Zaak-Mathot: “Justitie moet voor parlementsleden hetzelfde zijn als voor burgers”

auteur: 

Persdienst

De PVDA is voor de opheffing van de onschendbaarheid van PS-Kamerlid Alain Mathot. De PVDA spreekt zich niet uit over de grond van de zaak, maar iedereen moet gelijk zijn voor de wet. “Als hij onschuldig is, kan hij dat aantonen voor de rechtbank.”

De PVDA verdedigt het principe dat iedereen gelijk is voor het gerecht. De linkse partij verzet zich meer algemeen tegen het principe van parlementaire onschendbaarheid als het gaat om zaken waarin volksvertegenwoordigers beschermd worden tegen rechtsvervolging.

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw: “Iedereen moet gelijk zijn voor de wet, daarom zijn wij voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot. Als hij onschuldig is, kan hij dat aantonen voor de rechtbank.”

De PVDA-volksvertegenwoordigers kregen geen toegang tot de stukken uit het dossier en spreken zich bijgevolg niet uit over de grond van de zaak. “De feiten die voorliggen en gekend zijn uit het dossier, roepen vragen op. Het is aan het gerecht om zich over de schuld of onschuld van Alain Mathot uit te spreken. Daarbij moet het recht op verdediging van alle partijen worden gerespecteerd”, zegt Raoul Hedebouw.

Meer algemeen spreekt de PVDA zich uit tegen een deel van het principe van de parlementaire onschendbaarheid, zoals het in de grondwet beschreven staat. De grondwet stelt de parlementaire onschendbaarheid in op twee niveaus.

Artikel 58 van de grondwet garandeert: “Geen lid van een van beide kamers kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.” “Dat is een goed principe, want het beschermt het recht op vrije meningsuiting van elke volksvertegenwoordiger”, legt Raoul Hedebouw uit.

Artikel 59 van de grondwet verhindert dat volksvertegenwoordigers kunnen “worden verwezen naar of rechtstreeks gedagvaard voor een hof of een rechtbank, of worden aangehouden dan met verlof van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt”. “Dit principe is natuurlijk betwistbaar”, vindt Raoul Hedebouw, “want het laat in sommige gevallen toe dat een parlementslid de rechtspraak ontloopt, terwijl dit nooit geldt voor een gewone burger.”

"Samengevat”, besluit de PVDA-volksvertegenwoordiger, “verdedigen wij dat de rechtspraak voor een volksvertegenwoordiger en voor een burger gelijk moet zijn."