Zij mogen op pensioen op hun 52, maar beslissen wel dat wij moeten werken tot 67

auteur: 

Webteam PVDA

Gazet van Antwerpen (03/07/2015).
Het Belang van Limburg (03/07/2015).
Het Belang van Limburg (03/07/2015).

“De overgrote meerderheid van de Kamerleden die straks de pensioenleeftijd tot 67 jaar zullen optrekken, mogen zelf op hun 52 op pensioen.” Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek van de PVDA studiedienst. En dan strijken ze ook nog een bedrag op dat een flink stuk hoger ligt dan de gemiddelde pensioenuitkering. In veel gevallen zelfs tot 6.283 euro!

De Kamer van Volksvertegenwoordigers geeft binnenkort zijn goedkeurung aan de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. De vervroegde pensioenleeftijd wordt 63 jaar, op voorwaarde dat men 42 jaar gewerkt heeft. De minimale leeftijd voor het overlevingspensioen wordt 55 jaar. Eerder dit jaar keurde de Kamer de afschaffing van de pensioenbonus goed, waardoor iedereen die actief blijft tot 67 jaar exact 187,16 euro pensioen per maand zal verliezen. Het regeerakkoord bevat nog een aantal andere maatregelen die het recht op wettelijk pensioen afbouwen: geen recht op pensioen meer bij bepaalde vormen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet, geen gezinspensioen meer zoals wij dat vandaag kennen en een sterke afbouw van het ambtenarenpensioen.

De PVDA heeft altijd gewezen op het onrechtvaardige, onlogische en onnodige karakter van deze maatregelen. “Zij zijn bovendien onaanvaardbaar, want al degenen die straks hun akkoord geven voor deze pensioenhervorming genieten zelf van een speciaal pensioenregime met allerlei extra voordelen”, aldus PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte.

Wat zit er in dat speciale pensioenregime voor parlementairen?

Volksvertegenwoordigers die in de Kamer of in een ander Belgisch parlement zetelden vóór 1 juni 2014, kunnen met pensioen gaan vanaf 55 jaar en met vervroegd pensioen vanaf 52 jaar. Er is geen loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen (een volksvertegenwoordiger kan dit aanvragen, onafhankelijk van het aantal jaren dienst). Het overlevingspensioen wordt toegekend aan alle overlevende partners, zonder minimumleeftijd. Het pensioen vanaf 55 jaar is dus van toepassing voor bijna al onze huidige volksvertegenwoordigers. Ze krijgen wel alleen de pensioenrechten die ze opgebouwd hebben vóór juni 2014. Dus wie aan zijn eerste mandaat toe is, heeft hier niet zoveel aan. Maar wie één of meerdere mandaten achter de rug heeft, heeft dan toch al een mooi bedrag opgebouwd.

Volksvertegenwoordigers die één parlementair mandaat achter de rug hebben (in een van de Belgische parlementen), hebben vandaag al 1.569 euro per maand aan pensioen opgebouwd (ongeveer twee derde van onze volksvertegenwoordigers heeft één of meerdere parlementaire mandaten achter de rug). Volksvertegenwoordigers die twee mandaten achter de rug hebben, hebben vandaag al 3.138 euro per maand aan pensioenrechten opgebouwd. Met drie mandaten hebben ze 4.707 euro per maand aan pensioenrechten opgebouwd, met vier mandaten 5.379 euro per maand. Deze pensioenrechten zijn bovendien cumuleerbaar met rechten die volksvertegenwoordigers opbouwen als burgemeester of schepenen in een gemeente, als advocaat, arts, werknemer in de privé... Door die cumulatie komen veel volksvertegenwoordigers in de feiten aan het maximumpensioen als ambtenaar van 6.283 euro per maand.

Dit staat in schril contrast met het gemiddeld pensioen van een werknemer, dat rond de 1.050 euro per maand ligt .

