Vlaamse stroom allerduurste door Turteltaks

De studiedienst van de PVDA stelt vast dat de elektriciteit in Vlaanderen duurder is dan in al onze buurlanden. Gemiddeld betaalt een gezin op jaarbasis 335 euro meer dan in onze buurlanden. Hoewel onze elektriciteit duurder is dan in al onze buurlanden, helpt dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale stroomproductie niet vooruit. België is de slechtste leerling in de klas.

Samenvatting

  • Door de effectieve invoering van de Turteltaks op 1 maart wordt stroom in Vlaanderen duurder dan al onze buurlanden. Vlaamse stroom is de allerduurste.
  • Gemiddeld betaalt een gezin op jaarbasis 335 euro meer dan in onze buurlanden.
  • Hoewel onze elektriciteit duurder is dan in al onze buurlanden, helpt dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale stroomproductie niet vooruit. België is de slechtste leerling in de klas.

Door invoering Turteltaks betalen Vlaamse gezinnen hoogste stroomfactuur

Door de invoering van de Turteltaks op 1 maart wordt onze stroom de allerduurste. Vorige maand, in februari, was Duitsland nog het duurste energieland. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen betaalde toen nog 44 euro meer dan in Duitsland. Maar door de invoering van de Turteltaks breekt onze stroomfactuur alle records. Sinds 1 maart betalen onze gezinnen meer dan gezinnen in al onze buurlanden. Dat blijkt uit berekeningen van onze studiedienst op basis van het meest recente prijzenoverzicht van de CREG..

Stroomfactuur in Vlaanderen gemiddeld 335 euro hoger dan in buurlanden

De stroomkloof met onze buurlanden loopt op tot 46 procent.1 Een gezin uit het Vlaams Gewest, met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh/jaar), betaalt 55 euro meer dan een gezin in Duitsland. In vergelijking met Frankrijk moet een gezin bij ons jaarlijks 445 euro meer ophoesten. Nederland is zelfs 487 euro goedkoper.2

Duur, maar niet duurzaam

Hoewel onze stroom de allerduurste is van al onze buurlanden, helpt dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale stroomproductie niet vooruit. Vlaanderen blijft steken op een schamele 10,5 procent hernieuwbare stroomproductie, terwijl Nederland een aandeel van 11,4 procent haalt. Frankrijk haalt 18,3 procent, Duitsland zelfs 28,2 procent. In Vlaanderen betalen gezinnen het meeste voor hun stroomfactuur, maar ze krijgen daar de minst duurzame elektriciteit voor in de plaats.

PayBackPlan PVDA: schrap de Turteltaks, investeer in publieke groene stroom

De PVDA-studiedienst berekende een alternatief scenario waarbij de Turteltaks geschrapt wordt en tegelijk verder geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energiebronnen, met een jaarlijkse extra opbrengst van 5 miljoen MWh per jaar.

• Hef een 'zonneplantagetaks' op commerciële zonneplantages. Opbrengst: 115 miljoen euro/jaar.

• Vervang biomassacentrales door zonne- en windenergie in publieke handen. Een geïntegreerd scenario met 400.000 kleinschalige zonne-installaties bij particulieren, 250 publieke zonneparken en 450 windmolens levert een even grote elektriciteitsopbrengst, maar kost jaarlijks 186 miljoen minder.

• Investeer een groter deel van de nucleaire winsten van Electrabel in groene stroom. Opbrengst: 194 miljoen euro.

Het PayBackPlan brengt 495 miljoen euro in het laatje, exact evenveel als de Turteltaks van de Vlaamse regering op kruissnelheid zou moeten opbrengen. Met andere woorden: als het PayBackPlan wordt doorgevoerd, kan de Turteltaks helemaal geschrapt worden, zowel voor gezinnen, zelfstandigen, mensen met elektrische verwarming als kleine bedrijven.

1 De cijfers zijn gebaseerd op de Boordtabel van de CREG. Laatst beschikbare cijfers: januari 2016. Alle kosten inclusief, zowel voor Vlaanderen als buurlanden. http://www.creg.info/Tarifs/boordtabel.pdf
2 Berekening stroomfactuur op 1 maart: Cijfers 1 januari 2016 + extrapolatie voor Vlaanderen (+ 100 euro/gezin).