Foto Fotomovimiento, Flickr.

Video van Ahed Tamimi toont de realiteit van Palestijnse gevangen

De familie van Ahed Tamimi verspreidde vorige week een video van een ondervraging van Ahed door twee Israëlische agenten. De beelden dateren van 26 december vorig jaar, één week nadat ze werd aangehouden.

Ahed weigert consequent te antwoorden op de vragen van de agenten.  “Ik kies voor mijn recht om te zwijgen”, blijft ze herhalen.  De agenten roepen tegen, maken opmerkingen over haar lichte huid en engelenogen en laten haar videobeelden zien van haar familieleden.  Ze dreigen ermee haar familieleden aan te houden als ze blijft zwijgen.

De ondervragingssessie duurde twee uur. De dagen ervoor had ze voortdurend in een onverwarmde cel gezeten. De familie verklaarde dat ze ettelijke keren werd ondervraagd, nadat de slaap haar tot 40 uur lang ontzegd werd.

Verbale en psychische intimidatie

Deze ondervragingstechnieken zijn geen uitzondering, ze worden door het Israëlisch regime consequent toegepast bij elke ondervraging van Palestijnse gevangenen. De advocaten van de familie hebben net daarom de beelden vrijgegeven, omdat ze willen laten zien hoe Israël Palestijnse minderjarigen ondervraagt en behandelt. Ze hebben ook klacht ingediend omwille van de verbale en psychische intimidatie en agressie tegenover Ahed.

De beelden gingen de wereld rond en deden eens te meer de maskers afvallen. Ze toonden wat het bezettingsregime van Israël werkelijk is: de nummer één qua mensenrechtenschendingen. Vorige jaar verklaarde de Mensenrechtencommissie van de VN dit ook officieel.  De zaak van Ahed Tamimi bevestigt deze realiteit.

Symbool van het nieuwe verzet

Hoe sterk Ahed blijft onder al die intimidatie is bewonderenswaardig. Ze daagt de bezetter uit, omdat ze erin slaagt haar emoties de baas te blijven. Maar laten we niet vergeten dat het om een tiener gaat, wiens familie bedreigd wordt als ze niet meewerkt. Laten we niet vergeten dat het om een jonge meid gaat, waarmee geflirt wordt vanuit een agressieve machtspositie. Er worden vragen gesteld over haar lichte huid, of die ook rood wordt als ze gaat zonnebaden, of over haar engelachtige ogen. Verbale, psychische en seksuele intimidatie van een toen 16-jarig kind.

Ondertussen heeft Israël een intense repressie ontketend in het dorp waar Ahed Tamimi woont, Nabi Saleh. De ongewapende protesten van het dorp tegen landdiefstal en bezetting worden met kogels en traangas beantwoord.  Dagelijks zijn er militaire invallen, waarbij inwoners worden gearresteerd, onder hen ook kinderen.

Ahed is een symbool geworden van het nieuwe Palestijnse verzet.  Daar kan het Israëlische regime niets meer aan veranderen. In Palestina werd voor haar een zeer mooi lied gemaakt: “Je hoofd staat rechtop en geeft ons moed. Jij hebt het licht ontstoken in onze duisternis. Ondanks de zachtheid van je handen, hebben je handen de wereld door elkaar geschud. Jouw handen zonden de slag terug naar de bezetter en brachten waardigheid naar de natie.

Een paar maand geleden startte de PVDA een solidariteitscampagne voor Ahed en de meer dan 300 minderjarige gevangenen in Palestina. We haalden al heel wat boodschappen bij elkaar, maar het kunnen gerust nog meer zijn.  Ahed gaat haar laatste maanden gevangenisstraf in en verdient nog een extra golf van solidariteit.

Stuur je boodschap aan Ahed via www.freeahed.be