Een tekening voor de stakende BM&S-werknemers. "We laten niet los", staat er op het spandoek. "Onze vijf collega's moeten terugkomen."

Werknemers BM&S bekomen re-integratie na historische staking

Na een staking van 124 dagen – een historische staking – hebben de werknemers van BM&S, een bedrijf dat in onderaanneming de treinen van de NMBS schoonmaakt, een grote overwinning behaald: de twee afgevaardigden en drie interimmes die onterecht ontslagen zijn, worden opnieuw opgenomen.

Vier overwegingen over dit onderwerp.

1. “On lâche rien”, we laten niet los, stond op hun spandoek. En terecht, want hun strijd heeft geloond. Een belangrijke les voor al wie vandaag strijdt in #hetsociaalverzet tegen de plannen van de regering-Michel-De Wever.

2. De vakbondsafgevaardigden zijn opnieuw opgenomen. Dat is heel uitzonderlijk in dit soort conflicten, want de vakbpndsafvaardiging verzwakken is juist een van de doelen die de werkgever beoogt als hij mensen ontslaat. Bravo voor de werknemers die gestreden hebben voor de re-integratie van hun afgevaardigden. Ze hebben heel goed het belang van de vakbond begrepen.

3. Deze strijd is ook op een ander vlak een te volgen voorbeeld: er werden solidariteitsbanden gesmeed tussen werknemers en afgevaardigden van het moederbedrijf (NMBS) en de onderaanneming (BM&S). Ze organiseerden onder andere gezamenlijke acties. Dat is geen detail. De onderaanneming wordt immers meer en meer gebruikt om de (tegenmacht van de) vakbond te breken. Met deze strijd tonen de werknemers dat ze zich kunnen organiseren om deze “verdeel-en-heers”-strategie tegen te gaan.

4. Tot slot is het opnieuw een bewijs van de solidariteit onder de werkende bevolking. Talloos zijn de solidariteitsbezoeken die de BM&S-werknemers mochten ontvangen: van andere vakbondsafvaardigingen, van werknemers van andere bedrijven, van de PVDA, van Comac, van andere organisaties, en zelfs van internationale afvaardigingen.

Respect voor de werknemers van BM&S en hun voorbeeldige strijd, en voor al hen die hun solidariteit hebben uitgedrukt.