“Als je dat verschil ziet, begrijp je beter hoe het komt dat die parlementairen er geen moeite mee hebben om wetten goed te keuren die de hele bevolking verplichten langer te werken voor een lagere uitkering. Dat maakt die hele hervorming alleen nog veel minder aanvaardbaar. Tenzij we het beroep van volksvertegenwoordiger natuurlijk gaan bekijken als een van die zware beroepen, waarvoor er dringend een uitzondering moet gemaakt worden", werpt Kim De Witte op.

U vindt het volledige onderzoek hier.

Kim De Witte heeft ook berekend vanaf wanneer drie van de hoofdrolspelers uit de saga van de hervorming eindeloopbaan zelf op pensioen mogen en met welk bedrag ze dan mogen vertrekken. Deze voorbeelden spreken boekdelen:

Charles Michel, eerste minister (MR), is verkozen in de Kamer sinds 1999. Zijn wettelijk pensioen voor de jaren vóór 2014 is gelijk aan: 7.172 euro x (180 maanden + 30 maanden opzeg) / 240 maanden x 75% = 4.707 euro per maand. In 2030 zal hij 55 jaar zijn (geboren in 1975). Als hij ervoor kiest om op dat ogenblik met pensioen te gaan, dan zal hij het bedrag van 4.707 euro per maand kunnen opvragen.

Voor de jaren tussen 2014 en 2030 zal hij 2.615 euro aan pensioen opbouwen (7.172 euro x (180 maanden + 30 maanden opzeg)/ 432 maanden x 75%) (ook als minister bouwt hij verder een wettelijk pensioen op als parlementair). Dit deel van het pensioen zal opvraagbaar zijn vanaf 62 jaar. In totaal zal Charles Michel, als hij stopt op 55 jaar, een pensioen hebben opgebouwd van 7.322 euro per maand. Het pensioen van Charles Michel als parlementair is bovendien cumuleerbaar met andere pensioenen, zoals het pensioen als burgemeester van Waver (tot aan de maximumgrens, die vandaag ligt op 6.283 euro pensioen per maand).

Bart De Wever, schaduwpremier (N-VA), is verkozen in het Vlaams parlement in 2004. Sindsdien is hij ononderbroken parlementair. Zijn wettelijk pensioen voor de jaren vóór 2014 is gelijk aan: 7.172 euro x (120 maanden + 20 maanden opzeg) / 240 maanden x 75% = 3.138 euro per maand. In 2025 zal hij 55 jaar zijn (geboren in 1970). Als hij ervoor kiest om op dat ogenblik met pensioen te gaan, dan zal hij het bedrag van 3.138 euro per maand kunnen opvragen.

Voor de jaren tussen 2014 en 2025 zal hij nog 1.918 euro aan pensioen opbouwen (7.172 euro x (132 maanden + 22 maanden opzeg) / 432 maanden x 75%). Dit deel van het pensioen zal opvraagbaar zijn vanaf 62 jaar. In totaal zal Bart De Wever op 55 jaar een pensioen hebben opgebouwd van 5.753 euro per maand. Het pensioen van De Wever als parlementair is bovendien cumuleerbaar met andere pensioenen, zoals het pensioen als burgemeester van Antwerpen (tot aan de maximumgrens, die vandaag ligt op 6.283 euro pensioen per maand).

Daniël Bacquelaine, de huidige minister van Pensioenen (MR), is lid van de Kamer sinds 1994. Hij heeft dus al een volledige pensioenloopbaan opgebouwd (20 jaar tussen 1994 en 2014). Indien hij vandaag stopt, dan zal zijn pensioen als parlementair gelijk zijn aan 7.172 euro x 20/20 x 75% = 5.379 euro per maand. Dit bedrag is vandaag onmiddellijk opvraagbaar. Daar moeten de andere wettelijke pensioenrechten die Daniël Bacquelaine heeft opgebouwd – als burgemeester van Chaudfontaine, als docent aan de universiteit, als arts… – nog bijgeteld worden, tot aan de maximumgrens (die vandaag ligt op 6.283 euro per maand).

