VRT-journaal: PVDA lanceert pensioenplan op ManiFiesta

De PVDA lanceerde op 17 september voor 12.000 mensen op ManiFiesta haar pensioenplan. Voorzitter Peter Mertens: “Wij vragen dat het pensioen gelijk is aan drie vierde van het vroegere loon, en niet de helft, zoals nu vaak het geval is. Wij vragen een minimumpensioen voor iemand die heel zijn leven gewerkt heeft, aan 1.500 euro per maand, en geen 1.200 euro zoals nu het geval is.”

Bekijk de video op Youtube.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Volgende tekst in de Knack van de Heer Herman Matthijs, Hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Gent, trok mijn aandacht: "...Opmerkelijk is dat de huidige omvangrijke groep gepensioneerden amper wordt aangesproken om in te leveren. Ongetwijfeld heeft dit laatste te maken met het feit dat de groep gepensioneerden een uiterst belangrijke electorale groep vormt met ruim 2,3 miljoen gerechtigden. Daarvan zijn er ongeveer 500.000 ambtenarenpensioenen , waarvan er zowat 250.000 volledige overheidspensioenen zijn en evenveel gemengde systemen. Daardoor gaat het om ruim 1,9 miljoen gepensioneerden ten laste van de sociale zekerheid. Welke politieke partij zou daar tegen in willen gaan - zeker nu in de pre-electorale campagne ?..." Dit is voor mij een heel alarmerende gedachtegang. Wat zijn ze aan het bekokstoven bij de NVA? Worden het hier na de verkiezingen Griekse toestanden? Gaan ze ons nog meer afpakken en verarmen? Hopelijk kiezen de gepensioneerden massaal voor de PVDA/PTB en het pensioenplan van deze partij.
Terechte doelstelling! De pensioengelden moeten een leefbaar leven mogelijk blijven maken.