Wil de regering ons nu doen werken tot 77 jaar?

“Werken tot je 77ste”. Minister van Pensioenen Bacquelaine toonde trots deze krantenkop in de Kamercommissie Sociale Zaken. Is de regering nu helemaal het noorden kwijt? Gaat ze haar antisociale agenda nog wat uitdiepen?

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw was verontwaardigd woensdag 25 november nadat de Pensioenminister in de Kamercommissie trots had uitgepakt met een krantenkop.

“Ondanks de zware omstandigheden, gaat deze regering gewoon door met haar antisociale maatregelen. Aan het begin van de commissie Sociale Zaken toonde Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) trots een krantenkop: ‘Werken tot je 77ste’. Ik heb gewaarschuwd dat de logica van deze pensioenhervorming inderdaad zal leiden tot alsmaar langer werken. Tot we erbij neervallen.”

De regering blijft er koppig aan vasthouden de mensen langer te doen werken. Nochtans bleek onlangs nog uit de grote pensioenenquête van het weekblad Knack dat 71% van de Vlamingen niet akkoord is met de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. 35% van de Vlamingen overweegt bij de volgende federale verkiezingen zelfs voor een andere partij te stemmen, enkel en alleen om deze maatregel.

N-VA-Kamerlid Peter De Roover legde uit dat we langer moeten werken, maar ook langer pensioen zullen hebben. Maar dat klopt niet. “Het is precies doordat we op een bepaald moment minder lang zijn gaan werken, dat de levensverwachting is toegenomen”, zegt Raoul Hedebouw.

De gemiddelde levensverwachting is dan misschien wel gestegen. Maar dat gemiddelde verbergt nog steeds grote ongelijkheden. Mensen met een diploma leven 6 tot 7,5 jaar langer dan iemand zonder diploma. Terwijl deze verschillen vroeger daalden, nemen ze sinds kort terug toe. Dat komt omdat de levensverwachting voor bepaalde groepen niet stijgt of zelfs achteruit gaat. In Duitsland, bijvoorbeeld, zagen mensen met een onzeker arbeidscontract hun levensverwachting dalen van 77,5 jaar in 2001 tot 75,5 in 2010.

En dan zijn er nog de verschillen om het vlak van levensverwachting in goede gezondheid. Iemand met een diploma hoger onderwijs leeft 18 tot 25 jaar langer dan iemand die niet verder heeft gestudeerd. En daar waar een vrouw van 25 jaar in 1997 zonder diploma nog een levensverwachting in goede gezondheid had van 58 jaar, is dat nu maar 49 jaar meer.

Volgens de minister Bacquelaine zijn er vier bakens van de pensioenhervorming: ‘vrijheid’, ‘billijkheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘begrijpelijkheid’. “Maar drie op de vier vrouwen en een op de vier mannen zullen niet meer aan voldoende loopbaanjaren geraken om met vervroegd pensioen te gaan”, reageert Raoul Hedebouw. “Zij zullen verplicht langer moeten blijven werken. Wat heeft dat met ‘vrijheid’ te maken? En deze regering wil ons langer doen werken voor minder pensioen. Wat heeft dat met ‘billijkheid’ te maken? En deze regering slaat een groot gat in onze sociale zekerheid. Wat heeft dat met ‘verantwoordelijkheid’ te maken? En door het puntensysteem dat deze regering wil invoeren, zal iemand pas op het moment van zijn pensioen kunnen weten hoeveel pensioen hij kan trekken. Wat heeft dat met ‘begrijpelijkheid’ te maken?”

“In plaats van de besparingen alsmaar af te wentelen op de gewone man, is het tijd om de sterkste schouders aan te spreken. Laten we de euromiljonairs een kleine bijdrage vragen voor ons pensioensysteem”, besluit de PVDA-volksvertegenwoordiger.