Waals parlement:: Dit hier is (nog) geen eedaflegging

Een dubbele première, dinsdagochtend in het Waalse parlement. Ten eerste doet de PVDA haar intrede. En ten tweede moest dit parlement zich voor het eerst buigen over het beroep dat verschillende partijen instelden. Het veroorzaakte heel wat discussies en deed vragen rijzen bij onze democratie: de meerderheid van de parlementsleden die zich over het ingediende beroep moesten buigen, waren zelf betrokken partij… Een terugblik op een eedaflegging... die nog niet kon gebeuren.

Tal van militanten van de PVDA stonden vanochtend voor het gebouw van het Waalse parlement in Namen. Ze kwamen van Antwerpen, Luik, Limburg, Charleroi. Allemaal wilden ze hun steun betuigen aan de twee nieuwe PVDA-gekozenen: de jonge zelfstandige ondernemer, Ruddy Warnier, en metaalarbeider Frédéric Gillot. Het wekte de verwondering van menig journalist. “Jullie zijn hier wel met velen!” Ze zullen eraan moeten wennen.

Onder de militanten ook Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, Raoul Hedebouw, de woordvoerder van de partij en Germain Mugemangango, secretaris van de PVDA voor de provincie Henegouwen. Hij had een extra motief om erbij te zijn. Hij diende namelijk beroep in voor Charleroi. Op 14 stemmen na, had de PVDA een of twee gekozenen meer in het gewestelijk parlement. Nog zeven andere kandidaten stelden ook beroep in. Het zette de dag wel een beetje op zijn kop...

Rechter en partij

Stel je even voor, een krankzinnig scenario, nou ja, “à la belge”. Voor de eedaflegging worden zeven parlementsleden uitgeloot om te beslissen over het beroep, ingesteld naar aanleiding van de resultaten van 25 mei. Van deze zeven personen zijn er vijf rechtstreeks betrokken. Het komt erop neer dat als de stemming gunstig uitvalt voor degenen die klacht indienden, die laatsten de plaats mogen innemen van de vijf juryleden.

Daar draaiden de discussies om tijdens de eerste zitting, dinsdag 10 juni in Namen. Ofwel gebeurt de procedure volgens het Huishoudelijk Reglement van het parlement en verloopt de loting zoals voorzien (de namen getrokken door het jongste parlementslid, in dit geval Ruddy Warnier), ofwel beroept de Assemblee zich op het arrest Grosaru van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het onmogelijk maakt dat parlementsleden tegelijk rechter en partij zijn. Toen na een half uur discussie bleek dat men het niet eens geraakte, vonden de fractievoorzitters een andere oplossing: we behouden de zeven personen, aangeduid door het lot en in het geval het beroep waar ze zich over moeten uitspreken over een kieskring gaat waartoe een van de juryleden zelf behoort, dan moet die zwijgen en mag die niet deelnemen aan het gesprek. Een regeling “à la belge” die heel wat twijfel laat bestaan. Beeld je even in hoe dat moet gaan, iemands zetel staat op het spel, hij moet dus zwijgen. En dat zou dan geen invloed hebben op het resultaat van de stemming?

Het Parlement, een rustige plek? “Dat gaat veranderen”

De zitting wordt opgeschort, zodat de kersverse commissie in alle rust een besluit kan nemen over het beroep van de verschillende eisers. De PVDA-militanten trekken naar het Naamse partijlokaal om wat te eten en te luisteren naar tussenkomsten van Peter Mertens, David Pestieau en Raoul Hedebouw. “Het is belangrijk dat we zien dat de partij overal vooruit gaat en dat wat vandaag in Namen gebeurt van nabij wordt gevolgd door onze kameraden uit Vlaanderen en Brussel. Vandaag is niet alleen een historische dag voor de Waalse militanten van de PVDA, maar voor iedereen”, aldus de voorzitter.

David Pestieau, verantwoordelijk voor de studiedienst, sloot hierbij aan: “Ze zeggen dat het er redelijk kalm aan toegaat in het Waalse parlement. Maar dat zal veranderen met de komst van de PVDA-gekozenen.”

“Een inbreuk op het democratisch systeem”

Om 13.30 uur worden de belangrijkste betrokkenen ontvangen door de commissie. Na te hebben geluisterd naar de argumenten, trekken de parlementsleden van de commissie voor het nazicht van de kiesresultaten zich opnieuw terug. Pas rond 22.30 uur valt het verdict. Verdict? Geen verdict. De zitting wordt opgeschort tot de volgende dag, woensdag, om 13.00 uur.

In de daarop volgende persconferentie van PVDA geeft Raoul Hedebouw uitleg: “Er is niets uitzonderlijks aan deze klacht. In Vlaanderen en in Brussel zijn er ook verschillende klachten neergelegd. Maar wat hier wel specifiek is, dat is het feit dat het protest ertoe kan leiden dat andere mensen worden verkozen.”

De woordvoerder van de PVDA maakt zich ongerust: “Rond 13.00 u of 14.00 uur zagen we bepaalde gekozenen van de traditionele partijen hun rekenmachientje bovenhalen. Dat wil zeggen dat ze zijn gaan beseffen dat als er een hertelling komt, bepaalde zetels wel eens van eigenaar zouden kunnen veranderen. Hier is sprake van een inbreuk op het Belgische democratische systeem! Als ze bij zichzelf denken dat ze een zetel gaan verliezen, dan willen ze geen hertelling. Dat is erg.” Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Waarom nu? 

“25 jaar lang zaten de traditionele partijen gezellig onder elkaar. Maar nu moeten ze rekening houden met de PVDA. Wij vragen geen nieuwe stemming, gewoon een hertelling van de stemmen die in het kiesarrondissement Charleroi als ongeldig werden beschouwd. Dergelijke bekrompen politiek kan alleen maar het wantrouwen van de burgers ten aanzien van de politiek versterken. Het is onze rol om hier tegenin te gaan”, is het antwoord van Raoul Hedebouw. Daarna geeft hij het woord aan Germain Mugemangango, verantwoordelijke voor de PVDA in Henegouwen. “Wat wij aanklagen is dat de interpretatie van een ongeldige stem verschilt van stembureau tot stembureau. We hebben rondom ons getuigenissen ingezameld. Veel getuigen vertelden ons dat als er op een stembiljet iets te zien was (een kras bijvoorbeeld), men dat als een ongeldige stem beschouwde. Maar dat is niet in overeenstemming met de kieswet. Zo’n stem is wel geldig. Onze vraag om hertelling is ontvankelijk en gegrond.” Meteen krijgen we ook het ware gelaat te zien van de rechtse Parti populaire: “Deze partij doet zich voor als anti-establishment, anders dan de anderen. Ze heeft nota bene zelf ook beroep ingediend. Toch heeft ze in de commissie tegen de hertelling gestemd. Deze partij speelt hetzelfde slinkse berekende spelletje als de anderen.”

De commissie ging vandaag, woensdag 11 juni, om 13.00 uur verder met de discussies. Daarna brengen ze verslag uit aan de andere parlementsleden. En dan volgt er nog een stemming. Vandaag komt er duidelijk geen eedaflegging meer. Wat Raoul Hedebouw doet besluiten: “De PVDA heeft nog niet eens de eed afgelegd en nu al zorgen ze voor de nodige spaken in de wielen! Precies zoals we onze kiezers beloofden.” Waarop een van de aanwezige journalisten reageerde: “Wat je noemt een start met trompetgeschal!