Foto Pietro Naj-Oleari/European Parliament/Flickr

Vriendelijk verkrachten bestaat niet

auteur: 

Eefje Goossen

Het is eind 2014. Een vrouw wordt verkracht door een radiopresentator van Urgent.fm. Het begint met een kus met wederzijdse toestemming. Maar daar blijft het niet bij. De man wil meer. Acht keer zegt de vrouw nee, toch penetreert hij haar.

De uitspraak van rechter Hans De Waele luidt als volgt: 'Het was wel degelijk een verkrachting. U hebt de grenzen niet gerespecteerd. U penetreerde het slachtoffer. Maar het gaat niet om een brutale verkrachting. De zaak past in een specifieke context. Een vriendschapsrelatie waar twee personen een verschillend beeld van hadden. Het beeld van de beklaagde stemde niet overeen met de realiteit'.

Maartje De Vries, voorzitter van Marianne, reageert: “Een enorme klap in het gezicht van alle vrouwen die ooit slachtoffer waren van seksueel geweld. Hoe kan je acht keer “nee” in je oor nu in godsnaam als vriendschappelijk interpreteren? Moet verkrachting tegenwoordig brutaal zijn om veroordeeld te worden?”

De naakte cijfers

Dit specifieke voorval van seksueel misbruik werd opgepikt door de media. Vermoedelijk heeft het bizarre feit dat de verkrachting zich voordeed tijdens een live-uitzending, daar iets mee te maken. Het gaat hier om één voorval uit duizenden. Maartje De Vries: “De cijfers liegen er niet om. Per dag worden zeven klachten neergelegd bij de politie. In de meeste gevallen leidt dat nooit tot een veroordeling. Die klachten zijn slechts het topje van de ijsberg, zegt Amnesty International. 90% van de feiten wordt nooit aangegeven. Verbazingwekkend is dat niet, als zelfs mannen die schuldig worden bevonden aan verkrachting door een rechter, toch onbestraft blijven.” Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, moest twee weken geleden aan de VN-Mensenrechtenraad uitleggen waarom de cijfers in België zo slecht zijn.

Een maatschappij waarin seksueel geweld niet zwaar of niet bestraft wordt, behandelt vrouwen als tweederangsburgers

Ondanks de mooie beloftes van de regering, wordt verkrachting geminimaliseerd en in bepaalde gevallen zelfs genormaliseerd. Deze zaterdag roept de groep ‘make rape legal’ op om op 165 plaatsen in 43 verschillende landen samen te komen. Ook in ons land is een samenkomst gepland. Deze groep wil het stemrecht van vrouwen afnemen en beweert dat de waarde van een vrouw afhangt van haar schoonheid en vruchtbaarheid. Nog in de media vandaag: bij het verhoor van 7 mannen die een meisje van 17 hadden verkracht in Oostende, wezen ze erop dat een vrouw niet moet klagen en moet luisteren naar mannen. Dat deze ideeën nog steeds zo vaak heersen, is geen toeval. Een maatschappij waarin seksueel geweld niet zwaar of niet bestraft wordt, behandelt vrouwen als tweederangsburgers. En vrouwenrechten zijn nog lang geen verworvenheid, ook niet in ons land.

Maartje De Vries: “In de nasleep van de gebeurtenissen in Keulen riepen verschillende beleidsmakers vrouwen op om aangifte van seksueel geweld. Een oproep die ik wil bijtreden. Deze oproep is echter onvoldoende als er niet tegelijkertijd werk wordt gemaakt van een doortastend beleid waarbij daders werkelijk worden opgespoord en gestraft en waarbij slachtoffers de nodige opvang en erkenning krijgen. Aan de beleidsmakers om hier werk van te maken! Het belangrijkste is dat elke verkrachting veroordeeld wordt. Er is niet zoiets als een vriendelijke verkrachting en elke vorm van haat tegen vrouwen, zij het in ideeën, daden of woorden, heeft geen plaats in onze maatschappij”