Foto Solidair

Werknemers Oleon Ertvelde willen 'jobs, jobs, jobs' door arbeidsduurvermindering met extra aanwervingen

De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij Oleon Ertvelde zijn afgesprongen nadat de directie radicaal njet zei tegen de voorstellen van de werknemers en hun vakbonden. Toen de vakbondsafgevaardigden van de drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) hun achterban hierover informeerden, hebben de werknemers beslist om het werk neer te
leggen. Het gaat om een spontane actie. De PVDA ging vanmorgen bij de poort haar steun betuigen.

Aan de poort staan tientallen werknemers van Oleon, zowel jongeren als anciens. Allemaal bedienden, want bij Oleon werken geen arbeiders. Oleon is een chemisch bedrijf met ook nog een zetel in Oelegem. Vakbondsafgevaardigen Patrick Baete (LBC, de bediendecentrale van het ACV), Kurt Fournier (ABVV) en Marc Droesbeke (ACLVB) geven tekst en uitleg.

Extra jobs om de combinatie werk en gezinsleven mogelijk te maken

“Voor de nieuwe cao willen we een arbeidsduurvermindering: van een 37-urenweek naar 36 uur met extra aanwervingen. Dat is een gerechtvaardigde en noodzakelijke eis om een leefbaar evenwicht te kunnen vinden tussen werk en gezinsleven. Je moet weten dat we hier in een flexibel 5-ploegensysteem draaien en dit volcontinu, dus zowel weekend- als nachtwerk. Het is ook een reactie tegen de regering. Die spreekt van 'jobs, jobs, jobs', maar daar zien wij niets van in huis komen. Door een uur minder te werken en dat te compenseren met extra aanwervingen kunnen we die extra jobs wél mogelijk maken.”

Oleon Oelegem heeft eerder al een arbeidsherverdeling doorgevoerd

“Oleon Ertvelde is het moederbedrijf hier in België, maar er is ook nog een vestiging in Oelegem. Daar is een aantal jaar geleden tijdens een herstructurering gekozen voor een arbeidsherverdeling met loonbehoud om op die manier meer mensen aan het werk te kunnen houden. Dat moet dus voor de vestiging hier ook perfect mogelijk zijn.” Nota bene: bij Monsanto, een chemisch bedrijf in de haven van Antwerpen, hebben werknemers en vakbonden een werkweek afgedwongen van 33,6 uur. Aangezien de chemiesector gekend is voor haar hoge winsten, is het niet meer dan gerechtvaardigd dat de werkmensen die deze rijkdom produceren ook een deel van de koek vragen. “Ook Oleon maakt al jarenlang winst. We vragen dan ook een hoger loon voor de jongeren die hier beginnen, want de startlonen bij Oleon Oelegem liggen een stuk hoger. Voor onze andere werknemers willen we hetzelfde loon behouden in een 36u-week.”

Directie zegt radicaal nee tegen arbeidsduurvermindering

“De directie kwam niet verder dan een voorstel voor twee extra dagen onbetaald verlof. Toen we dat voorlegden aan de werkmensen, bleek dat ruim onvoldoende en is het werk neergelegd door de ongeveer driehonderd bedienden die hier werken. Het feit dat de werkdruk almaar stijgt en de mensen geen respect voelen van de directie voor hun hard en flexibel werk speelt hier zeker ook mee. We hebben vervolgens de productie stilgelegd in overleg met de directie om alles op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen, want het gaat hier tenslotte om een chemisch bedrijf. Nu ligt de productie stil en wachten we op een signaal van de directie om de onderhandelingen te hervatten.”

PVDA al langer voor arbeidsduurvermindering met loonbehoud

De vraag naar arbeidsduurvermindering klinkt steeds luider, zowel in België als in Europa. In de Zweedse stad Göteborg werden succesvolle experimenten met de 30-urenweek gehouden. Vakbonden en middenveldorganisaties pleiten steeds meer voor arbeidsduurvermindering. Vakbondsdelegaties nemen het idee op in hun eisenpakket voor onderhandelingen. En ook de PVDA is rond dit thema al jarenlang zeer actief.

Of het nu gaat om het werk, de gezondheid, het familieleven, of om een antwoord op de toenemende werkdruk, arbeidsduurvermindering biedt een oplossing. Dat is geen utopie. Nog nooit werd er zoveel rijkdom geproduceerd. De vraag die de werknemers van Oleon en zoveel andere mensen zich stellen, is wat we met die rijkdom gaan doen. Gebruiken we ze om wat ademruimte te krijgen en een beter leven te leiden of om de winsten te doen groeien.

Wil je meer weten over het standpunt van de PVDA over arbeidsduurvermindering en de 30-urenweek? Lees dan hier de opinie van Peter Mertens.