Genk: actie aan de VDAB “Tien werkzoekenden die vechten om één job”

De PVDA+ hield vandaag actie aan de VDAB in Genk. Een stoelendans, met tien deelnemers en één stoel. De deelnemers staan symbool voor het aantal werkzoekenden in Limburg. De stoel staat symbool voor het aantal bestaande jobs.

Wanneer Ford sluit, telt Limburg 40.000 werkzoekenden. Daar tegenover staan 4.400 beschikbare jobs. Dat zijn tien werkzoekenden per bestaande job. Eén op vijf jongeren zit zonder werk. In de mijngemeenten zelfs één op vier.

“Het recht op werk, zoals artikel 23 van onze Grondwet voorschrijft, wordt duidelijk niet gerespecteerd”, aldus Kim De Witte, onderzoeker in sociaal recht en lijsttrekker van PVDA+ voor de Kamer in Limburg. “In plaats van jacht te maken op de werkloosheid, jaagt het beleid op de werklozen: afbouw van de uitkeringen in de tijd en afschaffing van de inschakelingsvergoeding voor jongeren.”

Hoe hard alle deelnemers aan de stoelendans hun best ook doen, hoe snel de muziek ook draait, uiteindelijk zal er slechts één iemand plaats nemen op de stoel. De degressiviteit van de werkloosheid creëert geen werkgelegenheid. Andere maatregelen zijn vereist.

Eén maatregel is opleiding van werkzoekenden. Dat versterkt een werkzoekende zijn cv. Opleidingen gebeuren via de VDAB. Maar de middelen die de VDAB daarvoor krijgt zijn beperkt. Slecht 4% van het totale budget voor arbeidsmarktbeleid (activering + uitkeringen) gaat naar opleidingen voor werkzoekenden. Dat is bijzonder weinig.

“De impact daarvan zien we ook op het terrein”, aldus Gaby Colebunders, ex-Ford arbeider en lijsttrekker van PVDA+ voor het Vlaams Parlement. “Ik krijg veel klachten van ex-werknemers van Ford en toeleveringsbedrijven aan wie een opleiding wordt geweigerd. Daarnaast ook klachten van mensen die nu nog werken bij Ford en toelevering. Een aantal daarvan wil ook al een opleiding volgen, aangezien het vast staat dat ze hun job kwijt zijn eind december. Maar zij worden geweigerd ‘omdat ze nog niet volledig werkloos zijn’. Gezien de vele dagen van economische werkloosheid (12 weken aan één stuk vanaf september 2014), is dat toch wel absurd.”

De degressiviteit van de werkloosheid in de tijd wordt bevroren van zodra men een opleiding volgt. Eind 2014 komen er 8.000 werkzoekenden van Ford en toelevering bij. “Ik hoop dat al wie zich wil herscholen onmiddellijk een opleiding kan volgen en dat de VDAB niet selecteert op basis van de duur van werkloosheid. Dat is misschien een besparing op korte termijn, omdat de werkzoekenden in opleiding dan een lagere uitkering krijgen. Maar het is een meerkost op langere termijn en alles behalve een voorbeeld van sociaal beleid”, zo stelt Colebunders.

Naast meer middelen voor opleidingen pleit de PVDA+ voor investeringen in stabiele jobs, met correcte lonen. Dat kan bijvoorbeeld via de oprichting van een provinciaal bouwbedrijf, dat instaat voor de bouw van 30.000 betaalbare en energiezuinige woningen. Samen met lokale bouwbedrijven en zonder sociale dumping uit Oost-Europa. Dertigduizend woningen zijn goed voor vijftienduizend jobs gedurende minstens vijf jaar. Een provinciaal bouwbedrijf kan ook werk maken van de isolatie van bestaande woningen, eventueel via een derdebetalerssysteem, waarbij de overheid investeert en de kosten recupereert via de daling van de energiefactuur.

“De vraag naar betaalbare en energiezuinige woningen is zeer groot. We hebben de ruimte in Limburg, we hebben de arbeidskracht, we hebben de know-how en we hebben de middelen als we de grootste vermogens activeren”, aldus Gaby Colebunders. “Het enige wat ontbreekt is de politieke wil om ervoor te gaan.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Er is nood aan actie tegen de VDAB in het algemeen. Het aantal klachten per jaar voor geweigerd te zijn een opleiding te volgen blijven schommelen rond 25%. Dat terwijl de VDAB haar bestaansrecht rechtvaardigd voor haar opleidingen. Nietes. De VDAB houdt er een bedrijfscultuur op na waarbij zij rendement verward met ten dienste staan van de werkzoekenden. Neen, zij staat ten dienst van de arbeidsmarkt en de privésector en deze situatie is nog meer onhoudbaar geworden sedert haar partnerschap met Federgon (Private en Publieke Samenwerking). Dit moet nu ophouden. Men moet opnieuw programma's invoeren waarbij aan het welzijn van uitkeringsgerechtigde werkzoekenden wordt gedacht: dagritme en vooruitzicht op stagewerk - een écht plan tot werk op iveau van werkzoekenden in plaats van verborgen controleformules via tenders zoals SBS en Alexander Calder om werkzoekenden in jobs te duwen onder het niveau van hun capaciteiten.