De vakbonden betogen op 19 december in Brussel. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Verandert de website mypension.be straks in mytombola.be?

Als je je pensioen al eens bent gaan berekenen op mypension.be, dan heb je zeker ook vastgesteld dat het niet simpel gaat worden om de eindjes aan elkaar knopen als we gepensioneerd zijn. En de regering is van plan om het nog een beetje erger te maken. Maar we kunnen er nog een stokje voor steken. Afspraak op 19 december. 

Anita begon op haar 17 jaar te werken. Op haar 56ste werkt ze nu al 15 jaar bij de post. Ze staat vroeg op, werkt hard. Ze berekende haar pensioen: 1.230 euro per maand.1

Bart is magazijnier. Een fysiek beroep dat hem al een arbeidsongeval en problemen met zijn voet bezorgde. Hij wou toch nog blijven werken en werkt halftijds om medische redenen. Zijn pensioen later? 1.233 euro per maand.

Jolien is bediende. Ze werkt in de sociale sector. Elke dag helpt ze mensen. Ze is het kloppende hart van onze samenleving. Ze is 28 en weet nu dankzij mypension.be dat ze tot 2056 zal moeten werken om aan een volledige loopbaan te komen. En dat om uiteindelijk 1.283 euro per maand te krijgen.

De uitleg van de regering is niet bepaald geruststellend

Voor velen is het een koude douche om vast te stellen dat ons wettelijk pensioen lager ligt dan verwacht.

Een andere weinig bemoedigende vaststelling: of je nu een beetje vroeger met pensioen gaat – op 61 jaar, bijvoorbeeld – of op 67 jaar, het verschil is klein. Je nog vier, vijf of zelfs zes jaar kapot werken voor amper 50 euro per maand meer? Is dat de moeite?

De PVDA lanceerde een campagne voor onze pensioenen. Sla ook alarm op www.blijfvanonspensioen.be

De calculator is bovendien nogal optimistisch. Mypension.be gaat er op basis van de huidige situatie van uit dat onze loopbaan optimaal zal verlopen. Alsof we niet voor onaangename verrassingen, zoals ziekte of ontslag, kunnen komen te staan. Volgens minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) kunnen we nu in alle “verantwoordelijkheid” en “vrijheid” onze “loopbaankeuzes” maken met kennis van zaken. De ontslagen jonge werknemers van ArcelorMittal, Caterpillar, ING of Ford zullen blij zijn met hun “vrijheid” ...

De calculator houdt trouwens nog geen rekening met de nieuwe wetten die de pensioenen van de bruggepensioneerden en de werkzoekenden verminderen. Vandaar dat de regering er nu alles aan doet om de gemoederen te bedaren en te sussen.

Maar ons zowat de laagste van heel Europa geven, dat is nog niet genoeg voor de regering. Er is meer. Nu zijn onze pensioenen te laag, ja, maar ze hebben tenminste één verdienste: er wordt niet geraakt aan wat we al bijgedragen hebben. In de pensioentoren in Brussel wordt voor elke werknemer een pensioenrekening bijgehouden, met daarop een deel van ons loon. Elk jaar ligt onze bijdrage vast. Die bijdrage is een verworven recht, waar niemand aan kan raken. Maar dat gaat allemaal veranderen met het “pensioen met punten”.

Tombola op alle niveaus

Bij het pensioen met punten wordt het pensioen niet opgebouwd met euro’s, maar met punten. Je krijgt één punt per gewerkt jaar aan een gemiddeld loon. Voor een jaar waarin je 10% minder verdient wordt dat 0,9 punten. Verdien je 10% meer dan wordt dat 1,1 punten.

Hoeveel zijn die punten waard? Dat is een van de addertjes onder het gras. De website mypension.be vertelt ons nu nog wanneer we met pensioen kunnen, maar als het pensioen met punten erdoor komt, is het gedaan met die zekerheid. Pas drie jaar voor het einde van je loopbaan zul je weten wanneer je met pensioen kunt gaan.

Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) legde al fijntjes uit dat dit zal afhangen van de “demografische en financiële ontwikkelingen”.

Dat is een zeer ernstig probleem. De waarde van het punt zal evolueren naargelang de hoogte van het gemiddelde loon. Hoe meer interim- en flexi-jobs er zijn, hoe lager je toekomstige pensioen. En dat soort jobs komen er onder deze regering meer en meer.

Hetzelfde geldt voor de overheidsschuld. Als de overheid opnieuw de banken moet redden zoals dat in 2008 gebeurde toen die teveel hadden gespeculeerd zal dat ook je pensioen doen dalen. De overheid wil de pensioenen in de toekomst herleiden tot een instrument om de begroting in evenwicht te houden.

Ook als we langer leven gaat je pensioen omlaag. Zo maakt de overheid van iets positiefs - we gaan langer leven - een slechtnieuwsshow. Je moet maar durven.

Meerdere ministers (met elk een pensioen van 6.500 euro) riepen in koor: “De pensioenen zullen niet dalen.” Niets is minder zeker dan dat. In Duitsland werd het puntensysteem reeds ingevoerd. Daar stelt men vast dat de pensioenen sinds 2002 7% zijn verminderd in verhouding tot de evolutie van de lonen.

In Zweden werd het systeem jaren geleden al ingevoerd. Het kost niet alleen enorm veel voor de overheid en de sociale zekerheid, maar de leeftijd om aan een volledig pensioen te komen, blijkt ook “automatisch” te zijn gestegen. Mensen gaan er twee tot drie jaar later met pensioen.

Dat systeem zal er ongetwijfeld voor zorgen dat heel wat mensen uiteindelijk het pensioenbedrag zullen trekken waar de N-VA van droomt: 1.100 euro per maand. Dat bedrag volstaat, vindt de pensioenspecialist van de N-VA, Jan Spooren. Al zal zijn pensioen als parlementslid wel een pak hoger uitvallen ...

Voor de PVDA is het pensioen een recht en geen tombola.

Het puntensysteem verandert grondig de manier waarop ons pensioensysteem wordt georganiseerd. En vooral niet in positieve zin: men organiseert de onzekerheid. Daarom wil de PVDA alles doen om te verhinderen dat de overheid dit systeem invoert.

We roepen zoveel mogelijk mensen op om alarm te slaan. Het is nog niet te laat. Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze.

We roepen zoveel mogelijk mensen op om alarm te slaan. Het is nog niet te laat. Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze. Het is een van meest onpopulaire elementen uit haar beleid. Dat vergroot de kans voor een sterke, massale en vastbesloten beweging om deze strijd te winnen.

Bovendien hebben de vakbonden al opgeroepen tot een grote nationale manifestatie in Brussel. Allen daarheen dus. (Alle info op het Facebookevenement)

Een goed pensioen voor iedereen

Mensen die hun hele leven hebben gewerkt hebben recht op rust en een fatsoenlijk inkomen. Daarom willen we dat dat puntensysteem er niet komt. Wij zijn voor het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65, behoud van vervroegd pensioen op 60 en voor behoud van het recht op prepensioen vanaf 58 jaar.

Wij stellen ook voor de pensioenen op te trekken naar 75% van een gemiddeld inkomen met een minimum van 1.500 euro. Dat is met name belangrijk voor heel wat vrouwen. Zij worden in het bijzonder getroffen door de huidige regeringsmaatregelen.

Hogere pensioenen zijn absoluut betaalbaar. Dat bewijst Oostenrijk waar de wettelijke pensioenleeftijd nog steeds op 60 jaar ligt voor vrouwen en 65 voor mannen. En de pensioenen liggen er minstens 50% hoger.

En op het ogenblik dat het zoveelste schandaal van fraude en belastingontwijking uitbreekt, de Paradise Papers, denken wij dat de regering eerder het geld moet zoeken bij de grote belastingfraudeurs, en niet bij de gepensioneerden.

1. Getuigenissen verschenen in Het Belang van Limburg, 25 november 2017