In januari 2008 startte de PVDA een nationale petitiecampagne voor een verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent. Op 23 juni van dat jaar bezorgden Raoul Hedebouw, Tom De Meester en Peter Mertens eerste minister Leterme de eerste 100.000 handtekeningen (foto). Intussen staat de teller van de petitie al op meer dan 200.000 handtekeningen. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Verlaging btw op elektriciteit naar 6 procent :: Vande Lanotte pakt uit met PVDA-eis

Alsof hij zonet zelf het warm water had uitgevonden, zo kondigde minister Vande Lanotte vorige week zijn voorstel aan om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. Voor die eis voert de PVDA al zes (6!) jaar campagne.

Dat Vande Lanotte de mosterd bij de PVDA is komen halen, stoort Tom De Meester niet. De energiespecialist van de PVDA feliciteerde de minister in De Standaard zelfs met zijn voorstel. “Op goeie voorstellen staat nu eenmaal geen copyright”. Hij maakte er ook brandhout van de argumenten van tegenstanders als minister De Crem, die beweert dat “het idee een gat slaat in de staatskas”. Dat gat is alleszins een stuk kleiner dan de vervanging van de circa 60 F-16-toestellen door F-35-toestellen, de Joint Fight Strikers. Voor één zo’n toestel betaalt de regering 62 miljoen euro, de btw-verlaging op elektriciteit kost haar welgeteld 56 miljoen, aldus Tom De Meester.

Het is natuurlijk maar wat je belangrijk vindt. Hoeveel interesse zou een De Crem opbrengen voor de ruim 72.000 gezinnen die door hun energieleverancier zijn opgezegd, omdat de energiefactuur voor hen te hoog opliep? En hoe kan de minister aan de 106.000 gezinnen met een afbetalingsplan uitleggen dat zij voor hun gas en elektriciteit 21 procent btw betalen en op digitale tv of snijbloemen maar 6 procent?

De petitie die de PVDA zes jaar geleden lanceerde vroeg een btw-verlaging voor elektriciteit én gas. “Zes procent btw op elektriciteit levert de consument een korting op van 95 euro. Diezelfde btw-verlaging voor gas levert 186 euro op. Samengeteld kan een btw-verlaging dus 281 euro per gezin opleveren”, zegt Tom De Meester. Nog een belangrijk verschil met het voorstel-Vande Lanotte: in de PVDA-petitie kost de btw-verlaging de schatkist geen cent, het geld daarvoor moet komen van een nucleaire rente te betalen door Electrabel en andere nucleaire producenten.

Lage btw op energie slecht voor klimaat?

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) vindt dat een lagere btw op energie tot energieverspilling leidt: hoge energieprijzen zouden de mensen zuinig doen omspringen met hun energieverbruik. Alsof mensen hun energiezuinige LED-verlichting weer gaan uitschroeven als de btw op elektriciteit naar 6 procent zakt.

Natuurlijk kunnen gezinnen nog besparen op hun energieverbruik. Maar hogere prijzen hebben maar een beperkt effect en zijn asociaal omdat ze mensen met een lager inkomen veel zwaarder treffen. Zelfs al zou de btw op elektriciteit stijgen naar 30 procent, dan nog zullen de zwembaden in Sint-Pieters-Woluwe en Knokke Le Zoute op temperatuur blijven, terwijl de energierekening voor sociale huurders onbetaalbaar zou worden. Prijsprikkels zijn weinig doelgericht en sociaal onrechtvaardig.

Veel beter is het om energie voor iedereen betaalbaar te houden en tegelijk energiezuinige investeringen te stimuleren. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) publiceerde in september 2013 de resultaten van een grootschalig onderzoek naar energiebesparing. Negen van de tien Vlamingen vinden energiebesparingen belangrijk en zeven van de tien omschrijven zichzelf als (zeer) zuinig op het vlak van energieverbruik. Daar ligt het probleem dus niet. Uit het VEA-onderzoek blijkt wél dat slechts 42 procent van de woningen volledig dubbel glas heeft, een volledig geïsoleerd dak en een zuinige verwarmingsketel. Niet eens de helft. Wie werk wil maken van een klimaatvriendelijk energiebeleid, moet investeren in structurele energiebesparing in plaats van de consumenten op kosten te jagen met hoge btw-tarieven.

Koolstofarme productie van elektriciteit

Ook op het vlak van energieproductie is er veel werk aan de winkel. Want elektriciteitsverbruik op zich is niet klimaatbedreigend, fossiele elektriciteitsproductie is dat wél. In plaats van gezinnen te culpabiliseren zou de regering er beter voor zorgen dat Electrabel & co daadwerkelijk inzetten op groene elektriciteitsproductie in België. In plaats van spotgoedkope steenkoolstroom in te voeren uit Nederland en Duitsland, of grijze elektriciteit uit kerncentrales groen te wassen met behulp van groene stroometiketten ('garanties van oorsprong') uit afgeschreven Noorse waterkrachtcentrales.