Voor de PVDA versterkt het speciale pensioenregime voor parlementairen het argument dat de beslissing om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar onrechtvaardig, onlogisch en volkomen onnodig is. Kim De Witte : "Deze maatregel is onrechtvaardig omdat de levensverwachting in goede gezondheid in België vandaag onder de 65 jaar ligt. De maatregel is ook onlogisch: waarom langer werken terwijl zoveel jongeren werkloos zijn? Deze maatregel is ten slotte onnodig want onze pensioenen zijn perfect betaalbaar. Volgens de verwachtingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing, zullen we in 2060 een even groot percentage van de nationale rijkdom (het bbp) voor onze pensioenen uitgeven als landen als Oostenrijk en Frankrijk,  vandaag al doen. Indien wij daarvoor kiezen, is dat dus perfect haalbaar." 

Commentaar toevoegen

Reacties

waarom gaan wij het voorbeeld van madrid niet toepassen op onze burgemeesters en parlementairen,namelijk in spanje zijn de lonen van burgemeesters verlaagd naar 2200 euro netto,mijn voorstel is om al die parasieten,de helft van hun loon te laten inleveren,zijn zij niet content gooit ze eruit ontsla ze ze zeggen toch altijd dat zij het voor de burger doen wel op die manier zullen de idealisten gekend zijn en zijn de heren niet content,vervang ze door andere nationaliteiten,en die zullen het wel doen voor 1/4 van hun loon,trouwens slechter als nu gaan wij niet zijn,integendeel !!!!!!!!!!! een gewezen antwerpse haven chauffeur
Wij gewonen mensen laten gewoon de dikke nekken hen zakken vullen. De werknemer worden volledig uitgeperst. De dikke nekken beslissen wat wij moeten, ik vind dat de werknemer ook samen mag beslissen hoe lang de dikke nekken moeten werken, wij betalen ook belastingen en een stuk meer dan een politieker.
Oprotte met deze hele rechtse regering, zakkenvullers, regering voor het grote kapitaal is nergens goed voor ;hierbij steun ik volledig het partij beleid van Pvda ,op naar een socialer samenleving en rechtvaardigheid.
Waarom niet op straat komen en eisen dat deze (niet wetend wat handenarbeid is) personen levend in hun ivoren toren gelijk gesteld worden als iedereen tot zelfs het land blokkeren tot dat deze wet voor iedereen gelijkgesteld wordt!
Beste Een echte schande en maar zeggen dat de mensen langer moeten werken . Ik werk al van mijn 14 jaar ik wordt dit jaar 53 jaar hoe lang zal ik dan moeten werken aub Vriendelijke groeten Johan
Pensioen is voor mensen die de maatschappij ten dienste heeft gestaan en daarvoor maandelijks zijn bijdrage heeft geleverd. Parlemetsleden en ministers hebben de maatschappij enkel geld gekost en de bevolking den duvel aangedaan. Als zij met pensioengaan hebben ze recht op het minimum dat mag uitgegeven worden aan pensioen. Ze hebben nl meer inkomsten gehad dan de zelfdtandigen en er word aangenomen dat ze van hun vergaarde rijkdom nog lang rijkelijk kunnen leven.
Iedereen gelijk voor de wet - dus 67 jaar ! Of gaan ze dit nog een zwaar beroep noemen - dan moet je zeker kijken naar villa politica en dan zie je hoe hard deze mensen moeten werken !!!!
En dat is nog niet alles hé misschien kunnen er dan nog een paar gaan zetelen bij het Europees parlement bij de rest van die zakkenvullers en daar beetje met ons kloten en centen spelen ,er zijn geen woorden voor ,ronduit schandalig wat hier allemaal gebeurt
met dit onderzoek is het meer als duidelijk!!! De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer! Voel mij letterlijk genaaid door deze regering. ben zelf van november werkeloos na 25 jaar gewerkt te hebben bij dit laatste bedrijf ( totale loopbaan 37 jaar ) . Ik zou deze ministers alle comfort vb chauffeurs, schoonmaakster enz wegnemen . Hun maandloon zou hetzelfde als een werkloze moeten zijn....eens zien of ze dan nog kunnen lachen! Ik ben bang dat het nog erger gaat worden !
