(Foto's Solidair, Salim Hellalet)

“Voor ons gaat het niet om de boom, maar om de taks”

auteur: 

Eefje Goossen

“We gaan door tot de taks verdwenen is.” PVDA-voorzitter Peter Mertens vatte de sfeer goed samen toen hij vergezeld van advocaten en 100 sympathisanten bij het Grondwettelijk Hof een klacht gingen indienen tegen de Turteltaks.

Woensdagmorgen 11 mei, 11 uur. PVDA-voorzitter Peter Mertens, PVDA-energiespecialist Tom De Meester en advocates Mieke Van den Broeck en Rigtje Jeeninga bellen aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze hebben een klacht mee. Tegen de Turteltaks van de Vlaamse regering.

Exact tien dagen eerder, op 1 mei, had PVDA-voorzitter Peter Mertens de nieuwe Vlaamse minister van Energie een ultimatum gesteld. Bart Tommelein kreeg tien dagen om de onrechtvaardige Turteltaks die zijn voorgangster Annemie Turtelboom had ingevoerd, weer in te trekken. Zo niet trok de PVDA naar het Grondwettelijk Hof om de taks langs juridische weg klein te krijgen. De partij maakte zelfs een “Tommelteller” om af te tellen.

Dubbel belast en discriminatie

Advocate Mieke Van den Broeck legde uit waarom die Turteltaks – naast onrechtvaardig en onnodig – ook onwettelijk is.

“In eerste instantie heeft mevrouw Turtelboom een taks ingevoerd op een goed dat al overbelast is. Dat heet in het latijn ‘non bis in idem’: je mag niet twee keer hetzelfde belasten. De Belgische staat belast elektriciteit al en mevrouw Turtelboom belast daarbovenop nog eens. En dat mag niet. Een tweede argument is dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. De gewone mens wordt slechter behandeld dan de grote bedrijven, die vaak veel verdiend hebben aan die zonnepanelen. Een derde argument is dat men de belasting gaat heffen op de elektriciteit die de mensen vorig jaar hebben verbruikt. Ook dat mag niet. Als regering moet je op voorhand zeggen wat je gaat belasten.”

“Als advocaten voelen wij ons ondersteund door de sociale actie

De advocate benadrukte het belang van sociale actie. “Als advocaten voelen wij ons ondersteund door de sociale actie. We mogen niet uit het oog verliezen dat de mensen van het Grondwettelijk Hof ook maar mensen zijn. Zij voelen wat er beweegt in de publieke opinie. Een verzoekschrift zoals dit maakt veel meer kans als het ondersteund wordt door veel mensen, zoals de 17.000 die dit verzoekschrift mee ondertekend hebben, zoals de mensen die hier staan en die elke dag actie voeren. Jullie mogen de actie niet staken.”

17.000 ondersteuners

Ook PVDA-energiespecialist Tom De Meester kon niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de steun van de massa is. “Als Turtelboom ontslag heeft moeten nemen, als die biomassacentrale in Gent – die 2 miljard euro subsidies ging slurpen – geschrapt is, en als de regering vandaag overhoop ligt omdat ze niet weet wat ze moet aanvangen met die taks waar iedereen zo hard tegen is, dan is dat dankzij jullie. En als de Turteltaks straks onwettelijk wordt verklaard door het Grondwettelijk Hof, dan is dat ook dankzij jullie”, sprak hij de aanwezigen toe. “We hebben al meer dan vijfduizend euro steun opgehaald voor dit proces. 17.000 mensen hebben zich aangesloten bij dit proces en ondersteunen mee het verzoekschrift. De voorbije weken hebben we 400.000 infofolders verdeeld in de Vlaamse brievenbussen. Dat is het werk van heel veel mensen”, sprak hij.

“We leven in een klassenmaatschappij”

En dat pak mensen zijn niet van plan op te geven.

Zoals Edith: “Het is heel onrechtvaardig dat de gewone werkende bevolking moet opdraaien voor kosten die verdiend zijn door bedrijven die geen belastingen betalen. Wij zijn met onze groep van PVDA Brugge de wijken in getrokken met de petitie tegen de Turteltaks. We zijn heel blij dat we hier vandaag ook bij kunnen zijn als het proces in gang wordt gezet.”

Zoals Jef: “We worden verplicht belastingen te betalen om zonnepanelen te subsidiëren van miljonairs als Fernand Huts. Aan de andere kant gaan de rijken belastingparadijzen opzoeken om hun fortuin in onder te brengen. Dat is een grote tegenstelling, waaruit je kunt besluiten dat we meer dan ooit in een klassenmaatschappij leven.”

Zoals Eva: “Ik ben hier vandaag als Waalse om mijn solidariteit te tonen. In Wallonië gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ook bij ons worden onrechtvaardige en onwettelijke taksen ingevoerd om de mensen te doen betalen voor diensten waar ze elders al voor moeten betalen hebben.”

Boemerang

Peter Mertens stelt vast dat de PVDA al heel wat gerealiseerd heeft. Er zijn al kleine stappen gezet. Maar nog lang niet voldoende. “Drie maanden geleden was deze regering van plan om geen stap te verzetten in het Turteltaksdossier. Mevrouw Turtelboom en haar voorzitster Gwendolyn Rutten, zeiden: ‘Wij hebben geen millimeter schuld aan heel die Turteltaks en we gaan er dus ook niks aan veranderen.’ We zijn nu drie maanden verder en Turtelboom heeft haar uitspraak al als een boemerang in haar gezicht gekregen. Minister Turtelboom is moeten opstappen. Maar voor ons gaat het niet om de boom, voor ons gaat het om de taks. En daarom gaan we door met de anti-Turteltakscampagne. Daarom staan wij vandaag voor het Grondwettelijk Hof.”

“Wat vast zat, is losgeweekt”

“Het belangrijkste is dat die regering, die zei dat ze geen voet ging verzetten, in beweging is moeten komen. Wat vast zat, is losgeweekt door de sociale strijd. Het Grondwettelijk Hof zal de Turteltaks maar nietig verklaren als we actie blijven voeren, als we druk blijven zetten.”

“We zullen ook mobiliseren voor de betoging van 24 mei in Brussel tegen heel het beleid dat de rijken rijker maakt en de armen armer maakt. Wij gaan door tot de taks verdwenen is.”