Foto J J / Flickr

Zware beroepen. “Ze pakken onze beste jaren af”

auteur: 

Webredactie

“Bruno werkt met de nacht, hij zal drie jaar langer moeten werken en minder pensioen trekken dan vandaag, dat is het soort maatregelen die de regering nu neemt voor de zware beroepen”, zo zegt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. In een promotiefilmpje voor zijn wetsontwerp probeert minister van Pensioenen Bacquelaine ons wijs te maken dat Bruno twee jaar minder lang zal moeten werken: hij zou kunnen stoppen op 61 jaar in plaats van op 63, na 30 jaar nachtarbeid. 

“Maar vroeger kon Bruno op brugpensioen vanaf 58 jaar, na 20 jaar nachtwerk”, antwoordt Kim De Witte. “Als bruggepensioneerde zou hij verder pensioenrechten opbouwen tot zijn 65ste. De regering heeft het brugpensioen nu zo goed als afgeschaft, door er een beschikbaarheid aan te verbinden. Men ging alles oplossen via de zware beroepen. In het nieuwe systeem dat de regering wil installeren zal Bruno drie jaar langer werken moeten werken (tot 61 in plaats van 58 jaar). Als hij vertrekt op 61, dan zal hij ook een kleiner pensioen krijgen in vergelijking met de periode waarbij hij bruggepensioneerd bleef tot zijn 65ste. De blijde mededeling van de minister dat Bruno er zowel financieel als in jaren van rust en vrijheid op vooruit zou gaan, is niet juist”. 

Door de hervorming van de regering-Michel zal niemand nog voor zijn 60ste kunnen stoppen met werken. “In de privé hadden verschillende sectoren nog een stelsel van brugpensioen vanaf 58 jaar (chemie, luchthaven, metaal, bouw). Daar zat een logica achter: de levensverwachting in goede gezondheid van werknemers zonder diploma in zware beroepen ligt rond de 55 jaar. Eén op twee werknemers in die beroepen sukkelen al serieus met hun gezondheid vanaf 55 jaar. Als je hen verplicht om tot 61, 62, 63 jaar door te werken, dan pak je eigenlijk hun beste jaren van rust en vrijheid aan het einde van hun leven af”, legt Kim De Witte uit.

“We zijn niet gelijk voor de dood. Een minister leeft gemiddeld 13 jaar langer dan een werknemer zonder diploma. De minister heeft bovendien 18 tot 25 jaar méér gezonde levensjaren. Dankzij het recht op vervroegd pensioen en brugpensioen kunnen mensen die minder lang leven en minder lang in goede gezondheid verkeren, ook nog genieten van enkele jaren rust en vrijheid aan het einde van hun leven. Dat recht bouwt deze regering af.” 

De regering ontmantelt ook het recht op vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep in de publieke sector: cipiers, leerkrachten, politieagenten, militairen, spoormannen en –vrouwen. De regering wil hun stelsel vervangen door een nieuwe regeling. Na 20 jaar in een zwaar beroep te hebben gewerkt, mag je één jaartje vroeger vertrekken en na 40 jaar zwaar beroep mag je twee jaartjes vroeger vertrekken (bij een coëfficiënt van 1,05). De mensen die een beroep uitoefenen dat niet erkend wordt als zwaar, moeten tot hun 63ste doordoen op voorwaarde dat ze aan 42 loopbaanjaren geraken. We weten echter dat de meerderheid van de vrouwen niet aan die 42 jaren geraakt. Zij zullen dus moeten verder doorwerken tot 64, 65, 66 of 67 jaar.

De minister bevestigde tijdens zijn persconferentie dat “niemand pensioen zal verliezen”. De PVDA toonde hierboven al aan dat dat niet het geval is voor Bruno. De hervorming van de zware beroepen, samen met de afbouw van het brugpensioen en de optrekking van de pensioenleeftijd is een hele grote besparingsoperatie. Alleen al de afschaffing van de preferentiële tantièmes voor de zware beroepen in de publieke sector levert tegen 2060 een gecumuleerde besparing op van 15,6 miljard euro. Dat is vijf keer het budget dat de regering nu uittrekt voor de zware beroepen van de private en publieke sector tezamen!

Achter de hervorming van de zware beroepen zit nog een andere hervorming: het pensioen met punten. Dit nieuwe systeem verlengt automatisch de loopbaan en vermindert automatisch het pensioenbedrag bij een verdere stijging van de levensverwachting of een probleem met overheidsfinanciën. Zij zal gelden voor alle werkende mensen van het land. De manier waarop de regering de hervorming van de zware beroepen wil opleggen, past in dat plan. Alles wordt nu al uitgedrukt in “punten” en “coëfficiënten”. “Wij willen geen variabelen zijn in een wiskundige formule die de begroting op orde moet houden”, zegt Kim De Witte.

