Foto Solidair

Verhoging van het inschrijvingsgeld: “Hoe kunnen we een beleid aanvaarden dat door 94% van de studenten verworpen wordt?”

auteur: 

Line De Witte

De actiegroepen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld gaan de faculteiten en de auditoria rond voor hun referenda over de aangekondigde maatregelen van de Vlaamse regering. Zij kondigen een nationale actiedag aan op 5 november en zullen met de arbeidersbeweging mee betogen op de vakbondsbetoging in Brussel van 6 november.

Kort na de aankondiging van de besparingen in het onderwijs door de regering van Geert Bourgeois (N-VA) en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in augustus, schoten de studenten onmiddelijk in actie. De dag na het regeeerakkoord organiseerde een delegatie van verschillende studentenvertegenwoordigers al een eerste bijeenkomst voor het Vlaams Parlement in Brussel. Daarna werd een petitie gelanceerd, die al meer dan 20.600 handtekeningen verzamelde. In de Vlaamse studentensteden werden op ongeveer hetzelfde moment enkele actiegroepen opgestart. Op 2 oktober betoogden 4.000 studenten in de straten van Brussel. Daar stoppen de acties echter niet. Vorige week vonden in verschillende instellingen nog sit-ins plaats om daarna over te gaan naar de organisatie van studentenreferenda in de faculteiten.

94% tegen: de studenten spreken zich uit tegen het beleid van Crevits

De actiegroepen organiseerden deze referenda om de studenten de mogelijkheid te geven zich uit te spreken. Vooral omdat geen enkele regeringspartij in haar verkiezingsprogramma had gesteld dat ze zou besparen op onderwijs. Integendeel, enkele partijen beloofden zelfs grotere investeringen. Het beleid van Crevits heeft dus geen enkele legitimiteit en de actiegroepen willen de stem van de studenten laten horen. De resultaten zijn op dit moment – met 970 stemmers in drie dagen op de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent – overduidelijk: studenten willen deelnemen aan deze referenda en niet minder dan 94% van hen verwerpt het beleid van de huidige regering.

Een eerste faculteit “tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld en tegen besparingen op onderwijs” werd vandaag ingehuldigd op een actie waar meer dan 200 studenten op afkwamen. Dit is de eerste van een hele reeks: dergelijke referenda worden op dit moment ook in andere faculteiten en in Antwerpen, Leuven en Brussel georganiseerd. Overal geeft Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, haar expliciete en actieve steun.

Een besparingsoperatie die mensen vier keer treft

De studenten hebben gelijk om actie te voeren tegen de besparingen. “Ik hoop dat we zullen winnen, en dat we ons binnenkort zelfs kunnen mobiliseren om de studiekosten te verlagen, want dit gaat over de democratisering van het onderwijs”, stelde professor Benjamin Biebuyck naar aanleiding van de inhuldiging van de Blandijn in Gent.

Naast de verhoging van het inschrijvingsgeld bespaart de regering op de werkingsmiddelen van de hogescholen en universiteiten. Daardoor dreigen de resto- en kotprijzen de hoogte in te gaan. En door te besparen op personeel staan ook de onderwijskwaliteit en de omkadering van studenten onder druk. Nu komt daar nog het financieel bestraffen van het spreiden van de je studies bij. Net een manier bij uitstek voor studenten zonder dikke portefeuille om hun studies toch te kunnen betalen. Dit toont opnieuw aan dat de woorden van Crevits over het democratisch houden van ons onderwijs en ‘sociale correcties’ wel bijzonder hol zijn. We zullen dus meer moeten betalen voor minder kwaliteit en meer ongelijkheid: dat is onaanvaardbaar.

Een actie- en solidariteitsplan tegen het fatalisme

De eerste resultaten van de referenda tonen dus een zeer grote unanimiteit. De studenten van Gent zullen het daarbij ook niet laten. Daarom hebben ze een actieplan goedgekeurd dat niet alleen studentenacties bevat, maar zich ook wil binden aan de acties die andere sociale bewegingen in België oraganiseren. Daarom zullen ze, na de actiedag van de studenten op 5 november, aanwezig zijn op de nationale betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel op 6 november.

Verder overwegen de studenten een staking als de overheid nog altijd niet naar hen wil luisteren. “Als de minister denkt dat ze met haar aankondigingen het debat heeft afgesloten, dan vergist ze zich wel heel erg. Dit is nog maar een begin”, besloot een student op de vergadering in Gent. De studentenbeweging roert zich en belooft een hete herfst aan de regering-Bourgeois.

Volgende acties

  • Gent : https://www.facebook.com/events/553628831406002
  • Leuven: https://www.facebook.com/events/343305792519050
  • Antwerpen: https://www.facebook.com/events/854972647867532