Marco Van Hees hekelt het regeringsbeleid in het Parlement. (Foto Parlement)

Wanneer de minister van Financiën probeert te verstoppen dat hij fiscale fraudeurs pampert ...

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is betrapt op een leugen. Hij beweerde dat het aantal belastingcontroleurs niet zal afnemen. Toch wist PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees  hem het bewijs te ontfrutselen van het tegenovergestelde. Zo doet Van Overtveldt zijn titel van "kampioen van de strijd tegen de strijd op fiscale fraude" alle eer aan.

In antwoord op een vraag van PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees gaf minister Van Overtveldt (N-VA) cijfers die nooit op de website van de Kamer zijn geraakt. Ze tonen dat er minder belastingcontroleurs zijn, ook al beloofde de minister dat er meer zouden komen.

In 2015 gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) toe dat het globale personeelsbestand van de FOD Financiën in lijn zou liggen met de vermindering van totale aantal federale ambtenaren, zoals de regering had beslist. Hij beloofde wel het aantal belastingcontroleurs te behouden (zowel het leidinggevend personeel als de mensen die de btw- en de directebelastingaangiften controleren).

Op 13 juni 2018 herhaalde de minister die belofte in de Commissie Financiën van de Kamer tegenover Kamerlid Marco Van Hees: “Om de controlecapaciteiten van de federale administratie niet te verminderen, heb ik de regering gevraagd en verkregen dat er een 1/1-vervanging komt van de controlefuncties bij de FOD Financiën.” Maar, in plaats van onmiddellijk mondeling de evolutie weer te geven van het aantal controles in de voorbije drie jaar, antwoordde de minister: “Ik kan u een gedetailleerde tabel bezorgen met alle cijfers, zowel van het controlerend als het leidinggevend personeel.” Dit zijn deze cijfers, die u dus niet terugvindt in het Beknopt Verslag van de Kamer.

Van juli 2016 tot januari 2018 is het totale aantal (controle + leidinggevend) gedaald van 5.910 naar 5.699, dat is een vermindering met 4%. En bij de controlediensten zelf is het aantal ambtenaren gedaald van 2.870 naar 2.604, dat is een vermindering met 9% in amper anderhalf jaar.

“We zijn dus heel ver van het principe ‘een vervanging voor elk vertrek’”, constateert Marco Van Hees. Minister Van Overtveldt is daarmee niet aan zijn proefstuk. Hij gaf eerder ook al bedrieglijke cijfers over de evolutie van het personeel van de Bijzondere Belastinginspectie, hij liet uitschijnen dat hun aantal was gestegen, terwijl dat stagneerde of zelfs daalde. En in de strijd tegen de fiscale fraude zet hij meer stappen terug dan vooruit. Onlangs nog gaf hij een verbijsterende interpretatie aan de wet op de effectenrekeningen: hij bood zelf een gemakkelijk uitweg voor hen die deze belasting willen vermijden door bijvoorbeeld deze effectenrekening artificieel te laten delen met een kind: zelfs als dat kind maar 1 procent van de tegoeden bezit, wordt het geacht 50% in eigendom te hebben, waardoor de twee rekeninghouders beiden onder de fiscale drempel terechtkomen. Wat zelfs de auteurs van de magazine Fiscologue danig schokte.

Kamerlid Marco Van Hees reageerde scherp: “Men vraagt zich op den duur af of Van Overtveldt, die ook al een wet op maat van de diamantairs liet goedkeuren – die nochtans 60 procent van de Belgische dossiers van SwissLeaks leveren – in werkelijkheid niet de minister van de strijd tegen de strijd tegen de fiscale fraude is.”

De PVDA pleit voor een drastische versterking van de fiscale diensten in het algemeen en vooral van de cellen voor belastingparadijzen en de transfertprijzen. En ook voor een versterking van de cel voor controle op de grote fortuinen, die er volgens de aanbevelingen van de OESO zou moeten komen. Aanwervingen voor die diensten kunnen voor de overheidsfinanciën meer opbrengen dan ze hen kosten.

