Foto Solidair

Tweeduizend mensen omsingelen Europese top over TTIP

Met meer dan 2.000 mensen voerde D19-20, een alliantie van landbouwers, vakbonden, ngo’s, diverse verenigingen en burgers, op 19 december actie tegen de Europese Top over het TTIP. Omdat dit geheime vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten onze sociale-, ecologische- en voedselnormen bedreigt. Ook de PVDA nam deel aan de actie.

Ze moesten vroeg opstaan, de honderden mensen die deze morgen tegen de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) betoogden. Sommigen brachten de nacht door in Brussel, anderen, zoals een aantal landbouwers, doorkruisten sinds gisteravond het land met hun tractor om op tijd aan te komen op de Europese Top die om 7 uur aanvatte.

Na de rotonde aan het Schumanplein aan het begin van de Wetstraat te hebben afgezet, omsingelden de activisten symbolisch de Europese Raad, waarna de betoging kon beginnen. Dit ondanks hevige regenbuien.

De samenkomst was strijdbaar, de betogers moedig genoeg om de kou en de gietende regen te trotseren. Ze verzetten zich tegen de Europese besparingen en de TTIP. Velen vinden dat dit verdrag de levensomstandigheden van de bevolking zal doen achteruitgaan.

Vertegenwoordigers van Brusselse gezondheidscentra kwamen de beweging ondersteunen.

Ook de PVDA nam deel aan de actie. De Brusselse parlementsleden Youssef Handichi en Mathilde El Bakri waren aanwezig, evenals federaal Kamerlid Raoul Hedebouw.

Youssef Handichi (rechts) en Mathilde El Bakri (midden), allebei de Brusselse afgevaardigden waren aanwezig op de actie.

Raoul Hedebouw, federaal parlementslid van de PVDA, nam ook deel aan de actie.

Een akkoord dat de crisis alleen maar verscherpt

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, brengt de TTIP geen echte oplossing voor de economische crisis. Ook voor de werknemers brengt het geen verbetering. De objectieven omtrent het scheppen van werkgelegenheid zijn slechts een illusie. De enige manier om die te realiseren, is het winnen van de commerciële oorlog tegen de opkomende landen. Met nadelige gevolgen voor de werkomstandigheden van de loontrekkenden: lage lonen, moeilijke en flexibele arbeid, verhoging van de lasten...In werkelijkheid zou dit akkoord de concurrentie tussen de werknemers onderling verhogen.  

Een akkoord ten koste van de meest elementaire democratische principes

De geheime sfeer waarin de onderhandelingen plaats vinden noopt tot ongerustheid. Het verdrag wordt bediscussieerd tussen Europa en de Verenigde Staten onder invloed van de patronale lobbies. Ondertussen wordt de burgermaatschappij, NGO's voor ontwikkeling, milieu en vakbondsorganisaties, op afstand gehouden. Het zijn nochtans de Europese (en Amerikaanse) werknemers die de gevolgen van het akkoord het meest zullen ondergaan.

Op termijn geeft het TTIP aan de multinationals het recht om -via een privé rechtbank1- die staten aan te vallen die wetten zouden stemmen die tegen hun belangen indruisen en die hun absoluut recht om handel te drijven, te investeren en te desinvesteren, winst te maken en daar een groot deel van uit te betalen aan de aandeelhouders, bedreigen. In de praktijk zouden de landen niets meer te zeggen hebben over de reglementering die de handelsakkoorden regelt. Of het nu gaat over sociale normen, milieu, voeding of gezondheid: de multinationals zullen de nationale wetten naast zich neer kunnen leggen.

Voor de PVDA, betekent democratie ook de controle over de productie door de burgers. Dat recht houdt controle in op wat wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd en wie er voordeel uit haalt. Er zijn dus redenen genoeg om zich te verzetten tegen dit verdrag, vandaar dat de PVDA op 19 december ook deelnam aan deze actie.