#WeAreTheFuture

Vraag: Hoeveel is een jongere vandaag waard? Antwoord: 1,70 euro per uur voor een bedrijf dat een jongere aanwerft in een instapstage. Dat is een nieuwigheid, voorgesteld door de minister van Werk Monica De Coninck1. 1,70 euro of 200 euro per maand. Maar ben je ouder dan 14, dan krijg je een GAS-boete van 175 euro als je op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment pakweg een balletje schopt.

Thierry Willemarck is de nieuwe chef van de Brusselse patroons. Hij stelde voor het kindergeld achter te houden voor jongeren die spijbelen. Hij gaf daar nog een racistische draai aan met de bewering dat jongeren van Maghrebijnse origine, opgroeien in een omgeving waar “de schop onder de kont” ontbreekt.

In Europa is een op de acht jongeren een NEET: Not in Employment, Education or Training. Uitgerangeerd. Een op de acht, van welke origine ook. Zou meneer Willemarck eens willen uitleggen wat de Maghrebijnse cultuur daarmee te maken heeft? De groten der aarde hebben het vorige winter in Davos gezegd: “De jeugdwerkloosheid en de groeiende ongelijkheid wakkeren de volkswoede aan, die de groei in de wereld bedreigt.”2

Solidair kiest voor vertrouwen. Daarom geeft de redactie deze week de sleutels aan jongeren uit het hele land om een krant op hun maat te maken

Die van boven deinzen achteruit voor onze generatie. Ze weten dat ze ons alleen maar werkloosheid, rommeljobs en sancties als perspectief geven. Ze spreken over ons als over “een verloren generatie”. Alsof we verloren gelopen zijn. Alsof niemand verantwoordelijk is. 41% van de rijkdom in de wereld is in handen van het 0,7% rijksten terwijl de armoede miljoenen anderen treft. Over wie gaat dan #nofuture? Over ons of over hun systeem?

Wij zijn niet “verloren” en wij willen ook niet een “offer” zijn op hun altaar van de winst. Overal in Europa groeit de woede. Enkele dagen geleden kwamen 100.000 jonge Italianen op straat om een degelijk openbaar onderwijs te eisen, toegankelijk voor iedereen. In de overtuiging dat zij meer waard zijn dan alleen krapte en bezuinigingen. En tegelijk protesteerden in Frankrijk duizenden scholieren tegen de uitwijzing van hun klasgenoten Leonarda en Khatchik, van wie de enige misdaad is dat ze geen papieren hebben. De Franse jeugd blijft niet onverschillig, ze laat zich niet vergiftigen door het racisme.

Al die jongeren worden actieve mensen die zelf willen uitmaken wat rechtvaardig is, en die zelf willen beslissen over hun toekomst. Die de weg van het weerwerk opgaan en vertrouwen wekken. Maar de overheid in Europa ziet die jeugd als een bedreiging, ze disciplineert en bestraft haar in pseudojobs. Ze offert haar op aan de bezuinigingspolitiek. Straffen of vertrouwen geven: elk heeft zijn/haar maatschappijvisie.

Solidair kiest voor vertrouwen. Daarom geeft de redactie deze week de sleutels aan jonge mensen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië om een krant op hun maat te maken. Er was meer dan één krant te vullen met ons weerwerk aan Willemarck, De Block, De Wever en de anderen van de welgesteldenclub. We hebben kopij voor wel twee kranten. Integraal te lezen op www.solidair.org. #wearethefuture

1 De RVA betaalt de wachtvergoeding, de patroon moet daar 200 euro per maand opleggen. 
2 Global Risks 2012, World Economic Forum Davos, januari 2013.

Aurélie Decoene is de voorzitster van Comac

Commentaar toevoegen