Foto Belga

Waarom we vandaag allemaal een hart voor Zelzate zouden moeten hebben

auteur: 

Peter Mertens

Over slechte verliezers, rechtse traantjes, het cordon sanitaire, extremisme, heikneuterigheid en waarom we vandaag allemaal een hart voor Zelzate zouden moeten hebben. 

In Zelzate werd een mooi én sociaal bestuursakkoord afgesloten tussen de twee winnaars van de verkiezingen. In datzelfde Zelzate kregen de Open Vld en de N-VA klappen. Die partijen tonen zich nu bijzonder slechte verliezers omdat ze hun postjes kwijt zijn. De nationale tenoren van de liberalen (Rutten) en van de separatisten (De Wever) snellen hen ter hulp. En liegen sneller dan hun schaduw.

“Het cordon sanitaire is er tegen extremisme en radicalisme”, aldus De Wever. Een flagrante leugen. Het cordon sanitaire werd ingevoerd tegen het Vlaams Blok wegens racisme, discriminatie en strijdigheid met de mensenrechten. Lees er de oorspronkelijke resolutie van het Vlaams Parlement maar op na.

Iedereen weet: de PVDA is tegen racisme tegen discriminatie en voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (sommige ministers zouden die verklaring zelf eens moeten teruglezen). Trouwens, als er toch een cordon tegen extremisme en radicalisme zou bestaan, zou dat in de eerste plaats moeten worden toegepast tegen zijn eigen alt-rightminister Francken en de Schild&Vriend-vrienden in zijn partij.

“Extreemrechts en extreemlinks zijn spiegelbeelden”, zegt Rutten. Wat een onzin. Overal in Europa is het net het blinde liberale besparingsbeleid dat leidt tot de opkomst van extreemrechts en rechts-nationalisme. Dat is het echte gevaar voor democratie en mensenrechten, en voor Europa zelf. Of wat denkt mevrouw Rutten dat het gevolg van het beleid van Macron zal zijn? Juist ja, de verdere opkomst van het Front National volgend jaar, net zoals we hebben voorspeld. Rutten wil dat mensen niet voor een authentiek linkse oplossing kunnen kiezen, maar net door dat spel vergroot extreemrechts.

Nergens maar dan ook nergens in heel Europa bestaat zo’n heikneuterige, gecrispeerde reactie ten aanzien van marxistisch geïnspireerde partijen. Niet in Duitsland, niet in Frankrijk, niet in Nederland, niet in Spanje waar authentiek linkse partijen al jaren en jaren steden mee besturen. Alleen hier in het Vlaanderen, dat door de separatisten van de N-VA wordt gedomineerd.

Laat de verliezers maar huilen en stampvoeten. Het belangrijkste is dat er opnieuw een perspectief gegeven wordt aan Zelzate.

  • Er komt meer inspraak, met wijkraden, een jongerenbevraging en na drie jaar een evaluatie schepencollege
  • Het gemeentebestuur doet het met twee schepenen minder. De 100.000 euro die zo jaarlijks bespaard wordt, gaat naar armoedebestrijding
  • Er komt een eerlijk taxshift, met minder asociale taksen voor gezinnen en zelfstandigen

We zouden vandaag met z’n allen beter allemaal een hart voor Zelzate hebben.

Lees dat ook in dit mooie dubbelinterview met Geert Asman (lijsttrekker PVDA Zelzate) en Tom De Meester (voorzitter PVDA Oost-Vlaanderen).