Foto Solidair, Salim Hellalet

Zes redenen om op #16mei massaal te betogen voor onze pensioenen

De vakbonden roepen op om op 16 mei met zoveel mogelijk mensen in Brussel op straat te komen. Waarom? Om onze pensioenen te beschermen tegen de aanvallen van de regering. Deze oproep tot mobilisatie is de tweede stap van een actieplan. Als eerste stap verspreidden de bonden een miljoen sensibiliseringskranten.

De eerste fase van het actieplan werd in maart ingeluid met de verspreiding van een pensioenkrant, om de mensen te sensibiliseren over wat de regering met de pensioenen van plan is. Er werden meer dan een miljoen kranten uitgedeeld. Ze werden enthousiast in ontvangst genomen in bedrijven en op markten. De betoging op 16 mei moet een nieuwe stap worden om de regering onder druk te zetten. En er zijn minstens zes redenen om massaal naar de betoging te gaan.

1. Het pensioen met punten mag er niet komen

“Het belangrijkste is het pensioen met punten. Dat is waar we op lange termijn naartoe moeten. Voor de komende verkiezingen zouden we dat in een raamakkoord moeten omzetten. En de volgende regering moet er dan werk van maken, zodat die plannen tegen 2025 of tegen 2030 daadwerkelijk worden omgezet.” Dat verkondigde de liberaal Vincent Van Quickenborne, voormalig minister van Pensioenen, bij verschillende tv-zenders. Later vroeg hij een tweede kans om de bevolking ervan te mogen overtuigen het pensioen met punten te steunen.1

De regering heeft haar plan voor een pensioen met punten dus nog niet opgegeven. Na de betoging van 19 december heeft ze wat ingebonden in de hoop dat de druk wat zou afnemen. De plannen gingen even in de koelkast. Maar de regering blijft vastbesloten het systeem vóór het einde van de legislatuur door te drukken, volledig of toch zeker gedeeltelijk.

De regering wil een tweede kans. Laten we die niet geven. Daarom moeten we op 16 mei massaal aanwezig zijn zodat het pensioen met punten er niet komt.

Het pensioen met punten, wat is dat nu weer?

Deel deze goede reden met je vrienden

 

2. Het recht verdedigen om vroeger te stoppen met werken, voor een menswaardig pensioen

De meerderheid van de werknemers ziet het absoluut niet zitten om tot 67 jaar te werken. De regering doet er nochtans alles aan om ervoor te zorgen dat ze niet vroeger kunnen vertrekken. Ze probeert komaf te maken met alle systemen die dat mogelijk maken. De weinige mensen die toch vroeger zullen kunnen stoppen, omdat ze een zwaar beroep uitoefenen, zullen gestraft worden met een veel lager pensioen.

Als de pensioenshervorming erdoor komt, zal niemand meer kunnen stoppen voor 60.

Bruno bijvoorbeeld. Hij werkt in ploegen en heeft 20 jaar lang de nacht gedaan. Tot voor kort zou hij op 58 jaar vervroegd met pensioen kunnen gaan omdat hij een zwaar beroep heeft uitgeoefend en 40 jaar gewerkt heeft. Tijdens zijn brugpensioen zouden zijn dienstjaren blijven doorlopen en op 65 jaar zou hij een volledig pensioen hebben. Nu is de regering stapje voor stapje alle mogelijkheden om met brugpensioen te gaan aan het schrappen. Zo verplicht ze bijvoorbeeld bruggepensioneerden om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.

De minister verzekert dat met zijn nieuwe wet over de zware beroepen Bruno nog vroeger zal kunnen stoppen. Dat is niet waar. Hij zal minstens 3 jaar langer moeten werken (tot zijn 61ste) voor een veel kleiner pensioen (uiteindelijk zal hij minder gewerkte jaren hebben die meetellen voor zijn pensioen).

Als de hervorming van de zware beroepen erdoor komt, zal niemand nog voor zijn 60ste kunnen stoppen met werken. Zelfs niet de mensen die de zwaarste beroepen uitoefenen. Veel werknemers kunnen dat gewoon niet aan. Voor een poetsvrouw is de gemiddelde leeftijd waarop de gezondheid het laat afweten niet eens 55 jaar. En de regering wil zo iemand minstens tot haar 60ste laten werken!

Met andere woorden, de regering wil haar die paar jaar rust en vrijheid ontnemen, tijd waar ze na een ruim gevulde carrière recht op zou moet hebben. Het is belangrijk dat we op 16 mei in groten getale aanwezig zijn om het recht om vroeger te stoppen met werken te verdedigen.

Deel deze goede reden met je vrienden

3. We kunnen winnen

Op 19 december 2017 is het door sociale mobilisatie gelukt de regering te laten inbinden en de pensioenhervormingen tegen te houden. Alles had vóór Kerstmis rond moeten zijn, maar de hervormingen zijn nog altijd niet gestemd. De regering heeft een afkoelperiode moeten inlassen, want de pensioenen zijn haar achilleshiel. Het pensioenbeleid is een van de meest onpopulaire elementen van het regeringsbeleid. Wie wil er tot zijn 67ste werken? Erg weinig mensen, en de regering weet dat.

Door sterk te mobiliseren kunnen we de aanvallen op de pensioenen doen stoppen, en dan vooral het pensioen met punten. Zeker als we op 16 mei talrijk aanwezig zijn en laten zien dat we vastberaden zijn. Zeker als we de dynamiek van 16 mei kunnen doortrekken naar andere grote mobilisaties.

Deel deze goede reden met je vrienden

4. Werken aan een sociale verzetsbeweging in heel Europa

Verschillende kranten hebben het over een sociale lente in Europa.

