Foto Luc Ectors

Zes dagen staken voor kwaliteitsvolle tewerkstelling bij ZF Wind Power

auteur: 

Webredactie

Zes dagen lang, van 27 april tot 2 mei, hebben de werknemers van ZF Wind Power in Lommel in gemeenschappelijk vakbondsfront het werk neergelegd. “Er heerst hier geen overlegcultuur maar een oplegcultuur,” laat Wim De Laet van BBTK weten. De werknemers zijn zeer ontevreden over het huidige personeelsbeleid en de overvloed aan tijdelijke contracten. PVDA Limburg bracht meerdere bezoeken aan het piket om de stakers een hart onder de riem te steken.  

ZF Wind Power in Lommel stelt een kleine duizend werknemers tewerk. In gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV Metaal, ACV, LBC en BBTK) heeft de grote meerderheid van de werknemers op 27 april het werk neergelegd. Uit een bevraging bleek dat het draagvlak voor de actie groot is in het bedrijf. Dat wordt ook bevestigd door het groot aantal aanwezigen aan het piket. Bij de aanvang van de staking verzamelden 150 werknemers aan de poorten. De dagen die volgden werd het piket continu bemand door enkele tientallen vakbondsmensen. Maandagochtend stond weer een honderdtal mensen voor de poorten van het bedrijf om de actie verder te zetten. Tijdens de staking was alleen het veiligheidspersoneel aan het werk.

De ontevredenheid is het gevolg van verschillende wantoestanden in het personeelsbeleid, een gebrek aan transparantie over loon- en functieclassificatie en het niet uitvoeren van cao’s. Maar dat is niet alles. “Op dit ogenblik zitten we met een wildgroei van tijdelijke contracten en steeds meer overuren”, zegt Wim De Laet. In 2013 vond er een herstructurering plaats bij het bedrijf. De werkgelegenheid ligt momenteel wel hoger dan voor de herstructurering maar dit vertaalt zich niet in vaste contracten.

De directie kwam niet opdagen op een eerste verzoeningsvergadering. Deze vergadering zou onder andere gaan over het omzetten van tijdelijke in vaste contracten.  “De hoofdvraag is wat de toekomst is van dit bedrijf,” stelt Wim De Laet. Een deel van de productie werd al overgeplaatst naar Azië. “We willen geen concurrentie op vlak van loon want dan verliezen de werknemers altijd. We moeten focussen op onze ervaring, kennis, opleiding en innovatie om kwaliteitsvolle tewerkstelling te garanderen.” De staking heeft zes dagen geduurd. Na de onderhandelingen met de directie op maandagavond 2 mei, is de staking stopgezet.