2 miljard nieuwe cadeaus voor grote ondernemingen, 17 miljard inleveringen voor gewone burgers... Tijd voor sociaal verzet

(Foto Solidair, Dieter Boone)

N-VA, CD&V, Open Vld en MR onderhandelen over de vorming van een nieuwe federale regering. Op tafel ligt een voorstel om de socialezekerheidsbijdragen, die de werkgevers betalen op de brutolonen van hun werknemers, te verlagen van 33% naar 25%. “Men zegt dat de rechtse regering een huzarenklus wil klaren: en besparen en lasten verlagen. The name of the game is nochtans simpel: graaien bij de ene, sinterklaas spelen bij de andere, en ons ondertussen wijsmaken dat echt iedereen moet inleveren”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

“2 miljard euro nieuwe cadeaus voor de grote ondernemingen en multinationals  en tegelijkertijd aankondigingen dat er 17 miljard bespaard moet worden. Dat zijn de keuzes die de komende rechtse besparingsregering maakt. Deze rechtse regering schuift de rekening door naar de gezinnen en de sociaal verzekerden, dat is de realiteit”, stelt Peter Mertens.

“Dit cadeau komt bovenop de 11 miljard aan cadeaus die de grote patroons sowieso jaarlijks opstrijken. Nochtans heeft tot op heden geen enkele studie aangetoond dat al die onvoorwaardelijke, lineaire verminderingen van de sociale bijdragen ook maar één job hebben opgeleverd”, aldus nog de PVDA-voorzitter.

Als er minder inkomsten zijn voor de sociale zekerheid vormt dat een zware bedreiging voor de sociale uitkeringen en vergoedingen. De sociale zekerheid financiert het vakantiegeld van de arbeiders, het loon bij ziekte en ongeval, de ziektekosten, het kindergeld, de werkloosheidsvergoedingen.

Peter Mertens: “Snoeien in de socialezekerheidsbijdragen is een directe aanslag op de werkende bevolking. Net zij die de welvaart creëren, zien hun aandeel in die welvaart verder dalen. Niet voor niets blijkt uit een recente studie van Henderson Global Invstors, gepubliceerd in Le Soir, dat in Europa de dividenduitkeringen het voorbije jaar met 18,2% zijn gestegen. Cadeaus aan de grote ondernemingen en multinationals creëren geen jobs, maar stillen alleen de winsthonger van de miljonairs. En de loonstop die de werkende bevolking wordt opgelegd, verergert de crisis in Europa alleen maar, zoals de meest recente gegevens aantonen.”

Deze federale besparingen komen bovenop de besparingen van de Vlaamse (1,9 miljard) en de Waalse regering (1,2 miljard). Onder meer 200 miljoen minder subsidies voor de culturele, sport en jeugdverenigingen in Vlaanderen, 300 miljoen besparingen in het Franstalig onderwijs…

Peter Mertens: “Deze regering kiest kant: de kant van multinationals, van grote banken en van de nucleaire lobby. Wij zijn er van overtuigd dat er aan de andere kant, bij de brede werkende bevolking, geen draagvlak bestaat voor deze politiek. De PVDA zet al haar krachten in om te helpen een verzetsbeweging uit te bouwen van onderuit, om een sociaal en fiscaal alternatief naar voor te schuiven.”

Persdienst PVDA