We weten al lang dat dit zo is. Wat niet te begrijpen is, is dat dit alles zo maar kan. In welke democratie leven wij eigenlijk? We zijn verplicht om te gaan stemmen en achteraf doet de regering maar wat ze wil. Ze werken eerder tegen dan voor de bevolking. Door alleen besparingen uit te voeren, houdt men de economische flow in een wurggreep. Zo wordt er nergens in geïnvesteerd met alle gevolgen van dien. Hiervoor hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben, want al die statistieken en deze manier van werken is totaal achterhaald. Verder wordt er weinig gedaan aan vernieuwende energie. De grootmachten die ons hiervan voorzien (ook telecommunicatie) zijn alleen uit op maximum winsten. En wij zijn nog duurder dan onze buurlanden, en dat kan zomaar allemaal. Voor de rest moeten we gewoon zwijgen en doen wat Europa zegt.. Spreek dan maar eens over gelijkheid.. Wij hebben een ander beleid nodig en niet meer het oude dinosaurische gedachtengoed. Dit geldt ook voor de EU. Met een beleid van hebzucht van de kapitaalkrachtigen houdt men de stroom gewoon klem. Het is tijd voor een nieuwe, frisse en eerlijkere aanpak waarin iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheid en talent bijdraagt. En al die privileges van ministers en EU-ministers en andere notabele beroepen mogen allemaal gronding herzien worden. Ministers of beleidsmedewerkers die aandelen of in de raad van bestuur van multinationals en andere grote bedrijven zetelen is pure belangenvermenging en kan gewoonweg niet. Geen middeleeuwse toestanden meer.
Dit zou misschien tegen gegaan kunnen worden door petitie's , forum's en dergelijke. Als er maar genoeg bekendheid over ontstaat . Het lijkt me wel een nieuws item.
Als de gewone mens op pensioen moet graag 65-66-67 dan zij ook, verwacht niet,van een ander wat je zelf niet kan, motto voor samenleving
Groote schande Moeten wij voor zulke paljassen stemmen
Totaal onaanvaardbaar zowel qua pensioenleeftijd als qua loon! Zij moeten zelf voorbeeldig zijn en werken tot 67 jaar!
Beste PVDA, Wat jullie hier schrijven is slechts het topje van de pensioen-ijsberg. Ten eerste : is het vermelde bedrag voor of na belasting of zelfs belastingvrij? Ten tweede: wat met de andere mega-pensioen genieters zoals de EU/NATO/..... ambtenaren die reeds geen inkomstenbelasting betalen op hun riante salarissen? Ten derde : wat met de giga-bonusssen van banksters , CEOs van brouwerijen pillenfabrieken en anderen Ten vierde : Kim de Witte heeft nog heel wat onderzoekswerk voor de boeg . Het profitariaat zit niet alleen in Griekenland!
Laat daar maar eens de mensen voor op straat komen. Het gaat niet alleen over de pensioenleeftijd en premies, maar ook nog eens de vele voordelen wat die piepo's krijgen.
Waar halen de heren het lef om de werkende mensen zo int zak te zetten maar voor hun eigen zulke royale en niet in verhouding met de actuele pensioenen staande regeling uit te werken.Iedereen moet besparen behalve degenen die verantwoordelijk zijn voor de crisis. Van zelf besparen hebben de heren blijkbaar nog nooit gehoord. Het is heel gemakkelijk om anderen besparingen op te leggen zodanig dat je eigen luxe leventje niet in het gedrang komt,doe zo verder en je stort ons landje in dezelfde afgrond als Griekenland. BEGIN BIJ JEZELF.
Een bende gangsters zijn het ik hoop de mensen die dit lezen dat ze wakker worden ! Ik denk dat het tijd wordt dat wij eriets aan doen hé zeg!
