Foto Solidair, Salim Hellalet

Wijkgezondheidscentra mogen weer, maar De Block blijft besparen op sociale geneeskunde

De audit die consultancybureau KPMG uitvoerde op de werking van de wijkgezondheidscentra, is uitgedraaid op een sisser. Toch wil minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) de sector stokken in de wielen blijven steken. 

Maandag 22 januari werden de resultaten van de audit over de wijkgezondheidscentra voorgesteld in de gebouwen van het Riziv. Zoals vooraf aangekondigd werd bij die gelegenheid ook het moratorium op nieuwe centra opgeheven. Tot zover het goede nieuws, want voor Geneeskunde voor het Volk en de PVDA is het nog steeds duidelijk dat deze audit maar één doel heeft: besparen op het budget van de wijkgezondheidscentra.

Minister De Block koos ervoor in zee te gaan met KPMG, een bureau dat bekend staat als lobbygroep voor privatiseringen in de gezondheidszorg. Bijgevolg wordt in de audit enkel gesproken over cijfers, voor de kwaliteit van de zorg is geen plaats.

Bovendien werd bewust geen vergelijking gemaakt met de prestatiegeneeskunde. Op haar website bevestigt Minister De Block dat ook zelf: “Het betreft een doorlichting van één systeem met de bedoeling dit te kunnen optimaliseren.”

“De minister hanteert twee maten en twee gewichten en maakt een duidelijke keuze door enkel de wijkgezondheidscentra door te lichten”, zegt dokter Anne Delespaul van Geneeskunde voor het Volk. “Ze wil via de audit haar besparingen op deze sociale groepspraktijken verantwoorden terwijl ze niet raakt aan de vaak exuberante lonen van artsen-specialisten. Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) publiceerde reeds op 8 december 2017 een wetenschappelijke studie die wél de kostprijs en de kwaliteit van beide systemen vergelijkt. Daaruit blijkt dat wijkgezondheidscentra betere kwaliteit leveren tegen dezelfde prijs als de prestatiegeneeskunde.”

De minister spreekt over een “kluwen aan financieringsbronnen” en “overfinanciering”. De wijkgezondheidscentra zijn echter heel open over hun financiering. Jaarlijks wordt een activiteitenrapport ingediend bij het Riziv. Net zoals ziekenhuizen en huisartsen ontvangen wijkgezondheidscentra subsidies voor ondersteunend personeel, zoals onthaalmedewerkers. Dat betekent een grote meerwaarde voor de kwaliteit. Daarnaast zetten medische huizen jaarlijks een deel van hun werkingsmiddelen opzij voor investeringen op lange termijn. Bovendien bieden de centra bijkomende zorg aan via psychologen, sociaal assistenten of diëtisten. Die specifieke vormen van zorgverlening worden op deze manier toegankelijker.

Minister De Block heeft van in het begin gezegd dat het budget van medische huizen teveel stijgt. Om die reden werd in 2017 4,5% bespaard op het budget. In de studie van KPMG wordt nu aangetoond dat het totaal bedrag steeg omdat er gewoon patiënten en wijkgezondheidscentra bijgekomen waren. Het gemiddelde budget per medisch huis steeg niet.

Ook doet de minister uitschijnen dat wijkgezondheidscentra onrechtmatig geld ontvangen voor patiënten die niet meer komen en dat ze selectief zouden uitschrijven. Hier wordt echter geen gefundeerd bewijs voor geleverd. Integendeel, wijkgezondheidscentra hebben net 42% patiënten met een laag inkomen tegenover 19% in de totale bevolking.

Minister De Block schakelt nu een werkgroep in die aanbevelingen moet doen voor nieuwe beleidslijnen en criteria. “De voorbeelden die de minister aanhaalt op haar website, tonen echter aan dat haar originele bedoeling – nog meer besparen in de sector – niet veranderd is. We vrezen dus dat deze werkgroep enkel zal mogen zoeken naar verdere besparingsposten binnen de sector,” zegt Anne Delespaul.

Nochtans zijn de noden hoog. Op de website www.reddesocialegeneeskunde.be die Geneeskunde voor het Volk lanceerde, stromen de reacties binnen. Terwijl 900.000 Belgen gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen, houdt onze minister van Volksgezondheid hardnekkig vast aan haar neoliberale ideologie. Forfaitaire geneeskunde moet gestimuleerd worden zodat elke patiënt de mogelijkheid heeft om voor deze zorg te kiezen. Niet voor niets riep Netwerk tegen Armoede onlangs op om te investeren in nieuwe wijkgezondheidscentra.

Persdienst PVDA