De regeringen in Europa vallen hun bevolking aan. Maar in heel wat Europese landen groeit het verzet. Verschillende kranten hebben het over een sociale lente in Europa.

In Frankrijk zijn de spoorwegarbeiders een eerste krachtmeting aangegaan met Macron. Studenten en ook andere sectoren hebben zich daarbij aangesloten.

In Spanje gaat men door met de mobilisatie tegen de Spaanse versie van het pensioen met punten. De betogers eisen een verhoging van de pensioenen en kondigen aan dat ze het aantal betogingen zullen blijven opvoeren tot hun eisen ingewilligd worden. Zondag 15 april kwamen ze voor de vierde keer in twee maanden tijd met duizenden op straat, in alle grote en middelgrote steden in Spanje.

In Duitsland mobiliseren de openbare diensten al maanden om na vele magere jaren weer loonsverhogingen af te dwingen.

In België staat 16 mei in vele agenda’s aangestipt. Die dag wordt er een grote sociale mobilisatie georganiseerd en zo dragen wij ons steentje bij aan de ontwikkeling van een Europese kracht die het opneemt voor de werknemers.

Deel deze goede reden met je vrienden

5. Voor een warme, solidaire samenleving

De werknemers hebben de sociale zekerheid opgebouwd, de regering wil die nu ontmantelen en vervangen door sociale onzekerheid. Om dat doel te bereiken probeert ze ons in allerlei debatten mee te slepen om ons te verdelen (racisme, communautaire zaken…). Met de betoging van 16 mei kunnen we ervoor zorgen dat het echte debat weer op tafel komt: willen we een kille, individualistische samenleving of een warme, solidaire samenleving?

De sociale zekerheid, de redding voor iedereen die pech heeft

De sociale zekerheid is een solidariteitssysteem dat grotendeels is opgebouwd door bijdragen van de werknemers. Dankzij dat systeem kan iedereen genieten van een pensioen, gezondheidszorg, kindergeld, een werkloosheidsuitkering, betaalde vakantie… Een deel van onze lonen gaat rechtstreeks naar een gemeenschappelijke kas en iedereen kan daar in geval van nood een beroep op doen. Het is een efficiënt systeem waar veel landen jaloers op zijn.

Maar de regering wil dat collectief systeem gebaseerd op solidariteit opblazen. Zij wil individualisme. Zij wil een wereld vol concurrentie, van “ieder voor zich”. Een wereld waarin werknemers niet langer collega’s zijn maar concurrenten. Een wereld waarin een zieke iemand is die niet productief is en die zo vlug mogelijk weer aan het werk moet. Een wereld waarin een werkloze niet iemand is die men zijn werk heeft afgenomen, maar een profiteur die gestraft moet worden.

Het pensioen met punten en het schrappen van de systemen die het mogelijk maken vroeger met pensioen te gaan zijn stappen in de ontmanteling van het solidariteitssysteem. Omdat men niet langer zal weten hoeveel pensioen men krijgt, zet de regering alle burgers ertoe aan hun spaargeld in handen te geven van banken en speculanten, om een eigen spaarpotje aan te leggen (in de vorm van pensioensparen). Dan krijgen we een bestaan vol onzekerheid waarin het ieder voor zich is.

Op 16 mei betogen we om een andere kijk op de samenleving te verdedigen. Een warme, solidaire samenleving.

Deel deze goede reden met je vrienden

6. Wij bieden een alternatief

Miljarden uitgeven aan nutteloze gevechtsvliegtuigen of investeren in het recht op rust van onze oudere medeburgers?

De PVDA zal er op 16 mei bij zijn om het pensioenrecht te verdedigen, een periode van rust in een zo goed mogelijke gezondheid na een gevulde loopbaan. Concreet verdedigen wij dat de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw op 65 jaar wordt vastgelegd, dat er opnieuw een degelijk systeem voor brugpensioen vanaf 60 jaar wordt uitgewerkt alsook eindeloopbaanregelingen vanaf 55 jaar en een specifieke regelgeving zodat mensen met een zwaar beroep vanaf 58 jaar kunnen stoppen met werken.

Het minimumpensioen moet opgetrokken worden naar 1500 euro. Op dit moment hebben wij in België immers de laagste pensioenen van Europa.

Het is wel degelijk mogelijk die eisen te financieren. Dat is een maatschappelijke keuze. Een keuze over wat we gaan doen met alle welvaart die we elke dag produceren. Een handvol aandeelhouders nog rijker maken of ons leven beter maken door vroeger te kunnen stoppen met werken. Miljarden uitgeven aan nutteloze gevechtsvliegtuigen of investeren in het recht op rust van onze oudere medeburgers. Dat zijn de politieke keuzes die we zullen blijven aankaarten. Op 16 mei op straat en nu al met onze grootscheepse campagne blijfvanonspensioen.be.

Deel deze goede reden met je vrienden

 

Het pensioen met punten, wat is dat nu weer?

Even opfrissen. Het pensioen met punten is een systeem dat de regering wil invoeren om ons automatisch langer te laten werken en het uitgekeerde pensioen te koppelen aan de levensverwachting en aan de budgettaire situatie. In Zweden bestaat dat systeem al jaren en intussen moet je daar werken tot je 68,5 jaar bent voor hetzelfde pensioen dat je vroeger kreeg als je 65 was. Sinds men in Duitsland in 2002 het pensioen met punten heeft ingevoerd, is het bedrag van de pensioenen met 10% gedaald in vergelijking met de lonen. Het resultaat: 2,7 miljoen Duitsers ouder dan 65 leven onder de armoedegrens. Het pensioen met punten betekent dus dat je langer moet werken, ook al ben je kapotgewerkt. Het pensioen met punten betekent nog lagere pensioenen terwijl onze pensioenen nu al tot de laagste van Europa behoren.