Nieuws archief

Negen maanden na de Duitse metaalarbeiders beginnen ook die van Oostenrijk een strijd voor meer loon. Ze eisen 5 procent en verzetten zich tegen een nieuwe wet, waardoor hun werkgevers hen tot 12 uur per dag en 60 uur per week kunnen laten werken, zonder overuren te betalen.

De mensen die bij de post werken zijn fier op hun beroep. Maar vandaag zijn ze woedend. De groeiende werkdruk wordt onhoudbaar, en de lonen stijgen niet mee. De PVDA vindt dat we uit de winstlogica moeten stappen die ons wordt opgelegd door de beurs. Het wordt tijd voor een post die ten dienste staat van de mensen, en niet van de winst.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ondervroeg Charles Michel in de Kamer over het VN-migratiepact. Op 27 september verklaarde de eerste minister aan de VN: “mijn land zal in december in Marrakech het migratiepact tekenen. Deze tekst is een enorm vooruitgang. Extremisten en mensensmokkelaars zijn twee handen op een buik. Zij misbruiken én voeden de migratieproblematiek.”

Op 14 november keurde de Kamer de oprichting van een "Nationale Raad voor Productiviteit” goed, een nieuw instrument om haar asociaal beleid verder te zetten. De PVDA diende een amendement in voor de oprichting van een “Nationale raad voor burn-out”. Eerst de gezondheid, niet de winst.

In de Kamer werd er opnieuw een wetsontwerp goedgekeurd door de meerderheid dat ernstige gevolgen heeft voor de privacy van alle Belgen. Jan Jambon wil digitale vingerafdrukken toevoegen aan de identiteitskaart. Een zinloze maatregel die onze privacy aanvalt.

De PVDA verzet zich tegen de plannen van de regering om de mogelijkheid tot eindeloopbaantijdkrediet op 55 jaar af te schaffen. De partij steunt de oproep van de vakbonden om op 14 december actie te voeren.

De Oost-Vlaamse gemeente Zelzate krijgt een primeur. De PVDA stapt er voor het eerst in een gemeentebestuur. Hier lees je er alles over. 

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, organiseert het platform Mirabal in Brussel een nationale feministische manifestatie. Daarmee vraagt het een sterkere inzet van het beleid in de strijd tegen dit geweld. De PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne roepen op om massaal aanwezig te zijn.

De vakbondsbesturen hebben in de loop van vandaag de voorstellen van de directie van bpost besproken. “We kregen een unaniem negatief advies”, zo vat het ACV de discussies samen. De ACOD van zijn kant beoordeelt de voorstellen als “onvoldoende” en vraagt “zo snel mogelijk een bijeenkomst van het gemeenschappelijk front”. Een overzicht van de vijf redenen waarom de postmannen en –vrouwen het plan van de directie verwerpen.

Jos D’Haese, woordvoerder van PVDA Antwerpen, gaf in “ons recht”, ledenblad van LBC-NVK, zijn visie op de vakbonden.

Pagina's

Welkom op onze archief website. Klik hier om naar onze nieuwe website te gaan.