Turteltaks afgeschaft! Antwoord op de meest gestelde vragen

Het Grondwettelijk Hof heeft de Turteltaks vernietigd. Antwoord op de meest gestelde vragen.  

Lees ook: 'De Turteltaks is ongrondwettelijk. Wij willen ons geld terug'

1. Wat staat er precies in het arrest van het Grondwettelijk Hof?

Met de Turteltaks voert de Vlaamse regering een taks in op het energieverbruik, terwijl de federale regering dat eerder ook al deed. Dat is tegen de grondwet. Twee keer belasting heffen op hetzelfde is volgens de Grondwet verboden. De rechters volgden deze argumenten van PVDA.

2. Wie zijn de initiatiefnemers van het Turteltaksproces?

Zowel Testaankoop als PVDA dienden een klacht in tegen de Turteltaks. De klachten werden samen behandeld door het Grondwettelijk Hof. Met de steun van de bevolking hebben we samen deze zaak gewonnen.

3. Vanaf wanneer wordt de Turteltaks afgeschaft?

Vanaf 1 maart 2018 verdwijnt de Turteltaks definitief.

4. Krijgen we ons geld terug?

We hebben al een belangrijke eerste stap gezet: de Turteltaks verdwijnt. Nog nooit heeft een rechter een taks volledig afgevoerd in België. Dat is het resultaat van de druk van onderuit.

Maar een gewonnen veldslag is nog geen gewonnen oorlog.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Turteltaks, maar zonder terugwerkende kracht. Dat is onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Onwettelijk is onwettelijk! Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment. We zullen druk moeten zetten als we ons geld terugwillen. We bekijken momenteel hoe we dat best aanpakken.

5. Bestaat de kans dat de Vlaamse regering nu een Tommeltaks invoert?

Dat moeten Geert Bourgeois (N-VA) en Bart Tommelein (Open VLD) eens proberen! Wij staan klaar :-) We hebben Annemie Turtelboom tot ontslag gedwongen, en de Turteltaks weg gekregen. Als de Vlaamse regering een nieuwe Tommeltaks probeert in te voeren zullen ze de PVDA opnieuw op hun pad tegenkomen. Wij hebben de bevolking achter ons staan.

6. Gratis bestaat niet, zegt Bart Tommelein. Wat is het alternatief van de PVDA?

Al die mensen die de petitie tekenden en het proces steunden, willen de Turteltaks weg. No way dat de regering die honderd euro op een andere manier uit onze zakken mag halen. Dat is ook helemaal niet nodig. De PVDA  becijferde een waterdicht plan waarbij de Turteltaks volledig geschrapt wordt en vervangen wordt door bijdragen van Electrabel en de grote zonnepanelenplantages van Fernand Huts en co. In ons plan hadden we ook voorzien dat de subsidies aan de geldverslindende biomassacentrales moesten worden stopgezet. Dat hebben we al kunnen afdwingen. Nu de rest van het plan nog.

Meer info: Het PVDA-alternatief voor de Turteltaks.

PVDA zal samen met de mensen druk blijven zetten voor dit alternatief. We zullen niet toelaten dat ze nog eens in onze zakken zitten.

