Zo “extreem” is het bestuursakkoord van Zelzate

Sommige partijen staan op hun achterste poten omdat in Zelzate PVDA en sp.a samen een bestuur gaan vormen. We zetten een aantal punten uit het bestuursakkoord op een rij en vragen ons af wie dit eigenlijk “extreem” vindt. 

• Er komt een sterk armoedebestrijdingsplan en door onze gemeente met twee schepenen minder te besturen kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro extra investeren in armoedebestrijding.

• We zetten in op energiebesparing en stimuleren hernieuwbare, lokale energieproductie. We geven daarbij als gemeente het goede voorbeeld en kopen enkel nog 100% groene energie aan. We investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

• We moedigen de Zelzaatse bevolking aan om te participeren in coöperatieve vennootschappen voor hernieuwbare energie. Daarnaast onderzoeken we de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf.

• We zorgen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid en nemen maatregelen tegen energiearmoede. Niemand wordt nog afgesloten van gas, water en elektriciteit.

• We worden een FairTrade-gemeente. Het gemeentebestuur consumeert, koopt of verkoopt enkel producten van eerlijke handel of duurzame, lokale landbouw.

• De gemeente controleert op prijs/kwaliteit van huurwoningen en geeft een woonkeuringslabel aan woningen die te huur staan, deze zijn online beschikbaar.

• We richten een kwaliteitskamer op. We voorzien een aanspreekpunt voor informatie, advies en begeleiding rond premies, woningaanpassingen, (ver)bouwen, energie, etc.

• Er wordt een grote jongerenenquête georganiseerd, waarin wordt gepolst naar de noden en verzuchtingen van Zelzaatse jongeren. Er wordt nagegaan in hoeverre er nood is aan een volwaardige fuifruimte, rekening houdend met de buurt en de bereikbaarheid. Een fuifruimte kan zich ook vertalen in een locatie, in open lucht, waar een fuiftent kan geplaatst worden.

• Burgers, verenigingen en gemeentepersoneel krijgen een gelijke behandeling op basis van duidelijke en objectieve regels. Het cliëntelisme wordt afgeschaft, we voorzien een vlotte en goede dienstverlening door onze diensten en beambten.

• Diversiteitspolitiek op basis van de rechten van de mens. We ondersteunen initiatieven die diversiteit op een positieve manier in de verf zetten. Speciale inspanningen om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond te betrekken via wijkfeesten, wijkraden, etc. Samenlevingsproblemen worden in dialoog opgelost, met respect voor elke inwoner. Bemiddelaars worden ingeschakeld bij complexere problemen.

• We leggen een openbaar register aan van alle inkomsten uit politieke mandaten. Extraatjes zoals iPads of een dienstwagen worden afgeschaft.

• Met de opbrengst van de taks-shift verlagen we de bijdragen voor zelfstandigen en KMO’s. Voor de gezinnen streven we naar een geleidelijke afschaffing van de milieubelasting.

• Actieve deelname aan het beleid via wijkraden met eigen budget voor uitgekozen wijkprojecten. Bewoners doen samen voorstellen voor de prioriteiten in hun wijk.

• Belangrijke plannen worden voorgelegd aan de bevolking. Ook beleidsplannen worden voorgesteld in de wijken.

• Er wordt een tussentijdse balans opgemaakt van het beleid en het schepencollege na drie jaar. Er volgt een grote evaluatie na zes jaar. Het college stelt haar realisaties en plannen voor aan de bevolking.

• Er worden educatieve projecten, in samenspraak met de scholen, opgezet om de leerlingen bewust te maken van dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis over dieren en empathie en respect voor alle levende wezens.

• We informeren over de gezondheidsvoordelen van vegetarische voeding en over de impact van vleesconsumptie op het klimaat.

Commentaar toevoegen

Reacties

Voor heel het land, laat die biv en de balastingen op auto's heel veel zakken want is een uitgezongen koei, is nergens zo extreem hoog als in België, en zeker niet als het groenere wagens gaat.
Ik hoop dat er ook iets met het verkeer wordt gedaan zoals voorbeeld één richting verkeer aan schoolen
Een mooi bestuursakkoord!!! In verband met bet
Een mooi bestuursakkoord!!!! In verband met betaalbaar wonen zie ik enkel iets over een huurlabel. Maar niets over het bij creëren van sociale woningen (bouwen en of omvormen van leegstand). Ik neem aan dat de toestand in Zelzate niet zo nijpend is als in Gent. Maar globaal gezien prima. PROFICIAT.
Veel succes en hopelijk kan het een voorbeeld zijn voor de rest van ons land
PVDA, proficiat in Zelzate en laat die blauwen en zwarten maar roepen, bewijs dat deze coalitie het echt meent met de inwoners en ze zullen een toontje lager zingen.
Een pracht van een bestuursakkoord maar tot mijn teleurstelling merk ik dat ook jullie één groep vergeten zijn; de alleenstaanden zonder personen ten laste die met een bescheiden loon in hun eentje een dak boven hun hoofd, verwarming en elektriciteit moeten zien te bekostigen. Terwijl de prijzen voor alles berekend zijn op een gezin van tweeverdieners. En die groep van alleenstaanden van zo goed als geen enkele korting of tegemoetkoming kan genieten :(
Inderdaad die orden nogal eens vergeten of beter nog krijgen extra belastingen te betalen omdat ze alleen zijn velen hebben daar ook niet omgevraagd om alleen het te moeten runnen
"armoedebestrijdingsplan" = essentieel voor een samenleving, is knap
In het bestuursakkoord Zelzate staat niks over de bevolking meer laten sporten. Maak het dan betaalbaarder! Bvb;: Om nu 1 uurtje te zwemmen betaal je in het Zelzaats zwembad €4,50!! Mocht het gemeentebestuur beslissen voor elke ZELZATENAAR minstens de helft van de ticketprijs bij te leggen, zou je niet alleen meer zwemmers hebben, maar op termijn ook meer inkomsten. ...en meer bewegende Zelzatenaren = minder zieken. WIN-WIN
Wat me bijzonder irriteert zijn de idiote opmerkingen van traditionele rechtse partijen die marxisme en communisme wegzetten als niet democratisch en daarmee de PVDA in de extremistische hoek duwen. Is er iets democratischer dan het volk de productiemiddelen te laten bezitten? Is er iets ondemocratischer dan productiemiddelen in de handen van enkelingen te laten? Hoeveel slachtoffers moet dit steeds minder gecontroleerde en gereguleerde kapitalisme nog maken voor de meerderheid het licht ziet? Ik vind dat de PVDA-politici te veel de underdog spelen. Verdedig die ideeën. Schaam je niet voor de termen "marxisme" of "communisme". Wat meer Gore Vidal in de praatshows op tv. We krijgen al genoeg propagandabagger over ons.
Vind het een mooi akkoord alleen de moei zucht van wat de mensen eten vind ik er over, nu ik zal dan ook nooit toelaten dat vegies mijn manier van eten of leven komen verstoren zelfs al stemmen jullie een wet dat vlees niet meer mag, en ik denk als je dit zou doen dat je best wel een brug te ver gaat
Proficiat met jullie beleidsprogramma. benieuwd hoe het in praktijk zal lopen en hoe het plaatselijk onthaald zal worden.