“Weg met de imperialistische blokkade tegen Cuba”, luidt het in een 1 meioptocht in Cuba. Het land verloor al 134,5 miljard dollar door het Amerikaanse embargo. (Foto Clara Sanchiz / Flickr)

VN stemt opnieuw massaal voor opheffing embargo tegen Cuba

Op 1 november stemt de Algemene Vergadering van de VN voor de 23ste keer voor de opheffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba. Ook de Europese landen stemmen voor, maar verder leggen ze de VS geen strobreed in de weg. Hoe hypocriet is dat?

Officieel stemt de Algemene Vergadering van de VN op 31 oktober over een Cubaanse resolutie met als titel “Noodzaak om een einde te maken aan de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba”. Voor de 23ste keer. En elk jaar beschrijft Cuba in een uitvoerig rapport de impact van de blokkade met cijfers en voorbeelden. Voor de periode van april 2017 tot maart 2018 beraamt het de schade op 4,2 miljard dollar, waardoor het totale verlies voor Cuba over de zes decennia al tot 134,5 miljard dollar oploopt. Een concreet voorbeeld: Cuba heeft wel efficiënte behandelingen voor kanker, maar het beste geneesmiddel om chemotherapie draaglijker te maken en bijwerkingen te beperken, wordt door een Noord-Amerikaanse multinational gecommercialiseerd en is op het eiland dus niet verkrijgbaar ...

Alle landen van Europa – in woorden - tegen embargo

De voorbije jaren heeft de Algemene Vergadering altijd zo goed als unaniem voor de opheffing van het embargo gestemd. Onder Obama onthielden de VS zich zelf, en dit over haar eigen wetgeving. Onder Trump keerden we terug naar harde confrontatie en stemden VS tegen, met nog maar één volgeling: Israël.

Dit jaar gaat de Amerikaanse regering zelfs nog een stap verder. Geheel binnen de context van Trumps aanvallen op de Verenigde Naties en het multilateralisme (= met meerdere landen afspraken maken), eisen de VS dat er eerst een debat gaat plaatsvinden over acht amendementen op de Cubaanse resolutie. De amendementen gaan over vermeende mensenrechtenschendingen van Cuba. Pas een dag later zou de werkelijke stemming dan plaatsvinden

Het draagvlak voor de afschaffing van de langste blokkade in de geschiedenis is nochtans groter dan ooit. Ook alle Europese landen stemmen in de VN al jaren voor de opheffing. In daden verandert er helaas amper iets, ondanks een nieuw partnerschapsakkoord tussen Cuba en de EU, vorig jaar in november getekend.

In feite maakt de EU zich zelfs medeplichtig aan de handhaving van de VS-blokkade tegen Cuba. Of beter: de Europese landen worden gegijzeld door de VS, die eenzijdig hun blokkadewetten opleggen aan Europa. Hoewel er legale mogelijkheden zijn om dit aan te vechten, blijft de EU wijken voor de Amerikaanse druk.

Grootbanken weigeren humanitaire hulp aan Cuba na orkaan Irma

De Belgische Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba – waarvan naast ngo’s, sociale bewegingen, vakbonden en politieke partijen ook de PVDA lid is - kwam onlangs naar buiten met het nieuws dat vier grootbanken met activiteiten in België na de passage van orkaan Irma vorig jaar weigerden humanitaire hulp naar Cuba te sturen. Ongehoord en hallucinant dat de tentakels van de blokkade zelf zo ver reiken. De Belgische Coördinatie klaagt dan ook de hypocrisie van Belgische politici aan, die in woorden de blokkade veroordelen maar in daden gedogen. Dat maakt hen medeplichtig aan deze onmenselijke sancties.

PVDA-Kamerlid Marco Van Hees maakte ter ondersteuning van de campagne tegen de blokkade en ter gelegenheid van de stemming op 1 november een videoboodschap.

  • Teken de petitie tegen de medeplichtigheid van Europa aan de VS-blokkade tegen Cuba