Delhaize: Coördinatiecentrum stapelt 521 miljoen notionele interest op in zes jaar tijd

Delhaize kondigde recent een herstructureringsplan aan dat bijna 2500 werknemers en hun gezinnen zal treffen. Nochtans is de groep Delhaize blijven winst maken en heeft ze sterk kunnen genieten van Belgische fiscale kortingen. Uit een tabel opgesteld door Marco Van Hees, specialist fiscaliteit van de PVDA en federaal gekozene, blijkt dat het coördinatiecentrum (de financiële  tak, de 'interne bank' als het ware) van de groep Delhaize in meer dan zes jaar tijd, van 2007 tot 2012, van meer dan 521 miljoen euro fiscale kortingen heeft kunnen genieten, via de notionele interestaftrek. 

Goed om er even aan te herinneren dat Delhaize België gevoelige winsten blijft maken- nog meer dan 190 miljoen euro voor Delhaize België in 2013. In 2013 had de onderneming meer dan 5 miljard inkomsten, wat een verhoging van 3 % betekende ten opzichte van 2012.

Bovendien kan de groep Delhaize genieten van Belgische fiscale cadeaus en staat ze regelmatig in de top 1000 van ondernemingen die genieten van de grootste fiscale kortingen. Bekijken we maar de laatste cijfers van 2012, daaruit blijkt dat de groep Delhaize kon genieten van een fiscale korting van bijna 140 miljoen euro, om zo tot een belastingsniveau te komen van … 0,15 %.

Marco Van Hees, specialist fiscaliteit van de PVDA en federaal gekozene berekende ook de fiscale korting die werd toegekend aan Delhaize Coordination Center. Het ziet er naar uit dat het coördinatiecentrum van Delhaize heeft kunnen genieten van een belastingsniveau van amper 3,05% sinds 2004. Zo leverde de notionele interest in zes jaar tijd 521.775.532 euro op. Maar volgens de directie van de groep zou het probleem de 'loonkost' zijn… 

'Een reden te meer', zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, ‘om de onmiddellijke terugbetaling van de fiscale kortingen te vragen als Delhaize zou volharden in deze herstructurering. In het algemeen eisen wij een echte beschermingspolitiek voor de tewerkstelling. Men moet paal en perk stellen aan de politiek van de fiscale cadeaus die de gemeenschap zeer veel geld kosten, geen enkele job scheppen en die bovenal dienen om de winsten van de grote multinationals op te blazen.’