Wat je moet weten over de (niet) betaalde belastingen van Delhaize

Hoeveel belasting heeft Delhaize nu echt betaald? De studiedienst van de PVDA beweert dat het gaat over een percentage van 0,15 %. De groep zelf maakt in zijn jaarverslag gewag van 17,6 %. Wie heeft gelijk?

Deze twee percentages verwijzen in feite naar twee totaal verschillende werkelijkheden.

1) Als de PVDA het in haar studies heeft over het belastingtarief, dan slaat dit over het algemeen op de aanslag die is af te lezen uit de jaarrekeningen. In dit geval gaat het over de jaarrekeningen van de naamloze vennootschap Ets Delhaize Frères et Cie Le Lion, moedermaatschappij van de groep. Deze Belgische onderneming betaalt aan de Belgische fiscus belasting op haar winst. In 2012 betaalde ze € 609.234 belastingen op een brutowinst (voor belastingen) van € 411.221.047. Een eenvoudige deling van dit laatste getal door het eerste geef als uitkomst een belastingaanslag van 0,15 %.

2) Het belastingtarief waar Delhaize het over heeft in zijn jaarverslag is dat van de zogenaamde ‘geconsolideerde rekeningen’. Die zijn een theoretische reconstructie, gebaseerd op de hypothese dat alle bedrijven die wereldwijd deel uit maken van de groep, samen maar een enkele onderneming vormen. 

Welke van deze twee benaderingen is nu het meest aangewezen? Alles hangt af van waar je naar wilt kijken. Zeker is, dat als je het wilt hebben over het Belgische belastingwezen, de eerste benadering zich opdringt, die vanuit de niet geconsolideerde jaarrekeningen. We hebben het hier over een multinational en de geconsolideerde belastingen zijn dus een afspiegeling van de globale fiscale last voor alle landen waar de groep aanwezig is.

Van welke fiscale aftrekken profiteert Delhaize in België?

De Delhaize-groep geniet hoofdzakelijk van twee Belgische belastingcadeautjes.

1) De notionele interesten. Het coördinatiecentrum van de groep, Delhaize Coordination Center, werkt als een soort interne bank voor de multinational. Het beslist over de leningen die elk van de dochterondernemingen binnen de groep wereldwijd krijgt. 20 jaar lang, van bij de oprichting in 1987 tot in 2006, heeft het kunnen profiteren van het fiscaal regime voor coördinatiecentra: via het coördinatiecentrum in België betaalde de groep minder dan 1 % belasting op zijn winsten. Vanaf 2007 verloren de coördinatiecentra hun gunstige belastingsregime (na een veroordeling door Europa). Maar de groep kon verder profiteren van de opvolger, de notionele interesten. Van 2007 tot 2012 kon de groep op deze manier 522 miljoen euro aan notionele interesten aftrekken.

2) De definitief belaste inkomsten (D.B.I.). De NV Ets Delhaize Frères et Cie Le Lion, moedermaatschappij van de groep, profiteert in hoofdzaak van de D.B.I. om (bijna) geen belasting te betalen. Op zich kan dit fiscaal mechanisme wel te rechtvaardigen zijn. De idee is om op het niveau van de moedermaatschappij de dividenden die zij ophaalt uit de filialen, niet te belasten omdat die dividenden afkomstig zijn van de winst die (normaalgezien) als is belast op het niveau van deze dochterondernemingen. Daar zit nou net het probleem. Die DBI-aftrek wordt toegekend zonder te kijken of de winsten van de filialen wel degelijk belast werden, noch aan welk tarief.

Nemen we het geval van het filiaal waar we het hierboven over hadden. In 2012 stort Delhaize Coordination Center 85 miljoen euro dividend aan haar moedermaatschappij Ets Delhaize Frères et Cie Le Lion. Die ziet haar winst dus stijgen met 85 miljoen, maar dankzij het systeem van de D.B.I. ontloopt ze elke belasting op deze som. De achterliggende redenering is dat de winst van het filiaal al is belast. Behalve dat Delhaize Coordination Center dankzij de notionele interesten nauwelijks 3,4 % belasting betaalde in 2012. Dus eigenlijk zo goed als niks.
Voor de moedermaatschappij komt dit dus neer op... definitief NIET belaste inkomsten.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.