Foto Solidair, Karina Brys.

Vijf redenen waarom de postbodes het plan van de directie verwerpen

auteur: 

Simon De Beer

De vakbondsbesturen hebben in de loop van vandaag de voorstellen van de directie van bpost besproken. “We kregen een unaniem negatief advies”, zo vat het ACV de discussies samen. De ACOD van zijn kant beoordeelt de voorstellen als “onvoldoende” en vraagt “zo snel mogelijk een bijeenkomst van het gemeenschappelijk front”. Een overzicht van de vijf redenen waarom de postmannen en –vrouwen het plan van de directie verwerpen.

1. Geen enkele garantie dat de premie van 900 euro behouden blijft en geen enkele concrete maatregel om de lonen op te waarderen. Een hulppostbode verdient tussen 1.200 en 1.600 euro netto per maand, zonder enige anciënniteitsverhoging. Een belachelijk loon voor het lastige werk. Maar al de discussies over het loon en de premie zijn uitgesteld … tot de volgende onderhandelingen over een volgende cao. Een manier om het debat inhoudsloos te maken, terwijl de postmensen garanties willen, vandaag!

2. Maar 100 echt nieuwe jobs. Van de 1.000 jobs die bpost belooft, zijn er maar 100 vaste aanwervingen die de distributiekantoren moeten versterken. Al de rest, dat zijn tijdelijke extra krachten voor de periode van de feestdagen. Dat is totaal onvoldoende om op langere termijn de werkdruk te verminderen. Postbode is een zwaar beroep, het hele jaar door en niet alleen in de periode van de feestdagen.

3. Géoroute vervangen door … Géoroute? Bpost zegt dat het wil stoppen met Géoroute, het computerprogramma dat automatisch de rondes van de postboden berekent en dat de werkdruk enorm opdrijft. Maar de directie zegt niet waardoor ze Géoroute wil vervangen. Anders gezegd, het kan nog altijd dat het programma een nieuw kleedje krijgt, zonder enige echte verandering. Zand in de ogen van de postbodes die dat niet slikken: sommigen van hen werken elke dag 2 tot 3 uren over – gratis – om hun ronde af te werken.

4. Ontslag zonder opzegvergoeding als je de doelstelling niet haalt. De directie belooft de tijdelijke contracten in de postkantoren om te zetten in vaste. Alleen zit er aan dit vast contract een clausule vast, die zegt dat wie de rendabiliteitsdoelstellingen die het bedrijf heeft vastgelegd, niet haalt, kan worden ontslagen wegens zware fout, dat wil zeggen zonder opzegvergoeding. Zo’n vast contract is nog erger dan een tijdelijk, en toch is het dit waar bpost mee afkomt.

5. Cleaning, catering en call centers: geen enkele garantie voor de toekomst. Al maanden kijken de werknemers van de cleaning, de catering en de call centers uit naar informatie over hun toekomst. De cleaning en de catering zouden uitbesteed worden. Het aantal werknemers van de Call centers zou met een derde dalen. Maar bpost geeft nog altijd niet meer uitleg over de toekomst van deze diensten. Een blijken van compleet misprijzen voor deze mensen, die na vele jaren werken echt op zijn.  Ze kijken al maanden uit naar duidelijkheid over hun toekomst.

Naast deze vijf punten hebben de postbodes nog veel andere bezwaren tegen het plan van de directie. De postbodes die we aan de piketten konden spreken, zijn trots op hun beroep en willen bij bpost voor zichzelf een andere toekomst dan degene die de directie voor hen uittekent. Zij zien zich als postbodes die vechten voor een echte openbare postdienst, die zijn eigen werknemers respecteert en die ten dienste staat van de mensen, niet van de winst.