Pierre Laurent, Zoe Konstantopoulou, Peter Mertens en Ismael Gonzalez. (Foto Solidair, Dieter Boone)

Welk plan B heeft links voor Europa?

auteur: 

Webredactie

De volkeren van Europa hebben een alternatief nodig voor deze autoritaire en antisociale Unie. Op ManiFiesta debatteerden vier grote consequent linkse persoonlijkheden over hun visie op Europa en hun perspectief voor verandering.

PVDA-voorzitter Peter Mertens ging in debat met Pierre Laurent, nationaal secretaris van de PCF (Communistische Partij van Frankrijk) en voorzitter van Europees Links; Zoe Konstantopoulou, voorzitter van het Griekse parlement onder de eerste regering-Tsipras en initiatiefneemster van de audit over de Griekse schuld; en Ismael Gonzalez, organisatieverantwoordelijke van Izquierda Unida, de linkse coalitie waar ook de communistische partij van Spanje deel van uitmaakt. 
Elk vanuit hun eigen nationale realiteit toonden de sprekers aan hoezeer de Europese Unie een autoritair instelling is die de soevereiniteit van de volkeren verwerpt en deregulering en sociale dumping organiseert.

Ismael Gonzalez: “De structurele hervormingen van de Europese Unie hebben steeds meer Spanjaarden in de armoede geduwd.” “Tegen deze antidemocratische Unie van concurrentie moeten we in verzet gaan door middel van solidariteit tussen volkeren. We moeten strijden voor arbeidsduurvermindering of een minimumloon op Europees niveau. En we moeten ook werken aan vergaande samenwerking tussen de progressieve krachten in Europa”, onderstreept Pierre Laurent.

Zoi Konstantopoulou had het in dat kader over de gebeurtenissen in Griekenland en de ervaring die het land onlangs opdeed in zijn verzet tegen de Europese Unie. 
Ze wees erop dat de Griekse regering onder druk gezet werd door de Europese Unie. De overwinning van het “neen”-kamp in het referendum werd genegeerd en omgezet in een “ja” tegen de Europese referenda.

Peter Mertens benadrukte dat de linkse krachten in Europa moeten samenwerken. Maar die samenwerking moet wel ergens toe leiden: “Wat kunnen wij doen tegen het autoritaire Europa van de ijzeren discipline waar het beleid bepaald wordt door de ECB en andere ondemocratische instellingen? Tegen een Europa van het nationalisme, een Europa dat uit elkaar dreigt te vallen? Ons antwoord: we moeten weg van het kapitalisme, weg van de economie van de dividenden, terug naar de solidariteit van de volkeren, terug naar het Europa van de samenwerking, terug naar een economie ten dienste van de mensen, naar een verdeling van de rijkdom. Het is onze taak om op Europees niveau te werken aan een socialisme 2.0 en dat te vertalen in concrete strijd.