Waterafsluitingen in Antwerpen 12 keer hoger dan in rest van Vlaanderen

In de stad Antwerpen steeg het aantal waterafsluitingen verontrustend. Schepen Fons Duchateau wijzigde het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad opdat raadsleden dergelijke cijfers niet meer kunnen opvragen.

Een op de zestig Antwerpse gezinnen werd in 2015 afgesloten van water. Cijfers die er niet om liegen en die Antwerps schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) ook liever niet in de openbaarheid ziet verschijnen.

Op de OCMW-raad van 28 januari liet hij een aanpassing van het huishoudelijk reglement goedkeuren, meerderheid tegen oppositie (de sp.a onthield zich), waardoor OCMW-raadsleden dergelijke cijfers niet meer kunnen opvragen.

“De wijziging van het huishoudelijk reglement gaat in tegen artikels 40 en 43 van het OCMW-decreet”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen. “Het recht van de raadsleden tot het stellen van schriftelijke vragen of het opvragen van gegevens wordt hierdoor ernstig ingeperkt en aan willekeur onderworpen.” Van Duppen stapt dan ook naar de provinciegouverneur om deze wijziging aan te vechten.

“De toestroom van recente vragen vraagt om een aanpassing van het huishoudelijk reglement”, klinkt het als verantwoording. “Onzin”, zegt Dirk Van Duppen. “Er was helemaal geen ‘toestroom’ van recente vragen. In de media had schepen Duchateau foutieve cijfers over het aantal afsluitingen naar buiten gebracht. Daarover heeft de PVDA een zeer opportune vraag gesteld, maar daarnaast werden de laatste drie maanden slechts enkele schriftelijke vragen ingediend.” (*)

Nieuwe cijfers die de PVDA opvroeg bij het Antwerps OCMW bevestigen de verontrustende stijging van het aantal waterafsluitingen in Antwerpen in 2015: plus 18 procent wegens ‘wanbetaling’ en plus 45 procent als ‘weigeren toegang tot de watermeter’ wordt inbegrepen. 2.049 afsluitingen (tot half december) op 119.753 gezinnen betekent dat 1,7% van alle Antwerpse gezinnen, een op de zestig, in 2015 werd afgesloten van water. Daarmee ligt het aantal waterafsluitingen in Antwerpen twaalf keer hoger dan het gemiddelde van Vlaanderen (0,14%). (**)

Toegang tot water voor menselijk gebruik is een sociaal grondrecht en werd in 2009 door de VN uitgeroepen tot een mensenrecht. Afgesloten worden van water betekent niet meer kunnen wassen, afwassen, kleren wassen, kuisen, toilet doorspoelen en geen toegang meer te hebben tot goedkoop drinkbaar water.

 

De wijziging in het huishoudelijk reglement

Artikel 40 van het OCMW - decreet stelt dat de raadsleden het recht hebben van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van het OCMW betreffen. In het huishoudelijk reglement staat onder artikel 52 opgenomen op welke wijze deze vragen, tot inzage, ingediend moeten worden. De toestroom van recente vragen vraagt om een aanpassing van het huishoudelijk reglement.

In het huishoudelijk reglement van het OCMW Antwerpen zal artikel 52 als volgt aangepast worden: De raadsleden richten hun vragen rechtstreeks aan de secretaris via mail: OCMWvragenraadsleden@OCMW.antwerpen.be.

Het recht tot vragen stellen mag niet leiden tot een belemmering van de normale werking van de administratie. Dit wil concreet zeggen dat de administratie enkel gegevens kan verstrekken die reeds aanwezig zijn en waarvoor geen specifieke acties moeten uitgevoerd worden. De secretaris zal iedere vraag beoordelen en hierover een antwoord verstrekken aan de raadsleden. Wanneer de informatie niet voorhanden is (bijv. statistische gegevens die niet automatisch voorzien worden) en/of niet kan aangeleverd worden (bijv. vragen over niet-bestaande documenten), zal dit zo door de secretaris teruggekoppeld worden aan de raadsleden. Bij vragen over onderwerpen die in hetzelfde zittingsjaar reeds aan bod kwamen, zal verwezen worden naar eerdere uiteenzettingen of reeds verschafte informatie.

 

De PVDA wil deze wijziging aan het huishoudelijk reglement aanvechten bij de gouverneur:

1. Artikel 40 OCMW decreet laat niet toe dat het allesomvattende recht op inzage door raadsleden van alle stukken die het bestuur van OCMW aanbelangen inhoudelijk zou beperkt worden om aangevoerde praktische redenen, zoals een beweerde overbelasting van de administratie;

2. Artikel 43 OCMW decreet laat niet toe dat het recht om vragen te stellen aan de voorzitter, c.q. ondervoorzitter(s) (en dus om een antwoord te krijgen op die vragen), inhoudelijk wordt beperkt om dezelfde aangevoerde praktische redenen; dit artikel laat ook niet toe dat de secretaris zou oordelen over het feit of een bepaalde vraag kan of moet worden beantwoord of niet;

3. Er is een probleem met de motivering van de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement: er is helemaal geen toevloed van mondelinge en/of schriftelijke vragen. Daarnaast blijkt uit de antwoorden van eind november 2015 en 21 januari 2016 dat de gevraagde informatie wel degelijk beschikbaar is bij of voor de OCMW administratie

4. Het is niet omdat de informatie die het bestuur van het OCMW aanbelangt eventueel elders moet worden opgevraagd, dat de vraag daartoe moet worden geweigerd.


(*) ATV-journaal van 17/12/2015

Schepen Duchateau zie: (van 0:30 ‘- 0:55’) ‘Van die vierduizend afsluitingen zijn er eigenlijk maar een 700 tal omwille van wanbetalingen. De overige is omwille van overlijdens, meteroverdrachten die niet correct gebeuren, meters die niet meer bereikbaar zijn, fraude of rechtspersonen bedrijven die afgesloten worden, dus als je de berekening correct maakt wordt er in onze stad eigenlijk maar 0,3 procent van de gezinnen afgesloten. Dus dat is tien keer minder dan dat zij presenteren.’

(**) Statistieken - Toepassing Algemeen Waterverkoopreglement - jaar 2014 tabel 27 pg. 71