Commentaar toevoegen

Reacties

Zal Pvda een groepsvordering instellen ter recuperatie van onwettig geïnde belasting?
De PVDA die door de Open VLD en andere burgerlijke partijen wordt 'weggezet' als de partij die "onze economie wil kapot belasten" zorgt hier toch wel voor een revolutionaire belasting-VERMINDERING! Il faut le faire...
Bedankt en proficiat. Ik denk dat art 1 van de Belgische grondwet zegt :iedere Belg is gelijk voor de wet, maar we hebben veel soorten Belgen. Waarom krijgen de ene alle lasten en de andere alle lusten.
Het is nog niet gedaan mijnheer De Baerdemaeker. Men denkt eraan om ter vervanging van de Turteltaks mensen die verwarmen met stookolie zwaarder te belasten. Mijn vrees zal waarheid worden, men zal het leefmilieu ten volle gaan gebruiken om belastingen te innen. Wie zich de nieuwe toestellen die voldoen aan de huidige reglementeringen niet kan permitteren zal de sigaar zijn. Heel wat huishoudens gaan daardoor nog meer problemen krijgen. Huts en de rest blijven ondertussen buiten schot en vullen hun zakken. PVDA/PTB blijf waakzaam alstublieft en bescherm de zwaksten onder ons tegen die graaiwereld.
Ons Bartje uit Aantwaarpen heeft toch wel een héél vreemde reactie. Een overwinning van de "Waalse communisten" ( PTB ) ziet ons Bartje als een droomscenario. Over de "Vlaamse communisten" ( PVDA ) wordt wijselijk gezwegen. Ons Bartje heeft duidelijk een heilige schrik gekregen van de PVDA die overigens net zo min als ik communisten van de oude stempel zijn. Neo - socialisten lijkt mij veel beter op zijn plaats, maar ja, daar kunt ge de mensen geen schrik mee aanjagen, hein.
Proficiat dat ge zo ver bent gekomen. Eindelijk iemand die iets heeft verwezenlijkt voor de gewone mens. Er zijn zo veel onrechtvaardige dingen die gebeuren bij al de zakkenvullers. En zo veel mensen die misnoegd zijn. En geen hulp krijgen nergens. En jullie hebben laten zien dat het kan. Dikke proficiat en doorgaan tot het puntje .
Ga aub door en start procedure terugbetaling sinds maart 2016. Het lijkt me absurd dat deze zaak niet kan worden gewonnen !! Dus GO for groepsvordering.
We kunnen maar een ding doen dat is in 2018 en 2019 onze stem laten horen,en hopen dat PVDA een kans heeft om zich te bewijzen.
Jawel, we denken iets gewonnen te hebben! De turteltaks is afgeschaft in 2018. Waarom 2018? Dan hebben onze specialisten van Brussel de tijd om er een andere naam aan te geven en zullen we verder betalen. Als wij een taks of dergelijke vergeten kunnen ze 5 jaar terug gaan die op te eisen. Waarom bij hun niet? Nu afwachten hoeveel de gewone werkman zal moeten betalen ten opzichte van de bedrijven met duizenden zonnepanelen. Wanneer komt er een wet dat je zal betalen naar gelang je verbruik of naargelang de premie die je ontvangt. Wij hebben ook 6 panelen op ons dak van vme, krijgen om de 2 jaar 95 euro uitbetaald en moeten all jaar 100 euro betalen. Duuuuuuuus een verliespost. We kunnen ze beter afsluiten. Maar dan verdiend vadertje staat niets meer aan ons. Je mag Zonnepanelen leggen op andermans dak, dat brengt op zeggen ze. Waarom legt vadertje staat dan zelf geen panelen op de mensen hun daken? Dan verdienen ze toch ook volgens hun en kan je de taks afschaffen. Zo zijn er nog zo veel puntjes. Als ik een punt ga drinken met mijn portefeuille zorg ik dat er nog iets overblijft voor de volgende keer. Ik kan die begroting niet herzien en taksen bij uitvinden
Dumps Up!!...STOP die zakkenvullers en gewoon doorgaan md groepsvordering!!
heel blij dat de turteltaks is afgeschaft maar vind wel dat het geen we al ten onrechte betaald hebben dat we dat terug zouden moeten krijgen het is nu afgeschaft ,maar we moeten alsnog voor zes maanden betalen van oneerlijke pratijken GESPROKEN !!!!!!!!!!!!!!
Dat het vonnis geen terugwerkende kracht heeft, is op zich inciviek en verwerpelijk. Nauwelijks wordt de Turteltaks afgeschaft (pas vanaf 1 maart 2018 !!!) of de blauwe Tommelein spreekt al van een andere taks ... ! Voor velen mag het duidelijk zijn dat rechters politiek benoemde marionetten zijn, die slechts aan formele plichtpleging doen. Wat heb je nu aan dit vonnis? Wij zijn ons geld kwijt aan een onwettelijke maatregel, genomen door een regeringscoalitie, die zichzelf boven de wet stelt. Opmerkelijk is wel hoe de regeringspartners solidair zijn in de misdaad, solidair met de geldadel en inciviek jegens het gewone volk. Tijdens de middeleeuwen waren geestelijken en adel vrijgesteld van belastingen: op heden wordt de geldadel via juridische constructies in fiscale paradijzen, postbusvennootschappen en andere incivieke constructies vrijgesteld van minstens 30% van wat zij aan belastingen ZOUDEN moeten bijdragen. De sociale zekerheid (ziekenfondsen en pensioenen) zijn dus naar de haaien, doordat in dit land het tekort op de begroting, veroorzaakt door belastingontduiking door de rijken, steeds wordt verhaald op loontrekkenden en arbeiders: "Taxons les pauvres, Sire, ils sont tellement plus nombreux!" Dit is verlicht despotisme anno 2017 ! Deze regering moet verdwijnen!