Dit is geen nieuws meer,maar wat doen jullie eraan? palaveren,en hoe lang tot onze pot leeg is als die al niet leeg is?!
Het is pure discriminatie topv de gewone werkmensen die langer moeten gaan werken voor een kleiner pensioen. Wij moeten bijdragen voor hun gigantisch pensioen!
Hoe ondankbaar zijn jullie niet? Dat jullie jullie hiervoor niet schamen dat snap ik niet. Wij verdienen evenveel als jullie om op 52 pensioen te krijgen, en jullie evenveel als ons om tot 67 te werken. Jullie rug kan onmogelijk kapot zijn van te werken. Ik zou mij schamen in jullie plaats! Uiteindelijk hebben jullie geen enkele meerwaarde dan ons, knoop dat goed tussen jullie oren.
- Langer werken, terwijl er zoveel jeugd zonder werk is en die ook vooruit willen in hun leven en ambitie's en nog idealen hebben. - Vrouwen zijn nog altijd de dupe als ze thuis zijn voor de opvoeding van de kinderen...die jaren tellen niet als aantal voor hun pensioen. Dus een vrouw die het huishouden runt en de kinderen opvoedt en nog daarna deeltijds gaat werken, wordt zwaar afgestrafd. - Geen pensioenrecht geven op bepaalde vormen van tijdskrediet of van loopbaanonderbreking...in dit geval ook meestal de vrouwen weer de dupe, die thuis blijven voor de kinderen. Een wet invoeren, die vanaf 2 à 3 kinderen verplicht van een van de twee ouders halftijds thuis te blijven en voor de opvoeding te zorgen..dit met pensioenrecht en vergoeding. Dan zouden er ook terug meer gelukkige kinderen rondlopen. - Wanneer is iets een zwaar beroep ?...Wij zijn "de soldaten in het veld"en voeren wel degelijk zelf het werk uit...een volksvertegenwoordiger delligeert en kan er nog 5 andere diensten bijnemen???...welk is dan zijn zwaar beroep ? - Zelf sta ik voltijds op 63 jaar tussen +- 80 jongens en meisjes met de leeftijd van 12 tot 18 jaar , met 2 nachtdiensten per week en met slechts 2 opvoeders per dienst, vanaf 21u00...grote verantwoordelijkheid. Dit alles zal ik moeten volhouden tot 65, om een maximum uit mijn pensioen te halen, daar ik in een scheiding terecht ben gekomen en ook jaren thuis was voor het huishouden en de kinderen. - Jammer genoeg is het hier nog altijd een mannenwereld.
Peter, help ons !!!
Als deze cijfers kloppen , wordt het dan niet eens hoog tijd dat jullie dit artikel publiceren in een krant , liefst met een kop op de voorpagina . Er is toch nog een linkse krant in Belgie ? Of willen de zogezegde linkse salonsocialisten dit liever niet om zichzelf verder te kunnen bedienen .
Het kapitalisme heeft méér nadelen dan voordelen. Het maakt mensen erg zelfzuchtig, is niet gesteund op goede en ethische moraal. Het werkt destructief en vernietigd de planeet. In dergelijk klimaat kan de mens niet gedijen en zich op de snelste en beste wijze ontplooien. Het leeft van oorlogen ofwel schept arm en rijk om zichzelf nog enigszins te beschermen. Dit kan niet eeuwig blijven bestaan. Het brengt slechte mensen voort en zelfs bandieten. Wie zijn ogen opent en gezond verstand heeft moet in staat zijn om het in te zien !. Hélaas: men strooit zand in de ogen van zij doet het systeem noodgedwongen willens nillens opbouwen……
en nu eens aan al die roepers hier,wat doe je er aan ?verkiezingen laat me niet lachen,ze doen toch wat ze willen,en blaten zoals de schapen ..daar hebben ze geen schrik van ! wat mij wel opvalt is dat als deze pipo's ergens opduiken men in de rij gaat staan om ze de hand te kunnen drukken,och hij sprak mij aan wat ben ik toch belangrijk en die politieker lacht in zijn vuistje ..kassa kassa en dan gaat men eerst betalen en daarna wéér voor die onnozelaars stemmen,wij zijn goed bezig zolang men maar brood en spelen heeft .......doe jullie ogen aub eens open !