevallen is de tijd gekomen om de onderhandelingen stop te zetten en dit giftige verdrag naar de prullenmand te verwijzen. Van Hees: “Deze onderhandelingen konden worden voortgezet omdat ze met geheimen omgeven waren. Nu krijgen we een heldere blik op de inhoud en die laat geen twijfels bestaan. Deze onthullingen luiden het einde van dit giftige verdrag in.”