Wat moet ik doen om mij aan te sluiten bij de terugvordering van de Turteltaks?
Proficiat , toch nog iemand die de zakkenvullers van Brussel laten zien dat zij niet alles zomaar kunnen laten gebeuren en tot het uiterste gaan voor ons . Hopelijk krijgen wij ons geld terug dat onrechtmatig geint werd . Wij blijven jullie steunen .
Gestreden en gewonnen, proficiat ! Gestreden en verloren ware ook goed geweest : durven strijden voor hetgeen je rechtvaardig vindt, nooit versagen ! Daar gaat het om. Jezelf niet verloochenen, no matter what and against who ! Bij de pakken blijven zitten en klagen, zonder actie, brengt nooit iets op.
proficiat , maar krijgen we ons geld terug ? of moeten we procederen via een belangengroep wat ons dan geld zal gaan kosten voor advocaten .
Waar moet ik me registreren om turkeltaks terug te krijgen
proficiat , goed gedaan , half gewonnen is nog altijd niet verloren , pfff wat een bandieten en dit ongestraft .
Hallo, Dat jullie dit durven schrijven: ""Onwettelijk is onwettelijk! Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment. "". Volgens de wetgeving zijn de uitvoerende en rechtelijke machten in Belgie gescheiden om juist zulke zaken te kunnen vermijden. Jullie bewijzen nu echter dat dit maar zandstrooierij is en achter de gesloten deuren er heel andere dingen gebeuren. Door de taks te verbieden maar niet te laten terug betalen betekent dat de rechtbanken in belgie gewoon meedoen aan de algemene graaicultuur. En als er een zogenaamde ""Tommeltaks"" komt en die wordt ingevoerd dan zullen ze er weer voor zorgen dat een proces 2 of 3 jaar gaat duren en per slot van rekening moeten ze hem dan toch niet terug betalen en voeren ze weer een "".......taks"" in. Deze overwinning op afschaffing van de ""turteltaks"" is een papieren overwinning die maar weinig draagkracht heeft als ze niet onmiddelijk en met interesten wordt terug betaald. Moest dit wel gebeurd zijn zouden ze wel heel wat beter op hun tellen moeten letten voor er nog eens aan te beginnen. Tot slot wat Tommelijn zegt over de schulden uit het verleden zijn grove leugens. Als de burgers die zonnepanelen niet hadden geplaatst hadden ze fikse boetes aan europa moeten betalen voor het niet naleven van het groener produceren en verbruiken van energie. Deze boetes liggen vele malen hoger dan de kost van de groene stroomcertificaten. En tot slot gaan ze deze certificaten gebruiken om meer tijd te kopen in europa. Dit zijn miljarden opbrengsten die ook wij nog eens extra moeten betalen. Dit zijn pure vormen van GRAAICULTUUR
turteltaks onwettig... maar toch moet hij nog betaald worden dit jaar... Zulke tegenstrijdigheden kan enkel maar in Belgistan!!! FOEI !!! onwettig = onwettig en dan ook niet te betalen en terugvorderen met terugwerkende kracht !!! Dat de rechter anders besliste is enkel om niet nog meer schulden te creeren??? -> dat ze het gaan halen bij AL die politici die doorheen de DECENNIA ons in deze shit en diepe schuldenput hebben geleidt.. Weg met die onschendbaarheid, en zoals "elke belg gelijk voor de wet", terechtstellen, in beslag nemen van persoonlijke goederen en bankrekeningen !! DAT IS RECHTVAARDIGHEID !!!
Verplicht bij nieuwbouw om zonnepanelen te plaatsen. Een rekening van 700 euro waarvan 81 euro effectieve elektriciteit is. De rest zijn kosten. Allee als het maar een naam heeft. En nee wij krijgen GEEN CERTIFICATEN MEER. België moet naar de kloten. SCHANDE GEWOON
toen we destijds bouwden (eind jaren 70) was electrische vloerverwarming duur maar het neusje van de zalm, geen vervelende radiatoren in huis, geen vervuiling enz... Met de jaren is onze electriciteitsrekening hierdoor steeds maar met sprongen de hoogte ingegaan, niet wegens het verbruik maar de torenhoge turteltaks van meer dan 300€ en distributie-en transportkosten van de exclusief nachtmeter, een totale som van nog eens 984€ dit is toch niet meer normaal, vanwaar deze enorm hoge kosten. Mijn totale energiefactuur bedraagt 3423€ dus méér dan 1/3 is alleen voor deze twee posten. Ik kan mijn verwarmingsmethode ook niet zomaar vervangen daar moet je centen voor hebben en die gaan voor een groot deel hiernaar toe. Ik vind het niet kunnen dat onze politic na verloop van tijd een goede maatregel ineens zomaar kunnen ombuigen tot een nieuwe bron van inkomsten en dat wij mee moeten opdraaien voor zonnepanelen is ronduit om te huilen. Dat ze de centen gaan halen bij al die grote bedrijven die extra zonnepanelen plaatsten om er goede winst uit te halen. Nu zou de turteltaks afgeschaft worden en vervangen door een nieuwe Tommeleintaks die slechts een fractie van het bedrag zou zijn. Ja ja eerst zien en dan geloven het zal met benieuwen