Foto Flickr / environmentblog

We gaan niet minder, maar meer verdienen... zegt De Wever. Echt?

Volgens Bart De Wever zullen we de indexsprong in 2015 niet eens voelen omdat er toch amper inflatie is. Meer zelfs, volgens onze schaduwpremier gaan we in januari zelfs meer op ons loonbriefje zien staan. Volgens Benjamin Pestieau, PVDA-verantwoordelijke voor de relaties met de vakbonden, probeert de man ons opnieuw bij de neus te nemen.

Feit nr. 1. De regering Michel-De Wever wil een indexsprong opleggen. Dat betekent dat hij de werknemers 2% van hun loon wil afpakken. Hoe gebeurt zo iets? Vanaf het moment dat de prijzen gaan stijgen wil de regering beletten dat onze lonen aangepast worden aan deze prijsverhoging.  

Samengevat:

1. Dat tekort van 2% dat zich opstapelt in de loop van een carrière, zal een huishouden 34.000 euro kosten op een loopbaan van slechts 20 jaar.

2. Dat tekort van 2% voor de werknemers, wordt een structureel cadeau van 3 miljard voor de bedrijven, regelrecht uit de zakken van de loontrekkers. Diverse studies toonden aan dat dit geschenk grotendeels zal worden omgezet in een verhoging van winsten en dividenden van de aandeelhouders.

Feit nr. 2. De inflatie is momenteel minder dan verwacht. Waarschijnlijk zal er dus in 2015 geen indexsprong komen. Maar dat verandert niets aan het feit dat het gestelde doel om via een indexsprong alle loontrekkers van dit land 2% salaris af te nemen behouden blijft. Er treedt alleen een kleine vertraging op vooraleer deze transfer voltrokken wordt. 

Feit nr. 3. De regering kondigt aan dat de indexsprong zal gecompenseerd worden door een forfaitaire aftrek van 250 euro voor “beroepskosten”. Waarover gaat het?  

Werknemers zullen van hun belastingen een forfaitair bedrag kunnen aftrekken “voor hun beroepskosten”. Is dan alles in orde? Niet echt. 

1. De aangekondigde forfaitaire aftrek is er een van 125 euro in 2015 en zal pas in 2016 250 euro bedragen. Dat zal veel minder zijn dan het verlies dat geleden wordt door de indexsprong.  

2. De forfaitaire aftrek voor beroepskosten betreft alleen… degenen die beroepskosten hebben. Gepensioneerden en alle sociale uitkeringstrekkers komen voor deze aftrek niet in aanmerking. 

3. De forfaitaire aftrek die ongeveer neerkomt op 900 miljoen zal alleen de verhoging van de accijnzen (onder meer op diesel) en btw compenseren die door de regering voorzien wordt. Het gaat om exact hetzelfde bedrag! 

4. De forfaitaire aftrek wordt dus in feite opgehoest door… onszelf. Het gaat immers om minder inkomsten voor onze openbare diensten. Dat komt neer op minder middelen voor onze openbare diensten en dus minder diensten òf duurdere diensten. 

De regering Michel-DeWever start dit jaar met een brede desinformatiecampagne in de hoop dat ze daarmee de kritiek op haar beleid de kop kan indrukken. Eén van de ingrediënten van die campagne is dat ze de impact van haar maatregelen fel minimaliseert. Er zou gewoon niets ernstigs aan de hand zijn (als dat zo is vraagt men zich af waarom er maatregelen genomen worden). Maar, zoals hierboven blijkt, niets is minder waar.   

De regering past systematisch een strategie toe waarbij de rijksten (de miljonairs, de grote bedrijven…) cadeaus krijgen. Daarvoor worden de lonen aangevallen (in de eerste plaats die van de middenklasse) maar ook de openbare diensten (die in feite met het collectief loon van de werkende bevolking draaiende worden gehouden). Om te vermijden dat teveel mensen deze strategie doorzien, worden tal van rookgordijnen opgetrokken. 

Het is aan ons om onze mistlampen goed aan te zetten zodat we klaar zien in de mist en de weg verlichten voor al degenen rondom ons.