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik heb allang ALLE nva-ers het gif van deze maatschappij genoemd, zie facebook...
Wat een klootzak die Van Overtveldt, de mensen bedriegen en liegen , hopelijk gaan de ogen open voor de verkiezingen en gaan al die onbekwame NVA ers eruit .
Prachtig werk van Marco Van Hees. Het grote probleem: het raakt de (intussen koude) kleren van de modale burger niet. Hoe die te bereiken? De Vlaming wordt ondergesneeuwd door de georganiseerde voetbalhysterie, de blokkenrage, zijn Smartphone-verslaving en al dat andere brood-en-spelen. Zie overigens hoe ook de voor de deur staande gemeenteraadsverkiezingen (andermaal) tot een idioot gezelschapsspel ontaarden. De ene partij neemt een eertijds op de schouders getilde voetbalspeler op de lijst, de andere een 29-jarige kandidaatburgemeester die al een parcours van-hier-tot-ginder zou hebben doorlopen (met de hoop én veel jeugd- én veel damesstemmen binnen te rijven) enz. O tempora o mores !, maar het is (sinds 1965, ik ben 71) nog nooit zo stompzinnig en erg geweest . Succes!
Kan er mij EEN iemand vertellen welke NvA-er er WEL goed werk geleverd heeft voor de minderbedeelden, de zieken, de mindervaliden, de gewone arbeider, de alleenstaande vader/moeder met kinderen, de gestrande vluchtelingen ?? en nog zoveel anderen ?? GEEN ENKELE !! Ze hebben goed geprobeerd om zand in de ogen te strooien van Jan Modaal en dat is ze nog gelukt ook. Zoveel niet goed ingelichte, of helemaal niet ingelichte Belgen hebben zich netjes de das laten omdoen. Resultaat : langer werken, minder pensioenen, sneller ontslag bij chronisch zieken (in plaats van aangepast werk) het openbloeien van de huurprijzen, de hogere schoolkosten, en ga zo maar door en door en door !! Geen enkele maatregel is er gekomen in het voordeel van de "gewone arbeider", de hardwerkende mens die zich kapot werkt voor zijn rijke bazen en hun aandeelhouders en er nu nog 2 jaar mag bijdoen, het gesjoemel met de index ( je gaat mij niet vertellen dat de verhoging van de prijzen van gewoon dagdagelijks voedsel weerspiegeld wordt in een degelijke aanpassing van de lonen en de pensioenen) Er wordt ook NIETS gedaan aan de wildgroei van de huurprijzen of de exorbitante verhoging van de prijs van elektriciteit en water !! En dat zijn toch geen luxe artikelen volgens mij !! Belastingcontroles : een grap op zich. Minder controleurs, zeker en vast meer fraudes bij de controleurs zelf die zich laten paaien met een reisje naar het buitenland voor het hele gezin (en niet Spanje voor 1 weekje hè) en andere fijne cadeautjes die de "bazen" graag en gretig uitgeven om een oogje dicht te doen !! Dat kan allemaal. En zeg me niet dat dit niet waar is. Heb het allemaal zelf gezien, jaren geleden al !! Een kleine firma die 2 reserve wagens had (en geen kleintjes hoor - een dikke mercedes en een dikke Audi) De ene werd gebruikt door madame van de ene baas, en de tweede door de vrouw van de tweede baas. Die ging dan ook nog eens massa's inkopen doen bij winkels zoals Delhaize, liet alles op faktuur zetten. Dat ging van W.C.C papier over toiletzeep, tandpasta, kuisgerief allerhande, keuken en andere handdoeken, enz... en dan reed deze Poolse madame een 6-tal keer naar haar familie in Polen (dan nog geen E.U. lid) om het daar uit te delen als Sinterklaas aan haar familie. En dan werd er ook nog flink gebruik gemaakt van vreetpartijen met familie en vrienden, die ingeboekt werden als "Public relation" kosten. Het strafste was dat één van de bazen een poepchique veranda liet bouwen aan zijn villa, en dat liet inboeken als renovatie- en verfraaiing- werken aan de kantoren... Alsof een goede controleur dat niet ziet na 2 jaar dat er aan die bureaus zeker en vast geen € 50.000 kosten werden gemaakt. Er werd in onze bureaus helemaal NIKS gedaan, nog géén likje verf gegeven !! Oh ja, niet vergeten : de kosten voor een communiefeest van één van de kleinkinderen werd ingeschreven als een groot P.R.- feest voor de goede klanten, enz.. terwijl er daar geen enkele klant aanwezig was natuurlijk. En natuurlijk hadden ze ook nog elk een rekening in Zwitserland. Niet zo ver om eens iets af te halen voor privé gebruik !! En ik spreek hier van een zeer bescheiden N.V.-tje, met 2 bazen / stichters en een 5-tal man personeel. Dus dat is nog maar een muizenkeutel in vergelijking met wat die mega-bedrijven allemaal uitspoken. Dus dan kan je wel begrijpen waarom er dringend werk moet gemaakt worden van serieuze belasting controles. Vanaf de kleine bakker of beenhouwer tot de mega fabrikant !! We schreeuwen ons hees over de corruptie in Zuid Amerikaanse, Afrikaanse en Zuid Europese landen. We zouden beter eerst eens voor ons eigen deur gaan vegen. Want daar ligt ook een hoop "vuiligheid" !!!!!! De N-vA: De partij van mijn botten !!!!!