Pensioenen

Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) gaf werkgevers en vakbonden de opdracht om tegen 19 juli tot een akkoord te komen over de criteria voor zware beroepen. De standpunten van beide partijen liggen ver uiteen. De onderhandelingen sprongen zonet af zonder akkoord. PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte geeft tekst en uitleg.

De wettelijke pensioenen in België zijn laag. Een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en precies even veel verdiend heeft in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland, heeft in België het laagste pensioen. De pensioenkloof bedraagt 14 tot 48 procent blijkt uit een nieuw onderzoek van de studiedienst van de PVDA.

- Raoul Hedebouw (PVDA-volksvertegenwoordiger): "Iedereen in België zal langer moeten werken. Blijkbaar moet één categorie van de bevolking echter niet langer werken.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) laat weten dat hij zelf gaat werken aan een voorstel om de pensioenleeftijd voor parlementsleden te verhogen. Volgens Bracke is het huidige pensioenstelsel voor Kamerleden “niet langer houdbaar”. Hij reageert daarmee op de onthulling van de PVDA dat de meeste parlementsleden nog steeds op 55 met pensioen kunnen gaan en waarop duizenden boze reacties kwamen.

“Diegenen die beslisten dat alle anderen langer moeten werken, kunnen zelf nog steeds op 55 met pensioen gaan. Er moet een eind komen aan die vorm van zelfbediening”, verklaarde Peter Mertens in Terzake.

"We spreken hier over twee maten en twee gewichten. De regering had vorig jaar beloofd om de pensioenregeling voor parlementairen 'aan te scherpen'. Daar is niets van in huis gekomen. Integendeel. Parlementairen kunnen nog steeds op pensioen op 55 jaar, of op vervroegd pensioen op 52 jaar. Zonder enige loopbaanvoorwaarden. Diezelfde parlementairen stemmen wel een wet die alle anderen verplicht tot 67 jaar te werken. Dat is niet alles. Ministers zoals Kris Peeters, Jan Jambon en Daniel Bacquelaine zullen een maandelijks netto-pensioen trekken van 4.250 euro. En diezelfde ministers beslisten zonet dat een postbode voortaan met een netto-pensioentje van 1.215 euro zal moeten rondkomen. Dat zijn twee maten en twee gewichten. Voor ons is het duidelijk: als langer werken niet doenbaar is voor parlementairen, dan is het ook niet doenbaar voor de werknemers in ons land", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De regering-Michel wil het wettelijk pensioen van de ambtenaren “harmoniseren” met de privésector. Volgens PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte zullen ambtenaren “langer moeten werken om op het einde van de rit tot 300 euro pensioen minder te krijgen.”

De regering hervormt de ambtenarenpensioenen. In wezen worden ze afgebouwd tot op het niveau van het pensioen voor werknemers. Maar die pensioenen zijn veel te laag. De pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 40 procent. In plaats van daar iets aan te doen, verlaagt de regering de ambtenarenpensioenen. Andere keuzes zijn mogelijk en nodig.

De auteur schrok toen hij de reactie van de N-VA hoorde op de beslissing van de vakbonden om de pensioenhervorming aan te klagen bij het Grondwettelijk Hof. Wat de N-VA beweert is "te gek voor woorden".

“Werken tot je 77ste”. Minister van Pensioenen Bacquelaine toonde trots deze krantenkop in de Kamercommissie Sociale Zaken. Is de regering nu helemaal het noorden kwijt? Gaat ze haar antisociale agenda nog wat uitdiepen?

Pagina's