De pensioenspecialist besluit: “Overal op het werk neemt de druk toe. Het is telkens meer doen met minder mensen. Voor de meerderheid van de beroepen is werken tot 67 niet haalbaar. Wij verdedigen een systeem van 65-60-55. Recht op pensioen vanaf 65 jaar voor iedereen, recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar na een loopbaan van 35 jaar en landingsbanen vanaf 55 jaar, zodat mensen langer kunnen werken. In zo’n situatie kunnen we discussiëren over de hele zware beroepen, waarvoor een recht op brugpensioen vanaf 58 jaar moet blijven bestaan, zowel in de private als de publieke sector. Dat is wel betaalbaar, als we de welvaart wat eerlijker verdelen.”

Commentaar toevoegen

Reacties

dus 6 jaar ondergrond nachtpost in de kolenmijn en 31 jaar in de bouw moet dit jaar 55 jaar worden sukkelt met de knieen en heup en nu werken tot 60 of zo dan zal ik me ernatoe moeten sleepen
De regering laat een rookgordijn los om verdeeldheid te veroorzaken onder de arbeiders zodat de' vakbonden niet kunnen mobilisatie vormen om actie te voeren zoals een gevreesde nationale staking ofzo. Een pensioenleeftijd mag nooit opgetrokken worden boven 65 jarige leeftijd in een zogenaamde beschaafde maatschappij.
Volledig eens met het door Kim De Witte aangehaalde formuleringen. Zit zelf in hetzelfde schuitje. Ben van de school gekomen op 18 jarige leeftijd. In November '78 begonnen bij Regie der Posterijen (althans Bpost geworden) destijds nog overheidsinstelling nu geprivatiseerd. Was destijds ook al een voorstel van toenmalig minister Herman De Croo (liberaal) om de post te privatiseren. Ondertussen word ik dit jaar 58 jaar met bijna 40 werkende dienstjaren op de teller wat in het verleden ook in aanmerking kwam om op pensioen te kunnen gaan. Altijd al vroeg opgestaan en als postman-uitreiker al die jaren de winter en de zomer getrotseerd. Ik stel nu de vraag waar volgens de regering Michel (tevens liberaal maar dan van Waalse zijde en likt van hetzelfde potje als de Nederlandstalige party) mijn eindmeet gaat liggen.Ik had noch thans van de laatste jaartjes ??? nog wat willen genieten! En dan hoor je het verhaal dat de staatskas zou leeg zijn om de pensioenen uit te betalen niet tegenstaande er toch zou geld zijn voor ik weet niet juist nieuwe F16 vliegtuigen dat ondertussen na onderzoek niet zou nodig geweest zijn.Hiermee zouden ze al vele mensen blij kunnen mee maken. Met deze heb ik gezegd.Daniël
Beste Kim; U schrijft: "“Maar vroeger kon Bruno op brugpensioen vanaf 58 jaar, na 20 jaar nachtwerk”. De kloof is zelfs nog groter! Tot eind 2014 kon die man na 20 jaar nachtarbeid en een loopbaan van ten minste 33 jaar op zijn 56 jaar met brugpensioen/SWT! Er worden dus veel meer jaren afgepakt. De grote schande is, dat de regering dit invoert met retro-activiteit,want vele van deze mensen met nachtarbeid hebben al het grootste deel van de rit afgelegd en zien dat het brugpensioen/SWT nu net voor hun neus met vele jaren wordt weggetrokken. Dit is juist hetzelfde wanneer iemand spaargeld voor 10 jaar zou vastzetten omdat hij dan bijv. een intrest krijgt van 5%, maar dat de bank na 9 jaar zegt: "Die 5% dat was maar voor te lachten, dat wordt 1%!" In de petrochemie zijn veel werknemers in een volcontinu stelsel (met nachtarbeid) werkzaam. Sinds de installering van onze nieuwe regering zien zij stelselmatig hun pensioenleeftijd omhoog gaan. Ook de werkgever is er niet echt mee gebaat, want door aantasting van hun immuunsysteem, de lasten met de spijsvertering, de lasten in de gewrichten, de gevolgen van slapeloosheid enz. zien we de medische gevolgen toenemen met het verhoging van de leeftijd. Op de werkvloer is dit thema zeer actueel. Dat de regering maar beseft dat zij daar op zullen afgerekend worden! Groeten, Dirk
Pensioenspecialist Kim De Witte heeft over de hele lijn volledig gelijk. Deze regering wil gewoon zwaar besparen op de pensioenuitgaven door ons langer te laten werken terwijl ze zelf nog niet eens langer gaan werken in hun lichte job. Als we door langer te werken ook nog eens sneller ziek worden of doodgaan kunnen ze nog eens dubbel besparen. REGERINGSLEDEN SCHAAM U!
Bende zakkenvullers zijn het. Zij leveren niks in en gaan heel vervroegd op pensioen. En geen pensioentje van 1000€ maar drievoudig
misschien moeten de ministers en parlementairen eens hun eigen toekomstig pensioen kenbaar maken ?
Een echte schande. Weer een beslissing genomen door mensen die waarschijnlijk nooit zwaar werk uitgevoerd hebben.